Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunparks” , Ādažos, lokālplānojuma publisko apspriešanu

01.09.2021.
  1. gada 24. augustā  Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr. 39 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 6 nedēļas –  08.09.2021.  – 20.10.2021.

Ar lokālplānojuma   redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv
  • klātienē – Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr.67996490).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 20. oktobrim  var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: buvvalde@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Ādažu novada būvvaldei uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī Covid 19 pandēmijas apstākļos, lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

klātienē – lokālplānojuma teritorijā, 22.septembrī, plkst. 17.00, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības pulcēšanās  pasākumiem. Uz sanāksmi īpaši aicināti teritorijas pierobežnieki;

attālinātā – video konferences režīmā Zoom vidē, 5. oktobrī, plkst. 17.00. Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta  Ādažu novada pašvaldības  un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook kontos (https://www.facebook.com/adazilv; https://www.facebook.com/grupa93).

Sanāksmju interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/AdazuLPsanaksme

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67996490 (Ādažu novada Būvvalde), tālr. 29171134  (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93” ).