a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā BIS sistēmas koordinatoru*

Prasības pretendentiem:

 • vidējā speciālā vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams būvniecības jomā), vismaz 1 gada praktiska pieredze līdzīgā darbā;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām specializētajām programmām (vēlams DVS “Namejs City”, BIS);
 • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktā termiņā;
 • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā;
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • reģistrēt, apstrādāt, ievietot dokumentus un informāciju Būvniecības Informācijas sistēmā (BIS) un nosūtīt adresātiem tiem saistošu korespondenci;
 • kontrolēt BIS iesniegto dokumentu izpildes termiņus;
 • konsultēt personas par dokumentu iesniegšanas prasībām un to apriti BIS;
 • pārbaudīt iesniegto un izstrādāto dokumentu pareizību, objektivitāti un ticamību;
 • atbildēt uz telefonu zvaniem, organizēt informācijas nodošanu izpildei atbildīgajiem darbiniekiem un informēt adresātus par to sniegtās informācijas virzību;
 • veikt Būvvaldes maksājuma paziņojumu izsniegšanu un kontroli;
 • aizvietot Būvvaldes lietvedības vadītāju tā prombūtnes laikā.

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu,
 • sociālās garantijas,
 • bruto alga – 1071 EUR; profesiju klasifikatora kods 2422 02.

Pretendentam jāiesniedz CV un motivācijas vēstule, kā arī  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 28.februārim uz e-pastu laila.raiskuma@adazi.lv, vai pa pastu – Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67895708.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju palīgu uz nenoteiktu laiku*

Amata mērķis: Nodrošināt atbalstu pirmsskolas izglītības pedagogiem kvalitatīva pedagoģiskā procesa norisei, nodrošināt grupas telpu uzkopšanu

 Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem;
 • latviešu valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

 Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājam organizēt pirmsskolas izglītības satura apguves programmu saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumiem;
 • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • algu – 630,00 EUR (bruto), profesiju klasifikatora kods 5312 01

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji.piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 28.februārim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

 

Ādažu novada dome aicina darbā traktortehnikas vadītāju Saimniecības un infrastruktūras daļā*

Amata mērķis: veikt pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbus

Prasības pretendentiem:

 • vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • valsts valodas zināšanas.
 • traktortehnikas vadītāja apliecība.
 • zināt un ievērot ražotāja norādījumus, kā arī drošus darba paņēmienus un metodes, veicot darbu ar dažāda veida rokas un elektriskajiem instrumentiem.
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes.
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties ielu, ceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos.
 • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas un būvniecības- remonta darbus.
 • veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).
 • uzturēt amata pienākumu veikšanai lietošanā saņemto pašvaldības traktortehniku un citu tehniku (raideris, zāles pļāvējs, utml.).

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 920,00 EUR (profesijas kods 8341 06)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 28.februārim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Ādažu novada dome aicina darbā labiekārtošanas strādnieku Saimniecības un infrastruktūras daļā*

Amata mērķis: veikt pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbus

Prasības pretendentiem:

 • pamatizglītība vai vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • valsts valodas zināšanas.
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • labas komunikācijas prasmes, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

 

Galvenie pienākumi:

 • rūpēties par pašvaldības teritoriju labiekārtošanu, uzkopšanu un uzturēšanu.
 • piedalīties ielu, ceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos.
 • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas un būvniecības- remonta darbus.
 • veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).
 • uzturēt kārtībā darbarīkus, instrumentus un mehānismus, kas nodoti lietošanā.

 

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 750,00 EUR (profesijas kods 9214 03)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 28.februārim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

 

Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde  “Strautiņš” aicina darbā 2 pirmsskolas izglītības skolotājas uz nenoteiktu laiku un 2 pirmsskolas izglītības skolotājas uz noteiktu laiku*

 

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt pirmsskolas izglītības satura apguvi;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem;
 • veicināt izglītojamo garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;
 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības pedagogs.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 782,00 (0,85 likme) – 920,00 (1 likme);
 • profesiju klasifikatora kods 2342 01

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 28.februārim. Plašāka informācija pa tālruni 67997458 vai  26532414.

 

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju – peldēšanas treneri uz nenoteiktu laiku*

Prasības pretendentam:

 • izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar bērniem un vecākiem;
 • valsts valodas prasmes – augstākais līmenis.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt grupu nodarbības peldēšanā ar bērniem no 1,5 līdz 7gadiem;
 • plānot, organizēt, un izvērtēt peldēšanas apmācību;
 • atbildēt par bērnu drošību baseinā.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem.

Piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (15h/nedēļā);
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 391,00
 • profesiju klasifikatora kods 2342 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164

Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 28.februārim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520.

 

Ādažu novada Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” aicina darbā logopēdu uz noteiktu laiku*

Amata mērķis: nodrošināt Iestādes izglītojamajiem valodas koriģējoši attīstošo darbību.

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standarta valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu;
 • organizēt runas un valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un mācību gada beigās, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultēt pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai;
 • pilnveidot veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze;
 • iegūta augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
  sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 920,00
 • profesiju klasifikatora kods 2352 01

Pretendentam jāiesniedz:

-izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: adazupii@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada  PII ”Strautiņš”, Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 28.februārim. Plašāka informācija pa tālruni 67997458

Ādažu novada dome aicina darbā spectehnikas (frontālā iekrāvēja) vadītāju*

Prasības pretendentiem:

 • vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • valsts valodas zināšanas.
 • traktortehnikas vadītāja apliecība.
 • zināt un ievērot ražotāja norādījumus, kā arī drošus darba paņēmienus un metodes, veicot darbu ar dažāda veida rokas un elektriskajiem instrumentiem.
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes.
 • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties ielu, ceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbos.
 • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas un būvniecības- remonta darbus.
 • veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu 899,00 EUR (profesijas kods 8341 06)

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 28.februārim uz e-pastu: laila.raiskuma@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs prendentu atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada dome,  kontaktinformācija Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. tālr.67997350, elektroniskā pasta adrese: dome@adazi.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.