a a a

Pašvaldības atbalsts sportam

Ādažu sportistiem un sporta organizācijām ir iespēja pretendēt uz pašvaldības subsīdijām dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.11/2020 Par subsīdijām sportam Ādažu novadā, 24.03.2020.

Iesnieguma veidlapa par subsīdiju piešķiršanu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai
Iesnieguma veidlapa par subsīdiju piešķiršanu sacensību organizēšanai
Iesnieguma veidlapa par subsīdiju piešķiršanu dalībai treniņnometnē vai sacensībās
Finanšu atskaites veidlapa