Paziņojums par detālplānojuma Pūcītes ielā 8, Ādažu novadā, Ataru ciemā, publisko apspriešanu

14.01.2022.

Ādažu novada dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.266 “Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 15. janvāra līdz 2022. gada 18. februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 7. februārī
plkst. 17.00 neklātienē, piesakoties dalībai buvvalde@adazi.lv. Ievērojot valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, ārkārtas situācijas laikā ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai elektroniski e-pastā buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv. Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu izmaiņām (ja tādas būs) tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai!