a a a

Vakances

“Ādažu slimnīca” aicina darbā māsas palīgu/sanitāru

18.10.2021.

PSIA “Ādažu slimnīca” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003131022) aicina darbā MĀSAS PALĪGU/ SANITĀRU darbam dienas stacionāra operāciju zālē.

 Pienākumi:

 • palīdzēt operāciju māsai un ārstam sagatavoties operācijai;
 • palīdzēt sagatavot pacientu operācijai, sagatavot darba vidi, aprīkojumu, materiālus;
 • operācijas laikā izpildīt operācijas māsas un ārsta rīkojumus;
 • pēc operācijas veikt telpu uzkopšanu un medicīnisko instrumentu un iekārtu dezinfekciju un sagatavošanu sterilizācijai;
 • Sekot un veikt tīrības un kārtības nodrošināšanu operāciju zālē atbilstoši prasībām (virsmu, grīdu  tīrīšana, dezinfekcija, u.c.).
 • medicīnisko atkritumu šķirošana, savākšana un nogādāšana līdz savākšanas vietai.

 Prasības pretendentiem:

 • vēlama, bet ne obligāta māsas palīga vai medicīniskā izglītība;
 • vēlama, bet ne obligāta pieredze māsas palīga vai sanitāra amatā;
 • precizitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • augsta atbildības sajūta un prasme strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
 • teicamas komunikācijas spējas;
 • vēlme pilnveidot savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes;
 • laipna un pozitīva attieksme pret pacientiem;
 • obligātas valsts valodas zināšanas;
 • obligāts Covid-19 sertifikāts.

 Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • patīkamu un sakārtotu darba vidi;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu.

Pārbaudes laiks:  3 mēneši.

Atalgojums: 45 EUR (Bruto – pirms nodokļu nomaksas) par 1 darba dienu.

CV lūdzam sūtīt ar norādi – MĀSAS PALĪGS/ SANITĀRS uz e-pastu: slimnica@adazuslimnica.lv vai pa pastu PSIA ”Ādažu slimnīca”, Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni: 29147370.

Pateicamies visiem kandidātiem, bet lūdzam ņemt vērā, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kas tiks aicināti uz interviju.

Piesakoties vakancei, pretendents/-e apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai PSIA “Ādažu slimnīca” datu bāzē ar mērķi nodrošināt konkursa atlases procesu.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” aicina darbā attīrīšanas iekārtu operatoru

Galvenie pienākumi:

 • Uzturēt darba kārtībā attīrīšanas iekārtas, tehnoloģiskās iekārtas un inventāru
 • Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību t.sk. centrālo kanalizācijas aku tīrīšanu
 • Veikt attīrīšanas iekārtas profilaktisko un ikdienas remontu
 • Veikt darbus, kas saistīti ar sūkņu un gaisa pūtēju efektīvas darbības nodrošināšanu

Galvenās prasības:

 • vēlama vidējā profesionālā izglītība
 • valsts valodas zināšanas
 • vēlama darba pieredze komunālās saimniecības nozarē līdzīgā amatā,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • datora prasmes lietotāja līmenī,
 • fiziskā noturība, koncentrēšanās spējas, precizitāte.
 • atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu.

Piedāvājam:

 • profesionālu kolēģu atbalstu praktisko iemaņu apgūšanai, apmācību,
 • stabilu atalgojumu, stundas tarifa likme EUR 4,70 (bruto), vidēji EUR 780, – (bruto)/mēnesī (profesijas klasifikatora kods 3132 17),
 • summēto darba laiku,
 • sociālās garantijas.

CV un pieteikumu (ar norādi: vakance – attīrīšanas iekārtu operators) sūtīt elektroniski uz e-pastu: komunalserviss@carnikava.lv vai ievietot p/a “Carnikavas komunālserviss” pasta kastītē pie iekšējām ieejas durvīm  (Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163). Tālrunis informācijai 67 993 705.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.


Atbilstoši Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmajai daļai informējam, ka: 
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases norisi; 2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir p/a “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas iela 7, Carnikava, LV-2163; 3) jūsu dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv.

