a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā apkopēju uz nepilnu slodzi

Amata mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu telpu kārtību Ādažu pašvaldības policijas telpās Depo2

Prasības pretendentam:

 • pamatizglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • pārzināt tīrāmo priekšmetu, iekārtu un telpu kopšanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālas organizācijas nosacījumus;
 • pārzināt mazgājamo un dezinfekcijas līdzekļu lietošanas noteikumus;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktajā termiņā un veikt darbu patstāvīgi;
 • komunikācijas prasme, kontaktējoties ar klientiem.

Galvenie pienākumi:

 • dažāda veida uzkopšanas darbi telpās (logi, grīdas, sienas, palodzes, durvju virsmas, paklāji, santehnikas tīrīšana un mazgāšana);
 • sanitārtehnisko telpu tīrīšana un uzturēšana kārtībā;
 • laistīt istabas augus atbilstoši to laistīšanas režīmam, reizi nedēļā noskalot (nomazgāt) tiem lapas;
 • dezinfekcijas šķīdumu sagatavošana un izmantošana darbu veikšanai;
 • atkritumu iznešana.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • mēnešalga – 261 EUR, profesijas klasifikatora kods 9112 01.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 30.oktobrim uz e-pastu: vakance@adazi.lv  vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997099.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

 

Ādažu novada dome aicina darbā ceļu ekspluatācijas inženiera palīgu uz pilnu slodzi

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība inženiertehniskajā jomā, vēlams transporta vai ceļu būves nozarē (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds);
 • teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.);
 • spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi;
 • iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad);
 • iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.

Galvenie pienākumi:

 • veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā);
 • plānot un koordinēt pašvaldības darbību autoceļu izbūves un pārbūves jomā;
 • organizēt pašvaldības autoceļu tehnisko specifikāciju sagatavošanu, būvprojektu saskaņošanu, rakšanas atļauju izsniegšanu, veikt ar ceļu būvju uzturēšanu saistīto pakalpojumu izpildes kontroli;
 • izstrādāt un atjaunot autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju.

Par priekšrocību uzskatīs:

 • iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu būvniecības jomā vismaz 3 gadi;
 • būvprakses sertifikāts.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1313,00 EUR (profesijas kods 2142 15)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, motivācijas vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 8.novembrim uz e-pastu: vakance@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku*

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (15h/nedēļā);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 391,00
 • profesiju klasifikatora kods 2342 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.