a a a

Telpu nomas paziņojumi

06.01.2023. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Baseina noma peldētapmācības nodarbībām
Kadastra numurs 80520040603
Adrese Nākotnes iela 2, Carnikava, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 103,00, (Baseina platība 21m3)
Lietošanas mērķi Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa 7.67 bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 09.01.2023 – 31.05.2023
Nomas laiks Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no 14:00-19:00
Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Sanita Kronberga, 22314323
Pieteikšanās termiņš 30.01.2023
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.


[1]
MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

20.12.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”  izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,50 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2023.gada 30. septembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 18.00 līdz 20.00;

Piektdienās, no pl. 17.00 līdz 19:00.

Nomas līguma projekts līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Guntis Jākobsons, tālr. 26121586
Pieteikšanās termiņš 27.12.2022. [3]
Pieteikuma veidlapa pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [2] Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.59 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”. [3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 


20.12.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts   Ādažu sporta centra peldbaseins
Kadastra numurs   80440080191
Adrese   Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)    396,2
Lietošanas mērķi   Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana. Peldēšanas apmācība.
Nomas maksa    
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Baseins

(ne vairāk kā 36 personām)

193.39 234.00
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm un vairāk – atlaide 15 %

Baseina viens celiņš

(ne vairāk kā 12 personām)

64.46 78.00
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm un vairāk – atlaide 15 %

Baseina viens celiņš skolnieku grupām

(ne vairāk kā 12 personām)

32.23 39.00
nomājot 2 reizēm – atlaide 10 %
nomājot 3 reizēm un vairāk – atlaide 15 %
Citi iznomāšanas nosacījumi   Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai
Iznomāšanas termiņš   04.01.2023-28.04.2023.
Nomas laiks   Pirmdiena – Piektdiena No plkst. 19:15 – 20:00 /viens celiņš/
Nomas līguma projekts   līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei   Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš   2022.gada 27.decembris
Pieteikuma veidlapa   pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta   Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids   Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas. [1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 


1.12.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu novada kultūras centrs izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu kultūras centra Deju zāle (nr. 219., 221., 224.)
Kadastra numurs 804400804440001001
Adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²) 168
Lietošanas mērķi Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa EUR 25,- bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 2023. gada 8. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam
Nomas laiks svētdienās no plkst. 11.00 līdz 13.00
Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Maija Drunka, tālr. 26827255
Pieteikšanās termiņš Līdz 2022. gada 8. decembrim
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam. [1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

18.10.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas KLAŠU TELPA
Kadastra numurs 80440080192003
Adrese Gaujas iela  30, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 65 m2
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana. Komercija
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

1.40
citiem pakalpojumiem (60 min) 4.20
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 01.11.2022. – 22.06.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 15:00 līdz 18:00

Otrdiena no plkst. 15:00 līdz 18:00

Trešdiena no plkst. 15:00 līdz 18:00

Ceturtdiena no plkst. 15:00 līdz 18:00

Piektdiena no plkst. 15:00 līdz 18:00

 

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Solvita Vasiļevska, tālr. 28356680
Pieteikšanās termiņš 26.10.2023.
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [1] Ādažu novada pašvaldības domes 22.09.2020. lēmumu Nr.203 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.198  “Par nomas maksas noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā” [1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

23.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pamatskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Sporta zāle ar palīgtelpām
Kadastra numurs 80520040604
Adrese Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²) 801,48
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa EUR 60,00[2] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai aprēķina proporcionāli no nomas maksas par 1 stundu faktiskajam izmantošanas laikam.
Iznomāšanas termiņš 01.10.2022.- 31.05.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena un otrdiena, no pl. 20.00 līdz 22.00

Trešdiena, no pl. 20.30 līdz 22.00

Ceturtdiena un piektdiena, no pl. 20.00 līdz 22.00

Svētdiena,  no pl. 13.00 līdz 20.00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Raivis Pauls, tālr. 26344247
Pieteikšanās termiņš 30.12.2022.
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads.

Elektroniskā pasta adresi dome@adazi.lv

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam. [1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [2] Ādažu novada pašvaldības domes 23.03.2022. lēmums Nr. 116 “Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1”.

 

23.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pamatskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Klases telpa
Kadastra numurs 80520040604
Adrese Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²) 49,12 – 106,18
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa EUR 10,00[2] bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai aprēķina proporcionāli no nomas maksas par 1 stundu faktiskajam izmantošanas laikam.
Iznomāšanas termiņš 01.10.2022.- 31.05.2022.
Nomas laiks Pirmdiena līdz piektdiena, no pl. 16.30 līdz 20.00
Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Raivis Pauls, tālr. 26344247
Pieteikšanās termiņš 30.12.2022.
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads.

Elektroniskā pasta adresi dome@adazi.lv

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [2] Ādažu novada pašvaldības domes 23.03.2022. lēmums Nr. 116 “Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1”.

 


 

13.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde ”Mežavēji” izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2103,
Telpas platība (m²) 230,2
Lietošanas mērķi Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa 7,03 EUR bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 03.10.2022. līdz 31.05.2023.
Nomas laiks

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien

no pl. 16.00 līdz 18.30

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 21.septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

 


 

13.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde ”Mežavēji” izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Sporta zāle
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2103,
Telpas platība (m²) 84.00
Lietošanas mērķi Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa 3,97 EUR bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 03.10.2022. līdz 31.05.2023.
Nomas laiks

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien

no pl. 16.00 līdz 18.30

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 21.septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

 


 

13.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde ”Mežavēji” izsludina pretendentu pieteikšanos šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Rotaļu istaba
Kadastra numurs 8044 005 0350 001
Adrese “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2103,
Telpas platība (m²) 43.00
Lietošanas mērķi Izglītība. Kultūra.
Nomas maksa 4,08 EUR bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 03.10.2022. līdz 31.05.2023.
Nomas laiks