Ādažu novada pašvaldības Attīstības un investīciju daļa aicina darbā Projektu vadītāju uz pilnu slodzi

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā izglītība vai maģistra grāds), kas papildināta ar projektu vadītājam nepieciešamajām zināšanām;
 • Pieredze ES struktūrfondu projektu sagatavošanā un īstenošanā pašvaldības vai valsts iestādē;
 • Izpratne par publiskajiem iepirkumiem, kā arī finanšu un grāmatvedības jautājumiem;
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • Spēja pastāvīgi plānot savu darbu un ievērot termiņus, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Lieliskas saskarsmes prasmes, prezentācijas iemaņas, spēja strādāt komandā un pozitīva attieksme, spēja saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • Teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi: 

 • Nodrošināt ārējā finansējuma piesaisti pašvaldības attīstības projektiem.
 • Izstrādāt ES un citu finanšu instrumentu investīciju un “mīksto” (sociālo) projektu pieteikumus.
 • Organizēt, koordinēt un uzraudzīt ES un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanu.
 • Piedalīties pašvaldības attīstības plānošanā, tajā skaitā attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un aktualizācijā.
 • Sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
 • Pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu EUR 1272,00 – 1382,00, (profesijas kods 2422 01).

 Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 24.oktobrim (ieskaitot) uz e-pastu vakance@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs konkursa norisi; 2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv.

Ādažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048472, izsludina atklātu konkursu uz vakantajiem Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem (2 amata vietas) uz nenoteiktu laiku:

Prasības Bāriņtiesas priekšsēdētāja pretendentam

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Prasības Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pretendentam:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

 Prasības Bāriņtiesas locekļu pretendentam:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā trīs gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Atalgojums: Bāriņtiesas priekšsēdētājam 1532,- euro mēnesī, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam 1285,- euro mēnesī, bāriņtiesas loceklim 1131,- euro mēnesī. Pieteikšanās termiņš:  līdz  2021. gada 17. oktobrim (ieskaitot).

Pretendenti noteiktajā termiņā nosūta uz e-pastu laila.raiskuma@adazi.lv  (ar norādi „Ādažu novada bāriņtiesas amatu konkursam”):

1) profesionālās darbības aprakstu (CV);
2) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
3) motivācijas vēstuli;
4) apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likumā noteiktie ierobežojumi ieņemt attiecīgo amatu, un apliecinājumu par atbilstību nolikuma 5.2. punktam;
5) bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pretendenta attīstības redzējumu par bāriņtiesas darbības attīstības vīziju (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
6) bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pretendenta attīstības redzējumu par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata lielākajiem izaicinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs konkursa norisi; 2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv.

Ādažu novada Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju uz nenoteiktu laiku

 Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

 Galvenie pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmas;
 • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
 • organizēt mācību darbu bērnu fizisko, intelektuālo spēju attīstīšanai un sabiedrisko attiecību veicināšanai;
 • pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
 • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un reizi pusgadā sniegt atskaiti par paveikto.

 Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 1006,20, profesijas klasifikatora kods: 2342 01;
 • darba laiks 36 stundas nedēļā (33 kontaktstundas /3 stundas plānošana un gatavošanās);
  daļēju transporta un ēdināšanas maksas kompensāciju;
  veselības apdrošināšanu (pēc 3 mēnešu pārbaudes laika).

 Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai Sanitai Kronbergai uz e-pastu: Sanita.Kronberga@adazi.lv . Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 20.oktobrim. Plašāka informācija pa tālruni 20218486

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164; 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista  kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv.

Ādažu novada Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” aicina darbā logopēdu uz nenoteiktu laiku

 Amata mērķis: nodrošināt Iestādes izglītojamajiem valodas koriģējoši attīstošo darbību.

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

 Galvenie pienākumi:

 • strādāt ar bērniem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, fonētiski fonemātiski traucējumi, fonemātiski traucējumi, logoneiroze, fonētiski izrunas traucējumi, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības, intereses un spējas;
 • organizēt bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku, īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;
 • konsultēt bērnu vecākus, bērna grupas darbiniekus un pedagogus;
 • veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti;
 • veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību.

 Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.  

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
  sociālās garantijas;
  bruto algu – EUR 960,00, profesiju klasifikatora kods 2352 01;
  darba laiks 30 stundas nedēļā;
  daļēju transporta un ēdināšanas maksas kompensāciju;
  veselības apdrošināšanu (pēc 3 mēnešu pārbaudes laika).

 Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai Sanitai Kronbergai uz e-pastu: Sanita.Kronberga@adazi.lvPieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 20.oktobrim. Plašāka informācija pa tālruni 20218486

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164; 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista  kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv.

Ādažu novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku sociālo pakalpojumu jomā Carnikavas pagastā

 Prasības pretendentam:

 • Augstākā sociālā darbinieka izglītība;
 • Prasme klausīties un strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • Teicamas saziņas un komunikācijas spējas, prasme prezentēt viedokli un spēja ātri pieņemt lēmumu;
 • Zināšanas lietvedībā (iesniegumu pieņemšana, vēstuļu, ziņojumu, lēmumu un atzinumu sagatavošana)
 • Prasme strādāt ar datoru un citu biroja tehniku, pārzināt darbu Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā (turpmāk – SOPA).
 • obligātas valsts valodas zināšanas.

Amata pienākumi

 • Vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu, piesaistot nepieciešamos speciālistus.
 • Metodiski pareizi strādāt ar klientu individuāli vai ar ģimeni, lai identificētu un analizētu sociālās problēmas, noteikt atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu vai problēmu risinājuma iespējas.
 • Pārstāvēt klienta tiesības un intereses.
 • Nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu.
 • Palīdzēt klientam attīstīt nepieciešamās prasmes un risināt klienta problēmas.
 • Attīstīt preventīvās un intervences programmas, lai veicinātu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu.
 • Regulāri aktualizēt informāciju SOPA un veikt ievadīto datu pārbaudi.
 • Veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un iestādēm.
 • Izveidot un uzturēt klientu personiskās lietas.
 • Sastādīt un sniegt atskaites.
 • Organizēt personu ar funkcionāliem vai garīga rakstura traucējumiem aprūpes mājās, asistenta, pavadoņa  pakalpojumu nepieciešamību.
 • Veikt nepieciešamos pasākumus klientu ievietošanai sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs.
 • Novērtēt piešķirto pakalpojumu kvalitāti.
 • Sagatavot lēmumus, vēstules, atzinumus, izziņas, veikt to reģistrēšanu, izrakstu sagatavošanu un nosūtīšanu.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 •  iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā.

Piedāvājām:

 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • algu EUR 1223,00 EUR (bruto) (profesijas kods 2635 01) un sociālās garantijas;
 • darba vieta: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;

CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski: vakance@adazi.lv vai iesniegt personīgi Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1.stāvā . Pieteikumus gaidām līdz 2021.gada 18. oktobrim. Tālrunis informācijai: 20243515.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista  kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv. 

 

Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” aicina darbā VADĪTĀJA VIETNIEKU IZGLĪTĪBAS JOMĀ uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • augstākā – akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst Izglītības likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • vēlama 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja publiski uzstāties un pamatot pieņemtos lēmumus;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un likumiskos pārstāvjus;
 • vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošinot viņiem metodisko palīdzību;
 • piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • informēt pedagogus par profesionālās pilnveides iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu kvalifikācijas celšanu;
 • popularizēt pedagogu darba pieredzi un stimulēt pedagogus radošai un pētnieciskai darbībai;
 • nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt likumisko pārstāvju informēšanu par izglītojamo sasniegumiem un problēmām;
 • rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
 • pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • strādāt ar Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas datu bāzi;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • pieredze vadošā darbā pirmsskolas izglītības iestādē

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • darba laiks 40 stundas nedēļā;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 1497,00, profesiju klasifikatora kods 1345 04;

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli līdz 29. oktobrim sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads LV-2164. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

Ādažu novada Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” aicina darbā medicīnas māsu vai ārsta palīgu

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (medicīnas māsa vai ārsta palīgs);
 • komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbību;
 • obligātas valsts valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt neatliekamās palīdzības sniegšanu;
 • kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem;
 • saskaņot ēdienkarti (ēdienkartes sagatavo ēdinātājs), lai bērns saņemtu pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu;
 • kontrolēt bērna veselības stāvokli un sadarboties ar vecākiem;
 • organizēt profilaktiski izglītojošu darbu;
 • veikt dokumentāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 •  iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā.

