Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

05.04.2013.

Ar Ādažu novada domes 2013. gada 26.marta lēmumu Nr. 68 „Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Publiskā apspriešana noteikta no 2013. gada 15.aprīļa līdz 2013. gada 17.maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 15.maijā, plkst.: 18:00 Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, Ādažu novada domes Būvvaldē.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas papildināšanai iesniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai elektroniski pa e-pastu: inga.perkone@adazi.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļā darba laikā, kā arī Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv.

 

Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037)

2013.gada 26.marta lēmums Nr.68 Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai