Paziņojums par detālplānojuma projekta “Oši” un “Liepas”, Divezeros,  Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

15.05.2020.

Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 55 „Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks līdz 5.07.2020.

Par publiskās apspriešanas sanāksmi tiks paziņots papildus. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam sūtīt uz adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži LV-2164 vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 5.jūlijam.

pielikums1
pielikums 2 Apbuves noteikumi
pielikums3