Piedāvājām:

 • mūsdienīgu un ergonomisku darba vidi;
 • algu EUR 985,00 EUR (bruto) un piemaksu atbilstoši medicīniskā darba stāžam 10-15%;
 • darba laiks līdz 40 stundām nedēļā (iespējams saīsināts darba laiks), kas tiek plānots darbdienās, laika posmā no plkst 7:00-19:00;
 • atvaļinājuma pabalsts 50% no darba algas un ikgadēja 100% piemaksa darba algas apmērā;
 • transporta un ēdināšanas izmaksu kompensācija;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika).

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai A. Krastai uz e-pastu: antra.krasta@carnikava.lv, vai iesniedzot personīgi PII “Piejūra” adresē: “Skola”, Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163.  Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 24.oktobrim. Plašāka informācija pa tālruni 29389606.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista  kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv. 

Ādažu novada Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu uz nenoteiktu laiku

 Amata mērķis: Nodrošināt atbalstu pirmsskolas izglītības pedagogiem kvalitatīva pedagoģiskā procesa norisei un vides atbilstību higiēnas prasībām.

 Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 Galvenie pienākumi:

 • piedalīties pedagoģiskā procesa organizēšanā, palīdzēt sagatavoties nodarbībām, un, ja nepieciešams, strādāt ar bērniem apakšgrupās;
 • nodrošināt grupas telpu sanitāro stāvokli – uzturēt kārtībā grupas telpas, iekārtas, inventāru atbilstoši uzkopšanas un dezinfekcijas režīmam;
 • ievērot informācijas konfidencialitāti par iestādes bērniem un darbiniekiem;
 • ievērot Iestādes darba kārtību, darba disciplīnu, darba laiku, visu darba laiku izmantot tiešo pienākumu veikšanai, laikā un precīzi izpildīt iestādes vadītāja rīkojumus, nepieciešamības gadījumā, uz laiku, veikt citu vadītāja norīkotu darbu.

 Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

 Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • algu – 630,00 EUR (bruto), profesiju klasifikatora kods 5312 01;
 • darba laiks 40 stundas nedēļā’
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 23.augusts vai pēc vienošanās.

 Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai A.Krastai uz e-pastu: antra.krasta@carnikava.lv, vai iesniedzot personīgi PII “Piejūra” adresē: “Skola”, Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163. Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 24.oktobrim. Plašāka informācija pa tālruni 29389606.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka: 1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; 2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases ietvaros ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164; 3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases norises veikšanas. Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var  iepazīties mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista  kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: datu.aizsardziba@carnikava.lv.

Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde  “Strautiņš” aicina darbā  2 pirmsskolas skolotājas uz noteiktu laiku

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt pirmsskolas izglītības satura apguvi;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem;
 • veicināt izglītojamo garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku darbu;
 • darba laiks 40 stundas nedēļā (36 kontaktstundas/4 stundas plānošana un gatavošanās);
 • bruto algu  līdz 31.08.2021. – EUR 948,00;
 • bruto algu no 01.09.2021. – EUR 1000,00,
 • profesijas klasifikatora kods 2352 03.

 Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu PII ”Starutiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2021.gada 29.oktobrim. Plašāka informācija pa tālruni 67997458 vai  26532414.

 

 

 

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība,  kontaktinformācija: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

 

Vakances novadu uzņēmumos aicinām meklēt sadaļā Sludinājumi / Darbs https://ej.uz/darbsādažunovadā