a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā Būvinspektoru uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: Pašvaldības kompetencē esošas būvniecības kontroles funkcijas nodrošināšana, līdzsvarotas vides veidošana, būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole.

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā izglītība (arhitekts vai būvinženieris);
 • kontroles tiesības, kas reģistrētas būvinspektoru reģistrā;
 • būvuzraudzības sertifikāts, būvprakses sertifikāts atbilstošā nozarē;
 • pieredze darbā ar administratīviem aktiem, zināšanas par valsts pārvaldi, būvniecības procesa kārtību, būvnormatīvu pielietošanu, administratīvo procesu, dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību;
 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru un specializētajām programmām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktā termiņā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, publiski uzstāties un argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības, kā arī spēja saglabāt konfidencialitāti.

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu novadā;
 • apsekot būvniecības objektus un sastādīt atzinumus par tiem;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, kontrolēt aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā norādīto atlikto būvdarbu pabeigšanu termiņā;
 • izsniegt izziņas par jaunbūves tiesisko statusu un būves neesamību;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbildes;
 • apturēt būvniecību, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam;
 • sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai pašvaldībā amata kompetences jautājumos;
 • pieņemt apmeklētājus amata kompetences jautājumos.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • praktiskā darba pieredze (būvdarbu vadīšana, uzraudzība, būvniecība), ne mazāka, kā 3 gadi pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 1512 EUR (profesijas kods 2422 54)

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 23.maijam uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pasta adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996490.

 

Ādažu vidusskola izsludina šādas vakances

Darba vieta: Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži, ar 2019.gada 1.jūliju!

ĒKAS DEŽURANTUS – 4 amata vietas

Prasības pretendentam:

 • vidējā līmeņa izglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā un veikt darbu patstāvīgi.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt ēkas Attekas iela 16, Ādažos, un tās apkārtējās teritorijas uzraudzību;
 • uzraudzīt apsardzes, ugunsdrošības, videonovērošanas piekļuves kontroli, balss apziņošanas un citas tehniskās sistēmas.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu maiņās;
 • sociālās garantijas.;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 2,70 EUR/h, profesijas klasifikatora kods 9629 05

Pretendentam jāiesniedz: CV

CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 31. maijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv  vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

APKOPĒJAS – 8 amata vietas

Prasības pretendentam:

 • pamatizglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbu;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā un veikt darbu patstāvīgi.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt iestādes telpu uzraudzību un uzkopšanu.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 486,00 EUR/mēnesī, profesijas klasifikatora kods 9112 01

Pretendentam jāiesniedz: CV

CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 31. maijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv  vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

ADMINISTRATORU

Prasības pretendentam:

 • vidējā līmeņa izglītība;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbu;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • komunikāciju prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • uzraudzīt un nodrošināt iestādē kārtību un informācijas apmaiņu;
 • uzraudzīt apsardzes, videonovērošanas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 564,00 EUR/mēnesī, profesijas klasifikatora kods 5419 11

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā darbā.

Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 31. maijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKUS – 2 amata vietas

Prasības pretendentam:

 • vidējā līmeņa profesionālā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbu;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • spēja patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā un veikt darbu patstāvīgi.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt iestādes telpu uzraudzību un labiekārtošanu;
 • veikt mēbeļu un cita inventāra remontdarbus.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 680,00 EUR/mēnesī, profesijas klasifikatora kods 9214 03

Pretendentam jāiesniedz: CV

CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 31. maijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.

 

  

Ar 2019.gada 1.augustu

ĀRSTU

Prasības pretendentam:

 • profesionālā medicīniskā izglītība, reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbu;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt darba izpildes prioritātes;
 • augsta atbildības izjūta;
 • teicamas komunikācijas, saskarsmes prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt izglītojamo un darbinieku aprūpi saslimšanas vai traumu gadījumā, t.sk., novērtēt viņu veselības stāvokli;
 • organizēt un veikt izglītojamo profilaktiskos pasākumus;
 • sadarboties ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem iestādē;
 • veikt datu dokumentēšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā darbā.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • alga pirms nodokļu nomaksas – 996,00 EUR/mēnesī, profesijas klasifikatora kods 2211 01.

Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 15.jūnijam uz e-pastu: solvita.vasilevska@adazuvidusskola.lv vai pa pastu: Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Uzziņas pa tālr. 28356680.