Pašvaldības policijas apsekotajās tirdzniecības vietās konstatē alkoholisko dzērienu tirgošanu nepilngadīgām personām

13.02.2020.

7. februārī Ādažu pašvaldības policijas amatpersonas apsekoja vairākas tirdzniecības vietas novadā ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un uzņēmēji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos, enerģijas dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgām personām.
Policija pārbaudīja 4 tirdzniecības vietas. Trīs no pārbaudītajām tirdzniecības vietām pārdevēji nepilngadīgajiem pārdeva alkoholiskos dzērienus, kas liecina par to, ka veikalu pārdevēji ir neuzmanīgi un nepārliecinās par jauniešu vecumu. Tāpat tika uzrunāti vairāki garāmgājēji ar lūgumu iegādāties nepilngadīgai personai tabakas izstrādājumus un arī šeit jāatzīst, ka ir pieaugušie, kuri izturas bezatbildīgi un iegādājas tabakas izstrādājumus nepilngadīgajiem.

Ādažu pašvaldības policija atgādina veikalu pārdevējiem un uzņēmējiem, ka ir jābūt atbildīgiem un pirms alkoholu saturošu dzērienu, enerģijas dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanas jāpārliecinās par personas vecumu! Tāpat policija aicina iedzīvotājus neatbalstīt nepilngadīgo jauniešu centienus tikt pie tabakas izstrādājumiem un to lietošanu!
Paldies vecākiem un bērniem, kuri iesaistījās kontropirkumu veikšanā!

 

Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus būt vērīgiem un informēt par likumpārkāpumiem Ādažu pašvaldības policiju pa tālruņiem – 67997005 vai 27762020.

Foto avots: newportacademy.com