a a a

Paziņojums par detālplānojuma nekustamam īpašumam Muižas iela 2 nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Ādažu novada domes 27.03.2018. lēmumu Nr.51 publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema nekustamā īpašuma Muižas iela 2 detālplānojuma projekts.

 

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 16.maija līdz 7.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 28.maijā plkst. 17.00 Ādažu novada domes Būvvaldes telpās (Gaujas ielā 33A, Ādažos).

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Ādažu novada domē, pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv  apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Kontaktinformācija: Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs, tālr. 67895710, e-pasts: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šī gada 7.jūnijam iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu Ādažu novada domei (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) vai uz e pastu: buvvalde@adazi.lv.