a a a

Telpu nomas paziņojumi

Par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada dome šajā sadaļā publicē paziņojumus par iespēju pretendentiem pieteikties pašvaldības telpu nomai (atbilstoši MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”).

Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

 

17.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu vidusskolā

Ādažu novada domes Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Klase (telpa C 204)
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 60
Lietošanas mērķi Izglītība.
Nomas maksa 1,40 bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 31.05.2019
Nomas laiks

otrdien, no pl. 14.00 līdz 16.00

trešdien, no pl. 14.00 līdz 16.00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Gundars Subočs, tel.26477855
Pieteikšanās termiņš 24.09.2018*
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
* Saskaņā ar Ādažu novada domes 04.08.2018 lēmumu Nr.198 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā”. Nomas maksas grozījumus veic gadījumā, ja Ādažu novada dome pieņem jaunu lēmumu par pašvaldības telpu nomas maksas noteikšanu.

 

17.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu vidusskolā

Ādažu novada domes Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Klase (telpa C 205)
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 60
Lietošanas mērķi Izglītība.
Nomas maksa 1,40 bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 31.05.2019
Nomas laiks trešdien, no pl. 14.00 līdz 16.00
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Gundars Subočs, tel.26477855
Pieteikšanās termiņš 24.09.2018 *
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
* Saskaņā ar Ādažu novada domes 04.08.2018 lēmumu Nr.198 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā”. Nomas maksas grozījumus veic gadījumā, ja Ādažu novada dome pieņem jaunu lēmumu par pašvaldības telpu nomas maksas noteikšanu.

 

07.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu vidusskolā

Ādažu novada domes Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Gaiteņu telpa
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 125
Lietošanas mērķi Izglītība.
Nomas maksa 2,50 bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 31.05.2019
Nomas laiks

pirmdien, no pl. 17.00 līdz 19.00

trešdien, no pl. 17.00 līdz 19.00

piektdien, no pl. 16.00 līdz 17.00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Gundars Subočs, tel.26477855
Pieteikšanās termiņš 14.09.2018[1]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
* Saskaņā ar Ādažu novada domes 04.08.2018 lēmumu Nr.198 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā”. Nomas maksas grozījumus veic gadījumā, ja Ādažu novada dome pieņem jaunu lēmumu par pašvaldības telpu nomas maksas noteikšanu.

 

 

07.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu Sporta centrā (Cīņu zāle)

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta cīņu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  206
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa*
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cīņas zāle

(līdz 20 personām) *

13.25
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 5%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 10%
nomājot no septembra līdz jūnijam – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 14.09.2018-21.06.2019
Nomas laiks

Sestdiena no plkst. 14:00 – 19:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 19:00;

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Pēteris Sluka, 29264758
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
*Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu Sporta centrā”.

 

 

07.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu Sporta centrā (Aerobikas zāle)

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta aerobikas zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  137
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa*
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Aerobikas zāle (60 min )

(līdz 20 personām)

13.25
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 5%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 10%
nomājot no septembra līdz jūnijam – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 14.09.2018-21.06.2019
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 20:00 – 21:00;

Otrdiena no plkst. 19:00 – 21:00;

Trešdiena no plkst. 20:00 – 21:00

Ceturtdiena no plkst. 20:00 – 21:00;

Piektdiena no plkst. 16:00 –21:00;

Sestdiena no plkst. 10:00 – 14:00; 19:30 – 20:30;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 14:00; 19:30 – 20:30;

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Pēteris Sluka, 29264758
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
*Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu Sporta centrā”.

 

 

07.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu Sporta centrā (Sporta spēļu zāle)

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta spēļu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  1066
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa*
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Sporta spēļu zāle ( 60 min) 28.93
Sporta spēļu zāles ½ (60 min) 14.46
treniņu nodarbībām Ādažu novada bērnu komandām līdz 19 g.v., kas nodarbojas ar basketbolu, futbolu, volejbolu un florbolu 10.91
sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 13.64
sacensībām pieaugušajiem (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 31.82
20 % atlaide Ādažu novada pieaugušo sporta komandām un ar basketbolu, futbolu, volejbolu un florbolu tieši saistītām Ādažu novadā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 14.09.2018-21.06.2019
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 20:00 – 21:30;

Otrdiena no plkst. 20:00 – 21:30;

Ceturtdiena no plkst. 20:00 – 21:30;

Piektdiena no plkst. 19:30 – 20:30; 20:40 -21:40

Sestdiena no plkst. 10:00 – 11:00; 14:00 – 20:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 17:00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Pēteris Sluka, 29264758
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
*Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu Sporta centrā”.

