Paziņojums par detālplānojuma nekustamam īpašumam Muižas iela 2 nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Ādažu novada domes 27.03.2018. lēmumu Nr.51 publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema nekustamā īpašuma Muižas iela 2 detālplānojuma projekts.   Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 16.maija līdz 7.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 28.maijā plkst. 17.00 Ādažu novada domes Būvvaldes telpās (Gaujas ielā 33A, Ādažos).   … Continue reading Paziņojums par detālplānojuma nekustamam īpašumam Muižas iela 2 nodošanu publiskajai apspriešanai