a a a

Vakances

Ar 2021. gada jūniju Ādažu novada dome aicina darbā juristu uz pilnu slodzi

Amata mērķis: Juridisko dokumentu sagatavošana un noformēšana, tiesību aktu analīze un piemērošana

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • darba pieredze jurisprudencē vismaz 2 gadi;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā;
 • pieredze administratīvo aktu sagatavošanā;
 • spēja sastādīt procesuālus dokumentus tiesai;
 • spēja un prasme veikt pārstāvību civilprocesā, administratīvajā procesā un citos procesos tiesās, valsts pārvaldes iestādēs;
 • informācijas izklāsta prasmes un argumentācijas spējas;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • precizitāte, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
 • labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office;
 • vēlme un prasmes pastāvīgi pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas;
 • spēja atbildēt par uzdotā darba norisi, rezultātiem un par paša pieņemtajiem lēmumiem.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt atzinumus par domes juridiska rakstura dokumentu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • pārstāvēt domes intereses visu līmeņu Latvijas Republikas tiesās; vai sagatavot prasības pieteikumus, paskaidrojumus un iebildumus iesniegšanai tiesu instancēs. Sagatavot tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus, kā arī veikt tiesu spriedumu apkopojumu un analīzi;
 • sagatavot pašvaldības ārējo un iekšējo normatīvo aktu, individuālo tiesību aktu (administratīvie akti un citi pārvaldes lēmumi) projektus, līguma projektus c. dokumentu projektus pašvaldības kompetences ietvaros.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze jurista amatā pašvaldībā;
 • pieredze valsts vai pašvaldību pārvaldē;
 • vēlams atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Piedāvājam:

 • Dinamisku, atbildīgu un interesantu darbu;
 • Garantētu atalgojumu;
 • Sociālās garantijas;
 • Bruto algu EUR 1244,00-1313,00 (profesijas kods 2611 01)

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 5.maijam uz e-pastu: vakance@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67 895717, 67996461. Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz atlases nākamo kārtu.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi; 2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv . Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā apkopēju uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • rūpīga pieeja darba pienākumiem;
 • augsta atbildības sajūta pret veicamo darbu;
 • darba izpilde, pamatojoties uz higiēnas un pretepidēmisko plānu, sanitārajām normām;
 • prasme pielietot uzkopšanas rīkus, tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi;
 • valsts valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • veikt telpu un virsmu uzkopšanu un dezinfekciju;
 • kopt izglītības iestādes telpaugus;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

Piedāvājam:

 • darba laiks 40h/nedēļā, pilna slodze;
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR   550,00
 • profesiju klasifikatora kods 9112 01

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164 līdz 2021.gada 30.aprīlim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520, 67511522.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā izglītības psihologu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība psiholoģijā, ir iegūts izglītības psihologa sertifikāts vai arī tiek noslēgts līgums ar psihologu – pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu, darbojoties izglītības jomā, izglītības psihologa sertifikāta iegūšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Psihologu likuma 3.pants);
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasmes, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt psiholoģisko atbalstu bērniem pirmskolas izglītības programmas īstenošanā;
 • veicināt bērnu garīgo, sociālo un fizisko spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos;
 • sadarboties ar citiem skolotājiem, bērnu vecākiem;
 • piedalīties vecāku sapulcēs, atbalsta komandas un pedagoģiskās padomes sēdēs;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

Piedāvājam:

 • darba laiks 30h/nedēļā, pilna slodze;
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 948,00
 • profesiju klasifikatora kods 2634 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164 līdz 2021.gada 30.aprīlim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520, 67511522.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus uz nenoteiktu un uz noteiktu laiku.

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt pirmsskolas izglītības satura apguvi;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem;
 • veicināt izglītojamo garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • darba laiks 34 stundas nedēļā/slodze 0,85;
 • mēnešalga – bruto EUR 806, profesijas klasifikatora kods: 234201.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 15.martam uz e-pastu: vakance@adazi.lv    Plašāka informācija pa tālruni 67511522, 67511520.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases konkursa norisi; 2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv . Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

Sakarā ar pirmskolas izglītības programmas īstenošanas uzsākšanu Ādažu vidusskolā, vidusskola aicina darbā:

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku*

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (30h/nedēļā);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 806,00
 • profesiju klasifikatora kods 2342 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Plašāka informācija pa tālruni 67511520, 67511522.

 

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.