a a a

Pašvaldības atbalsts sportam

Ādažu novada sportistiem un sporta organizācijām ir iespēja pretendēt uz pašvaldības subsīdijām dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem:

Nr.36/2021 Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā, 24.22.2021.

Iesnieguma veidlapa par subsīdiju piešķiršanu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai
Iesnieguma veidlapa par subsīdiju piešķiršanu sacensību organizēšanai
Iesnieguma veidlapa par subsīdiju piešķiršanu dalībai treniņnometnē vai sacensībās
Finanšu atskaites veidlapa