a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā  SOCIĀLO DARBINIEKU darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem uz pilnu slodzi

Amata mērķis: nodrošināt sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
 • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
 • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
 • prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
 • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Galvenie pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ar personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • organizēt deinstitucionalizācijas procesu pašvaldībā;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • intensīvu un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.
 • Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 23.augusts
 • Mēnešalga –1149 EUR, profesijas klasifikatora kods 1344 04.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 23.augustam uz e-pastu: vakance@adazi.lv  vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997977.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz fizikas pedagoga amata vakanci (1 vakance kods 2341 01)

Informācija par fizikas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā;
 • darba alga: 980.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot fizikas stundas*;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

* pastāv iespēja papildus fizikas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Fizikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 24.augustam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz matemātikas pedagoga amata vakanci (1 vakance kods 2341 01)

Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 20 stundām nedēļā;
 • darba alga: 980.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas*;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

* pastāv iespēja papildus matemātikas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 24.augustam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz informātikas pedagoga amata vakanci (1 vakance kods 2341 01)

Informācija par fizikas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 30 stundām nedēļā;
 • darba alga: 980.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas*;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

* pastāv iespēja papildus informātikas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Informātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 24.augustam (ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu novada dome aicina darbā SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA VIETNIEKU uz pilnu slodzi

Amata mērķis: Vada, koordinē un nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldībā

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība), tiesību zinātnēs;
 • pieredze sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā un pieredze vadības darbā ne mazāka kā 3 gadi;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas sociālās jomas metodiskā darba jautājumos un prasme sagatavot sociālās jomas regulējošus pašvaldības normatīvos aktus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
 • prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;
 • stratēģiska domāšana, labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt Sociālā dienesta metodisko vadību, veikt uzraudzību un kontroli;
 • izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas jaunu pakalpojumu ieviešanai;
 • izstrādāt sociālās jomas regulējošus pašvaldības normatīvos aktus;
 • veikt atskaišu un pārskatu sagatavošanu;
 • organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • sociālās jomas projektu organizēšana un vadīšana;
 • aizstāt Sociālā dienesta vadītāju prombūtnes laikā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.
 • Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 23.augusts
 • Mēnešalga – bruto 1244 EUR, profesijas klasifikatora kods 1344 04.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 23.augustam uz e-pastu: vakance@adazi.lv  vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997977.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz matemātikas pedagoga amata vakanci

Informācija par matemātikas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā;
 • darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 17.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas*;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

* pastāv iespēja papildus matemātikas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 30. aprīlim(ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz ķīmijas pedagoga amata vakanci

Informācija par ķīmijas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 20 stundām nedēļā;
 • darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 17.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot ķīmijas stundas*;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

* pastāv iespēja papildus ķīmijas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Ķīmijas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 30. aprīlim(ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus uz sākumskolas pedagoga amata vakanci

Informācija par sākumskolas pedagoga amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā;
 • darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 17.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt sākumskolas skolotāja pienākumus;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Sākumskolas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 30. aprīlim(ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

Ādažu vidusskola aicina pieteikties kandidātus psihologa amata vakancei

Informācija par psihologa amata vakanci:

 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • darba laiks: 30 stundas nedēļā;
 • darba alga: 940.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
 • darba uzsākšanas laiks: 2020.gada 17.augusts

 Būtiskākie darba pienākumi:

 • skolēnu psiholoģiskā testēšana (1.-4.klasēs).
 • rakstisku atzinumu sagatavošana par skolēnu psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem.
 • skolēnu psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšana.
 • citi pienākumi atbilstoši skolas psihologa specifikai

Prasības:

 • izglītība atbilstoši psihologa kvalifikācijai
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Psihologa amata vakancei” līdz 2020.gada 30. aprīlim(ieskaitot):

 • uz e-pastu: ceslavs.batna@adazuvidusskola.lv, vai
 • pa pastu Ādažu vidusskolai Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV 2164, vai
 • iesniegt personīgi Ādažu vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 26462610

Kontaktpersona: Direktors Česlavs Batņa

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku*

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (15h/nedēļā);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 391,00
 • profesiju klasifikatora kods 2342 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 22.augustam. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

 

Ādažu novada Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” aicina darbā logopēdu uz noteiktu laiku*

Amata mērķis: nodrošināt Iestādes izglītojamajiem valodas koriģējoši attīstošo darbību.

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standarta valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu;
 • organizēt runas un valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un mācību gada beigās, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultēt pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;
 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
  sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 920,00
 • profesiju klasifikatora kods 2352 01

Pretendentam jāiesniedz:

-izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada  PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 22.augustam. Plašāka informācija pa tālruni 67997458

 

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.