a a a

Vakances

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu uz noteiktu laiku

Amata mērķis: Nodrošināt atbalstu pirmsskolas izglītības pedagogiem kvalitatīva pedagoģiskā procesa norisei, nodrošināt grupas telpu uzkopšanu

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem;
 • latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 Galvenie pienākumi:

 • sadarbojoties ar pirmsskolas pedagogiem realizēt pirmsskolas izglītības satura apguves programmu, organizējot bērnu darbību saskaņā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • algu – 553,00 EUR (bruto)
 • profesiju klasifikators – 5312 01

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2019.gada 8. martam. Plašāka informācija pa tālruni 67511520

 

 

Ādažu novada dome aicina darbā spectehnikas (manipulatora) vadītāju

Prasības pretendentiem:

 • vidējā tehniskā, profesionālā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • „B” un “C” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • zināt un ievērot ražotāja norādījumus, kā arī drošus darba paņēmienus un metodes, veicot darbu ar dažāda veida rokas un elektriskajiem instrumentiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes;
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • vēlama pieredze ielu bruģēšanas darbos.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties ielu, ceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos;
 • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas un būvniecības- remonta darbus;
 • veikt ielu un ceļu remontdarbus, t.sk. bruģēšanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana;
 • veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 899,00 EUR (profesijas kods 8341 06)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 18.martam uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Ādažu novada dome aicina darbā automobiļa vadītāju

Amata mērķis: Veikt personu un mantu autopārvadājumus

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • Valsts valodas zināšanas.
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • Komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt lietošanā saņemtā autotransporta izmantošanu saskaņā ar pārvadājumu reģistru, saņemtiem norādījumiem, saskaņot ar brauciena pieteicējiem optimālu brauciena grafiku;
 • pieteikt, pieņemt darbus un parakstīt aktus par veiktiem remontdarbiem vai atsevišķu detaļu nomaiņu lietošanā esošam domes autotransportam;
 • noteiktā kārtībā aizpildīt maršruta lapas un atskaites par degvielas izlietojumu (elektroniski);
 • organizēt visa veida sagādes darbus Daļas vadītāja vai viņa vietnieka noteiktā kārtībā;
 • iekraut un izkraut mantas, kā arī racionāli izvietot un saudzīgi pārvadāt tās lietošanā esošajā domes autotransportā;
 • veikt personu un mantu pārvadājumus, tajā skaitā bet ne tikai, nodrošināt mantu piegādi saņēmējam.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 850,00 EUR (profesijas kods 8322 01)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 28.februārim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Ādažu novada dome aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru

Prasības pretendentiem:

 1. Atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 1.daļas prasībām.
 2. Teicamas latviešu valodas prasmes (angļu un/vai citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību).
 3. Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogramma).
 4. Normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana.
 5. Lietvedības materiālu noformēšanas prasme.
 6. Administratīvās lietvedības materiālu noformēšanas prasme, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 7. Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 8. Spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 9. Prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros.
 10. B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 3 gadu pieredzi).
 11. Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis.

 Galvenie pienākumi:

 1. Koordinēt un pārraudzīt kārtībnieku darbību;
 2. Veikt kārtībnieku darbaudzināšanu un konsultēšanu;
 3. Nodrošināt kārtību sabiedriskajās vietās:
 • veikt patrulēšanu kājām;
 • veikt patrulēšanu ar autotransportu.
 1. Reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un ziņot par tiem kompetentām personām;
 2. Izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
 3. Izskatīt īpaši sarežģītus saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
 4. Kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu;
 5. Pieņemt izsaukumus un ierasties klātienē uz sabiedriskās kārtības traucējumiem, palīdzības lūgumiem vai cita rakstura izsaukumiem neatkarīgi no to piekritības;
 6. Dežurēt saskaņā ar darba grafiku, doties izbraukumos, kas saistīti ar sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanu;
 7. Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, noformēt un izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības;

Par priekšrocību tiks uzskatīta Iepriekšēja darba pieredze pašvaldības vai Valsts policijā.

Piedāvājam maiņu darbu atbilstoši grafikam, interesantu un dinamisku darbu, kā arī sociālās garantijas.

 • bruto algu 5,23 EUR/stundā (profesijas kods 3355 14)

 Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pieprasījuma).

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 17.februārim uz e-pastu dome@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālruni 67997099.

 

Ādažu novada dome aicina darbā Būvinspektoru uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Pašvaldības kompetencē esošas būvniecības kontroles funkcijas nodrošināšana, līdzsvarotas vides veidošana, būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole.

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā izglītība (arhitekts vai būvinženieris);
 • kontroles tiesības, kas reģistrētas būvinspektoru reģistrā;
 • būvuzraudzības sertifikāts, būvprakses sertifikāts atbilstošā nozarē;
 • pieredze darbā ar administratīviem aktiem, zināšanas par valsts pārvaldi, būvniecības procesa kārtību, būvnormatīvu pielietošanu, administratīvo procesu, dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību;
 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru un specializētajām programmām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktā termiņā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības, kā arī spēja saglabāt konfidencialitāti.

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu novadā;
 • apsekot būvniecības objektus un sastādīt atzinumus par tiem;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, kontrolēt aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā norādīto atlikto būvdarbu pabeigšanu termiņā;
 • izsniegt izziņas par jaunbūves tiesisko statusu un būves neesamību;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbildes;
 • apturēt būvniecību, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam;
 • sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai pašvaldībā amata kompetences jautājumos;
 • pieņemt apmeklētājus amata kompetences jautājumos.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1482,00 EUR (profesijas kods 2422 54)

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 17.februārim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pasta adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996490.

 

Citas vakances novadā atrodamas sadaļā Sludinājumi/Darbs, kā arī Ādažu uzņēmēju biedrības mājaslapā, sadaļā “Šeit ir darbs”.