a a a

Vakances

Ādažu vidusskola izsludina šādas vakances

Darba vieta: Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži, ar 2019.gada 1.jūliju!

ĒKAS DEŽURANTUS – 4 amata vietas

Prasības pretendentam:

 • vidējā līmeņa izglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā un veikt darbu patstāvīgi.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt ēkas Attekas iela 16, Ādažos, un tās apkārtējās teritorijas uzraudzību;
 • uzraudzīt apsardzes, ugunsdrošības, videonovērošanas piekļuves kontroli, balss apziņošanas un citas tehniskās sistēmas.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu maiņās;
 • sociālās garantijas.;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 2,70 EUR/h, profesijas klasifikatora kods 9629 05

Pretendentam jāiesniedz: CV

CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 31. maijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv  vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

APKOPĒJAS – 8 amata vietas

Prasības pretendentam:

 • pamatizglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbu;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā un veikt darbu patstāvīgi.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt iestādes telpu uzraudzību un uzkopšanu.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 486,00 EUR/mēnesī, profesijas klasifikatora kods 9112 01

Pretendentam jāiesniedz: CV

CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 31. maijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv  vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

ADMINISTRATORU

Prasības pretendentam:

 • vidējā līmeņa izglītība;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbu;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • komunikāciju prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • uzraudzīt un nodrošināt iestādē kārtību un informācijas apmaiņu;
 • uzraudzīt apsardzes, videonovērošanas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 564,00 EUR/mēnesī, profesijas klasifikatora kods 5419 11

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā darbā.

Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 31. maijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKUS – 2 amata vietas

Prasības pretendentam:

 • vidējā līmeņa profesionālā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbu;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā un veikt darbu patstāvīgi.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt iestādes telpu uzraudzību un labiekārtošanu;
 • veikt mēbeļu un cita inventāra remontdarbus.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 680,00 EUR/mēnesī, profesijas klasifikatora kods 9214 03

Pretendentam jāiesniedz: CV

CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 31. maijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

  

Ar 2019.gada 1.augustu

ĀRSTU

Prasības pretendentam:

 • profesionālā medicīniskā izglītība, reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbu;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • augsta atbildības izjūta;
 • teicamas komunikācijas, saskarsmes prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt izglītojamo un darbinieku aprūpi saslimšanas vai traumu gadījumā, t.sk., novērtēt viņu veselības stāvokli;
 • organizēt un veikt izglītojamo profilaktiskos pasākumus;
 • sadarboties ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem iestādē;
 • veikt datu dokumentēšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā darbā.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 996,00 EUR/mēnesī, profesijas klasifikatora kods 2211 01.

Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 15.jūnijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

 

Ādažu novada dome aicina darbā Grāmatvedības daļas vecāko grāmatvedi (algu grāmatvedi) uz pilnu slodzi

 Amata mērķis: Veikt darba samaksas un nodokļu aprēķinus un nodrošināt pašvaldības pamatbudžeta izdevumu uzskaiti.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt darba samaksas, atvaļinājuma naudas, darba nespējas lapas un pārējo ar darba samaksu saistīto maksājumu precīzu un savlaicīgu aprēķinu izglītības iestāžu darbiniekiem;
 • ievadīt grāmatvedības uzskaites sistēmā un aprēķināt darba samaksu atbilstoši pedagogu tarifikācijai;
 • veikt ieturējumu no darba samaksas uzskaiti;
 • aprēķināt atvaļinājumu uzkrājumu;
 • sagatavot darba samaksas un nodokļu maksājumu uzdevumus;
 • sagatavot ikmēneša atskaites un pārskatus.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības darbā valsts vai pašvaldības institūcijās;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, vēlamas iemaņas darbā ar ZZDats programmām un lietvedības programmu NAMEJS;
 • labas zināšanas un prasme pielietot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību aktu normas, kuras nosaka un regulē grāmatvedības darbības;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu saskaņā ar amata aprakstu;
 • labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2019.gada 30.aprīlis

Mēnešalga – 1105 EUR, profesijas klasifikatora kods 4313 01

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 30.aprīlim uz e-pastu: dome@adazi.lv  vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997971.

 

Ādažu novada dome aicina darbā juristu būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumos

Amata mērķis: Juridisko dokumentu sagatavošana, noformēšana, tiesību aktu analīze un piemērošana.

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze jurisprudencē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā un administratīvo aktu sagatavošanā;
 • spēja sastādīt procesuālus dokumentus tiesai;
 • prasme veikt pārstāvību civilprocesā, administratīvajā procesā un citos procesos tiesās un valsts pārvaldes iestādēs;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • precizitāte, uz rezultātu orientēta darba organizēšana;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office datorprogrammām;
 • publiskas uzstāšanās prasme un argumentācijas spējas;
 • vēlme un spēja pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas;
 • spēja uzņemties atbildību par uzdotā darba gaitu, rezultātiem un saviem lēmumiem.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt juridiska rakstura atzinumus par Būvvaldes un domes dokumentu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • pārstāvēt domes un Būvvaldes intereses visu līmeņu Latvijas Republikas tiesās, sagatavot prasības pieteikumus, paskaidrojumus un iebildumus iesniegšanai tiesu instancēs, sagatavot tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus, kā arī veikt tiesu spriedumu apkopojumus un analīzi būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumos;
 • sagatavot iekšējo normatīvo aktu, individuālo tiesību aktu, līguma c. dokumentu projektus būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumos.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze jurista amatā pašvaldībā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • mēnešalgas apmērs EUR 1244.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule;
 • vēlams atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 30.aprīlim  uz e-pastu dome@adazi.lv vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67895717.

 

Ādažu novada dome aicina darbā projektu vadītāju

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds), vēlama 3 gadu pieredze projektu vadībā un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un uzraudzībā;
 • spēja vadīt struktūrfondu projektus un būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • veikt struktūrfondu un investīciju projektu vadību;
 • sagatavot projektu pieteikumus, administrēt projektu vadības nodalīto lietvedību;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus;
 • pārbaudīt iesniegto un izstrādāto dokumentu pareizību, objektivitāti un ticamību;
 • sekot līdzi un uzraudzīt, lai projekta projektēšanas un būvniecības periodā atbilst pašvaldības prasībām, drošības standartiem un Latvijas Republikas likumdošanai;
 • piedalīties projektu būvsapulcēs, sekot līdzi būvniecības procesa norisei būvlaukumā un arī ar to saistītas dokumentācijas atbilstībai normatīvos aktos noteiktajām prasībām un domes interesēm;
 • sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai;
 • pēc domes lēmuma vai vadības rīkojuma piedalīties pašvaldības izveidotu komisiju un darba grupu darbā.

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā investīciju projektu vadībā.

Piedāvājam pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu, kā arī sociālās garantijas,

bruto alga – 1256 EUR;

profesiju klasifikatora kods 2422 01.

Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 30.aprīlim uz e-pastu dome@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.