 

 

07.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu Sporta centrā (Stadions – futbola laukums)

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80440080192
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  0,77 ha (laukums 71mx109m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa*
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Ģērbtuve un dušas telpa (60 min)

(ne vairāk kā 12 personām)

13.64
Stadions (60 min) 8.26
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Septembris,oktobris 2018.g; maijs-augusts 2019.g.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 16:30 – 18:30;

Otrdiena no plkst. 16:30 – 18:30;

Trešdiena no plkst. 16:30 – 18:30;

Ceturtdiena no plkst. 16:30 – 18:30;

Piektdiena no plkst. 16:00 –17:00;

Sestdiena no plkst. 11:00 – 14:00;

Svētdiena no plkst. 11:00 – 14:00;

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Pēteris Sluka, 29264758
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
*Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu Sporta centrā”.

 

 

07.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu Sporta centrā (Pludmales volejbola, basketbola āra laukumi)

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta pludmales volejbola, basketbola āra laukumi
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.
Nomas maksa*
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Ģērbtuve un dušas telpa (60 min)

(ne vairāk kā 12 personām)*

13.64
Pludmales volejbola laukums, āra basketbola laukums 6.61
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Septembris,oktobris 2018.g; maijs-augusts 2019.g.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 17:00 – 19:00;

Otrdiena no plkst. 16:30 – 18:30;

Trešdiena no plkst. 16:00 – 18:00;

Ceturtdiena no plkst. 16:00 – 18:00;

Piektdiena no plkst. 16:00 –17:00;

Sestdiena no plkst. 11:00 – 14:00;

Svētdiena no plkst. 11:00 – 14:00;

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Pēteris Sluka, 29264758
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
*Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu Sporta centrā”.

 

 

07.09.2018.Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu Sporta centrā (Peldbaseins)

Ādažu novada domes Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra peldbaseins
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  396,2
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana. Peldēšanas apmācība.
Nomas maksa*
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Baseins

(ne vairāk kā 36 personām)

130.91
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3

Baseina viens celiņš

(ne vairāk kā 12 personām)

43.64
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3

Baseina viens celiņš skolnieku grupām

(ne vairāk kā 12 personām)

27.27
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm – atlaide 15 %
nomājot 4 reizēm vai ilgāk par 4 mēnešiem – atlaide 20 %
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 14.09.2018-21.06.2019
Nomas laiks

Viena celiņa noma:

Pirmdiena no plkst 12:30 – 15:30 /divi celiņi /

Otrdiena no plkst. 18:00 – 19:00; 19:15 – 20:15

Trešdiena no plkst. 19:00 – 20:00;

Ceturtdiena no plkst. 18:30 – 19:30; 19:45 – 20:45;

Piektdiena no plkst. 19:00 – 20:00;

Sestdiena no plkst. 10:00 – 12:00; 14:00 – 20:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 20:00 (var iznomāt vienu celiņu vai visu baseinu)

 

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Pēteris Sluka, 29264758
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
*Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.197 “Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu Sporta centrā”.

 

 

06.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Kadagas PII  (Aktu zāle)

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese Kadagas PII, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Telpas platība (m²)  242,0
Lietošanas mērķi  Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa 6,44 EUR[1] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 01.10.2018. līdz 31.05.2019.
Nomas laiks Darba dienās, no pl. 15.00 līdz 20.00
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14.septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
[1] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”.

 

 

 

06.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Kadagas PII  (Baseins)

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Baseins
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese Kadagas PII, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Telpas platība (m²)  85.00
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa [13.49 EUR[1]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 1.10.2018 līdz 31.05.2019.
Nomas laiks Pirmdien, otrdien, no pl. 12.30 līdz 17.00
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
[1] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestadē”.

 

 

 

06.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Kadagas PII  (Rotaļu istaba)

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Rotaļu istaba
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese Kadagas PII, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Telpas platība (m²)  43.00
Lietošanas mērķi  Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana.
Nomas maksa [3.56 EUR[1]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 1.10.2018 līdz 31.05.2019.
Nomas laiks Darba dienās no pl. 15.00 līdz 19.00
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris[2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
[1] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestadē”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

06.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Kadagas PII  (Sporta zāle)

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Sporta zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese Kadagas PII, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Telpas platība (m²)  84.00
Lietošanas mērķi  Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa [3.72 EUR[1]] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 1.10.2018 līdz 31.05.2019.
Nomas laiks

Pirmdien, piektdien no pl. 17.00 līdz 20.00;

Pirmdien,  piektdien sākot ar 2018.g.decembri no pl.15.00 līdz 20.00

Otrdien, trešdien, ceturtdien no pl. 15.00 līdz 20.00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 14 septembris[2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
[1] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestadē”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

 

05.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu PII “Strautiņš” (Aktu zāle)

Ādažu novada domes pirmsskolas izglītības iestāde ’’Strautiņš’’ izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 80440070025001
Adrese Pirmā iela 26a, Ādaži
Telpas platība (m²) 140
Lietošanas mērķi  Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa 3,08 bez PVN stundā *
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 30.jūnijam
Nomas laiks Pirmdien – piektdien, pl. 17.00 – 20.00
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei

Anita Šaicāne, tālr. 26367162

Sandra Breidaka, tālr.67997458

Pieteikšanās termiņš Līdz 2018.gada 11.septembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
*Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmums Nr.200 „Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”.

