Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kokmateriālam

05.08.2022.

Ādažu novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu (turpmāk – Objekts): kokmateriāls, kas atrodas Laivu ielas teritorijā iepretim zemes vienībai ar adresi Laivu iela 12, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.

Kopējais pārdodamās kustamās mantas – kokmateriālu krautnes apjoms ir 83 m³ koksnes (orientējoši 47 m3 priede, 27 m3 bērzs, 9 m3 apse/alksnis, koki atzaroti un sazāģēti 3 m garumā).
Detalizēta informācija par objektu un izsoles norisi – izsoles NOTEIKUMOS.

Izsoles sākumcena: EUR 5000,00
Izsoles solis: EUR 300,00
Izsoles nodrošinājums : EUR 500,00 (iemaksa Ādažu novada domes kontā)
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Pilna apmaksa par pirkumu: uzvarējušajam dalībniekam jāpārskaita 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties līdz 19.08.2022. plkst. 23:59 https://izsoles.ta.gov.lv .
Izsole sākas 09.08.2022. plkst.13:00 un noslēdzas 29.08.2022. plkst.13:00.

Informāciju par izsoles Objektu sniedz Ādažu novada pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (elektroniskā pasta adrese: arnis.puke@carnikava.lv, tālrunis 29439225 vai 67993705).

Jautājumi par maksājumiem vai izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālrunis 28650112.

Izsoles NOTEIKUMI kokmateriālam