a a a

Trauksmes celšanas kārtība

Ādažu novada pašvaldībā ir izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma (publicēta ŠEIT), nodrošinot pašvaldības darbiniekiem iespēja droši ziņot par pārkāpumiem un garantējot viņu aizsardzību.

Trauksmes ziņojumu var iesniegt:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot elektroniska pasta adresi trauksme@adazi.lv;
  • pašrocīgi parakstītu, nosūtot pa pastu Ādažu novada domei uz adresi Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (uz aploksnes norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums);
  • iesniedzot klātienē pašvaldības kontaktpersonai – datu aizsardzības speciālistei Ievai Zanderei (par tikšanos iepriekš vienojoties pa tālruni 67996232).

Ādažu novada dome aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, ko iespējams lejuplādēt ŠEIT.

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas kārtību un kompetento institūciju saraksts, pieejama tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.