a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā Sporta daļas vadītāju

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds), vēlams sporta vadības zinību specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze struktūrvienības administratīvajā vadīšanā;
 • spēja vadīt mazu struktūrvienību, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja veikt darbu patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu, precizitāte;
 • strukturēta un analītiska domāšana, saskarsmes un publiskas uzstāšanās prasme.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un vadīt daļas darbu, pārraudzīt sporta infrastruktūras apsaimniekošanu un plānot tās attīstību;
 • sniegt nepieciešamo atbalstu sporta organizācijām novadā pašvaldības kompetences ietvaros un patstāvīgi organizēt publiskus sporta pasākumus;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus amata kompetences jomās;
 • plānot daļas uzdevumu izpildei nepieciešamos resursus un nodrošināt to efektīvu izlietošanu;
 • nodrošināt Ādažu Sporta centra darbības nepārtrauktību un tiesiskumu, veikt risku pazināšanu un novēršanu;
 • organizēt Ādažu Sporta centra saimniecisko darbību tā lietošanā esošu telpu un laukumu iznomāšanai;
 • sagatavot un ziņot domes komitejām un domei daļas atbildībā esošu informāciju lēmumu pieņemšanai.

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā sporta jomā.

Piedāvājam pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu, kā arī sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pieprasījuma).

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 23.oktobrim uz e-pastu dome@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

Citas vakances novadā atrodamas sadaļā Sludinājumi/Darbs, kā arī Ādažu uzņēmēju biedrības mājaslapā, sadaļā “Šeit ir darbs”.