a a a

Vakances

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt pirmsskolas izglītības satura apguvi;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem;
 • veicināt izglītojamo garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;
 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada 30.septembrim. Plašāka informācija pa tālruni 67511527, 28356680.

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju palīgu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Nodrošināt atbalstu pirmsskolas izglītības pedagogiem kvalitatīva pedagoģiskā procesa norisei, nodrošināt grupas telpu uzkopšanu iestādē.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem;
 • latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājam organizēt pirmsskolas izglītības satura apguves programmu, bērnu darbību saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumiem;
 • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada 30.septembrim. Plašāka informācija pa tālruni 67511527, 28356680.

Ādažu novada dome aicina darbā GALVENO IEPIRKUMA SPECIĀLISTU

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds) ekonomikā, vadības zinībās, grāmatvedībā  vai tiesību zinātnēs;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze iepirkumu organizēšanā valsts vai  pašvaldību iestādē;
 • pieredze iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanā;
 • pieredze pasūtītāja pārstāvībā Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām un nozares speciālajām programmām;
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana, izpratne par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • spēja veikt darbu patstāvīgi, organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, uzņemties iniciatīvu;
 • loģiska, strukturēta un analītiska domāšana, precizitāte, labas saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • teicama pareizrakstība.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt pašvaldības iepirkumus un nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši LR un pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot iepirkumu komisijas sēžu lēmumu projektus;
 • publicēt paziņojumus par līgumiem un iepirkumu procedūru rezultātiem pašvaldības tīmekļa vietnē, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, EIS, Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (pēc nepieciešamības);
 • nodrošināt juridisko un metodoloģisko atbalstu un konsultācijas iepirkumu plānošanā un dokumentu sagatavošanā pašvaldības iestāžu darbiniekiem;
 • pārstāvēt pašvaldību publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • pieredze darbā ar EIS sadaļu “E-konkursi”;
 • praktiskā pieredze iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanā;
 • pozitīva pieredze pašvaldības pārstāvībā Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs vai tiesā.
 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē;

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes amatu;
 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 3.septembrim uz e-pastu dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164.

Uzziņas pa tālruni 67996298

Ādažu novada dome aicina darbā Kancelejas klientu apkalpošanas speciālistu (darbs Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā – VPVKAC) uz projekta īstenošanas laiku

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā vidējā izglītība, vēlama lietvedībā (trešais kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz 1 gadu ilga praktiskā darba pieredze lietvedības jomā;
 • ar darba pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office datorprogrammām (dokumentu vadības sistēmas NAMEJS pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un labas krievu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt dinamiskos apstākļos;

Galvenie pienākumi:

 • saņemto dokumentu reģistrēšana un nodošana atbildīgajiem darbiniekiem;
 • dokumentu sagatavošana, noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana adresātam;
 • dokumentu vadības sistēmas un citu datu reģistru izmantošana amata pienākumu pildīšanai;
 • zvanu plūsmas koordinēšana un iedzīvotāju tikšanās ar speciālistiem organizēšana;
 • nodrošināt klientam – pakalpojuma pieprasītājam iespēju ar VPVKAC starpniecību atbilstoši pakalpojumu aprakstiem saņemt konsultācijas par valsts pārvaldes iestāžu (LAD, NVA, PMLP, UR, VID, VSAA, VZD) pakalpojumiem;
 • konsultēt klientus par e-pakalpojumiem.

Par priekšrocību uzskatīs:

 • pieredze darbā valsts pārvaldē vienā no 7 iestādēm (LAD, NVA, PMLP, UR, VID, VSAA un VZD) vai pieredze lietvedības jomā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu ar atsaucīgiem kolēģiem;
 • sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 7.septembrim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pastu: Ādaži novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

Ādažu novada dome aicina darbā spectehnikas (manipulatora) vadītāju – labiekārtošanas strādnieku

Prasības pretendentiem:

 • vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • valsts valodas zināšanas.
 • „B” un “C” kategorijas autovadītāja apliecība.
 • zināt un ievērot ražotāja norādījumus, kā arī drošus darba paņēmienus un metodes, veicot darbu ar dažāda veida rokas un elektriskajiem instrumentiem.
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes.
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
 • vēlama pieredze ielu bruģēšanas darbos.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties ielu, ceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos.
 • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas un būvniecības- remonta darbus.
 • veikt ielu un ceļu remontdarbus, t.sk. bruģēšanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana.
 • veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 31.augustam uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Citas vakances novadā atrodamas sadaļā Sludinājumi/Darbs, kā arī Ādažu uzņēmēju biedrības mājaslapā, sadaļā “Šeit ir darbs”.