 

 

 

05.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu PII “Strautiņš” (Multifunkcionālā zāle)

Ādažu novada domes pirmsskolas izglītības iestāde ’’Strautiņš’’ izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Multifunkcionālā zāle (ar 2ģērbtuvēm un dušas telpām)
Kadastra numurs 80440070025001
Adrese Pirmā iela 26a, Ādaži
Telpas platība (m²) 280
Lietošanas mērķi  Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa 16,53 bez PVN stundā*
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 30.jūnijam
Nomas laiks Pirmdien – piektdien, pl. 14.00 – 21.00
Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei

Anita Šaicāne, tālr. 26367162

Sandra Breidaka, tālr.67997458

Pieteikšanās termiņš Līdz 2018.gada 11.septembrim.
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
*Ādažu novada domes 04.09.2018. Lēmums Nr.200 „Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”

 

 

 

05.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu Kultūras centrā (Deju zāle)

Ādažu novada pašvaldības Ādažu Kultūras centrs izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu Kultūras centra Deju zāle (Nr.219, 221,224)
Kadastra numurs 804400804440001001
Adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 168
Lietošanas mērķi Kultūra. Veselības veicināšana. Sports
Nomas maksa EUR 15 [1] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai.

Telpas aprīkojums ir stacionārs un nav maināms.

Telpās neuzglabā nomnieka inventāru un aprīkojumu.

Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 1.augustam
Nomas laiks

Pirmdien, pl. 18.00 – 19.00

Otrdien, pl. 9.00 – 13.00 un pl. 18.00 – 19.00

Trešdien, pl. 18.00 – 19.00

Ceturtdien, pl. 9.00 – 15.00 un pl. 18.00 – 19.00

Piektdien pl. 9.00 – 13.00

Sestdien, pl. 9.00 – 17.00

Svētdien, pl. 9.00 – 17.00

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Maija Drunka, t. 26827255
Pieteikšanās termiņš Līdz 2018.gada 11.septembrim [2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
[1] Domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.202 “Par pakalpojumu cenu un telpu nomas maksu Ādažu Kultūras centrā”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

 

05.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Ādažu Kultūras centrā (Kora klase)

Ādažu novada pašvaldības Ādažu Kultūras centrs izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu Kultūras centra Kora klase (Nr.124)
Kadastra numurs [804400804440001001]
Adrese [Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164]
Telpas platība (m²) 68
Lietošanas mērķi

Kultūra – ansambļu, koru, u.c. nodarbības.

Izglītība – lekcijas, semināri, kursi.

Nomas maksa EUR 10 [1] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Telpas aprīkojums ir stacionārs un nav maināms

Ne vairāk kā 30 personām vienlaicīgi

Telpā neuzglabā nomnieka inventāru un aprīkojumu

Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 1.augustam
Nomas laiks

Pirmdien, pl. 9.00 – 13.00

Otrdien, pl. 9.00 – 11.00 un pl. 14.00 – 18.40

Trešdien, pl. 9.00 – 13.00 un pl. 15.00 – 18.30

Ceturtdien, pl. 9.00 – 11.00 un pl. 14.00 – 18.40

Sestdien, pl. 9.00 – 17.00

Svētdien,  pl. 9.00 – 17.00 

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Maija Drunka, t. 26827255
Pieteikšanās termiņš Līdz 2018.gada 11.septembrim[2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
[1] Domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.202 “Par pakalpojumu cenu un telpu nomas maksu Ādažu Kultūras centrā”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

 

05.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Gaujas ielā 16 (Lielā zāle – komercijai)

Ādažu novada domes Saimniecības un infastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi Komercija.
Nomas maksa 15,78 EUR [1]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 31.maijam
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 08.00 līdz 19.00;

Otrdienās, no pl. 08.00 līdz 12.00, un no pl. 17.00 līdz 19.00;

Trešdienās, no pl. 08.00 līdz 13.00;

Ceturtdienās, no pl. 08.00 līdz 12.00, un no pl. 17.00 līdz 19.00;

Piektdienās, no pl. 08.00 līdz 17.00.

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 11.09.2018. [2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
[1] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

 

 

05.09.2018. Paziņojums par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai Gaujas ielā 16 (Lielā zāle)

Ādažu novada domes Saimniecības un infastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [1]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 31.maijam
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 08.00 līdz 19.00;

Otrdienās, no pl. 08.00 līdz 12.00, un no pl. 17.00 līdz 19.00;

Trešdienās, no pl. 08.00 līdz 13.00;

Ceturtdienās, no pl. 08.00 līdz 12.00, un no pl. 17.00 līdz 19.00;

Piektdienās, no pl. 08.00 līdz 17.00.

Nomas līguma projekts Nomas līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 11.09.2018. [2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
[1] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.