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien

no pl. 16.00 līdz 18.30

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Irēna Kuzņecova, tālr. 67511520
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 21.septembris
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

 


 

09.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”  izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,50 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2023.gada 30.septembrim
Nomas laiks Svētdienās, no pl. 10.00 līdz 18:00
Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Guntis Jākobsons, tālr. 26121586
Pieteikšanās termiņš 16.09.2022. [3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.59 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

09.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu novada kultūras centrs izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu novada kultūras centra Deju zāle (nr. 219., 221., 224.)
Kadastra numurs 804400804440001001
Adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²) 168
Lietošanas mērķi Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa EUR 25,- bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 1.  augustam
Nomas laiks svētdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00
Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Maija Drunka, tālr. 26827255
Pieteikšanās termiņš Līdz 2022. gada 16. septembrim
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.
Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

09.09.2022. PAZIŅOJUMS  par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu novada pašvaldības Siguļu PII “Piejūra” sporta zāle
Kadastra numurs 80520030414001
Adrese “Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Telpas platība (m²) 241,66 m2
Lietošanas mērķi Izglītība. Kultūra. Sports.
Nomas maksa 13,45 EUR bez PVN stundā[2]
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš
01.10.2022.-31.08.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.17:30 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst. 17:30 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.15:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154
Pieteikšanās termiņš 23.09.2022.[3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Saskaņā ar domes 23.02.2022. lēmumu Nr. 55 “Par telpu nomas maksu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra”
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

09.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu novada pašvaldības Siguļu PII “Piejūra” Mūzikas zāle
Kadastra numurs 80520030414001
Adrese “Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Telpas platība (m²) 55.68 m2
Lietošanas mērķi Izglītība. Kultūra.
Nomas maksa 6,22 EUR bez PVN stundā[2]
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai.
Iznomāšanas termiņš
01.10.2022.-31.08.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.15:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst.16:00 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.15:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154
Pieteikšanās termiņš 23.09.2022.[3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 14.09.2016 lēmums Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.


09.09.2022.
PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu novada pašvaldības Siguļu PII “Piejūra” piegulošo ēku “Ligzda”
Kadastra numurs 80520030414001
Adrese “Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Telpas platība (m²) 72 m2
Lietošanas mērķi Izglītība. Kultūra. Māksla.
Nomas maksa 5,09 EUR bez PVN stundā[2]
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 01.10.2022.-31.08.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.15:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.15:00 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.15:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst.15:00 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.15:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154
Pieteikšanās termiņš 23.09.2022.[3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 14.09.2016 lēmums Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

07.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada PII “Strautiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Mazā zāle
Adrese ĀDAŽU PII “Strautiņš”, Pirmā iela 26a, Ādaži.
Telpas platība (m²)  83,5
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana.

 

Nomas maksa 4,56  bez PVN
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta  noteiktos ierobežojumus, kas saistīti ar  Covid -19 , ja tādi valstī tiek noteikti. Nomnieks nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem, kā arī veic telpu un inventāra dezinfekciju atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

 

Iznomāšanas termiņš No 19.09.2022. – 30.06.2023.
Nomas laiks Pirmdiena -piektdiena no pl. 18.00 līdz 20.00
Nomas līguma projekts līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Linda Cintiņa (26532414)
Pieteikšanās termiņš 2022. gada 16. septembris
Pieteikuma veidlapa pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Pretendentu ievērībai!
Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

07.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada PII “Strautiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Multihalle
Adrese ĀDAŽU PII “Strautiņš”, Pirmā iela 26a, Ādaži.
Telpas platība (m²)  285
Lietošanas mērķi

 Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

 

Nomas maksa 18,24, bez PVN
Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Nomnieks apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta  noteiktos ierobežojumus, kas saistīti ar  Covid -19 , ja tādi valstī tiek noteikti. Nomnieks nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem, kā arī veic telpu un inventāra dezinfekciju atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

 

Iznomāšanas termiņš No 19.09.2022. – 30.06.2023.
Nomas laiks Pirmdiena -piektdiena no pl. 15.00 līdz 19.00
Nomas līguma projekts līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Linda Cintiņa (26532414)
Pieteikšanās termiņš 2022. gada 16. septembrim
Pieteikuma veidlapa pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Pretendentu ievērībai!
Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

07.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

 

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas SPORTA ZĀLE
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²)

923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Vispārējām sporta nodarbībām (60 min) 14.88
Biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos sporta veidos, izņemot futbolu un florbolu (60 min) 8.27
Sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) (60 min) 10.74
Komercdarbībai (60 min) 19.01
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 21.09.2022. – 22.06.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 19:30 – 22:00

Otrdiena no plkst. 19:00 – 22:00

Ceturtdiena no plkst. 19:00 – 22:00

Sestdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Svētdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Nomas līguma projekts līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 14.09.2022.
Pieteikuma veidlapa pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2020.lēmumu Nr. 178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā.,”
[1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

07.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas MĀCĪBU TELPA, MĀCĪBU VIRTUVE
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 67 m2
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana. Komercija
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.31
citiem pakalpojumiem (60 min) 4.96
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 21.09.2022. – 22.06.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Otrdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Trešdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Ceturtdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Piektdiena no plkst. 14:30 līdz 20:00

Sestdiena no plkst. 9:00 līdz 17:00

Nomas līguma projekts līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 14.09.2022.
Pieteikuma veidlapa pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2020.lēmumu Nr. 178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā.,”
[1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

07.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas AULA
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 243  m2
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana. Komercija
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

4.96
citiem pakalpojumiem (60 min) 6.61
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 21.09.2022. – 22.06.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 18:30 – 21:00

Otrdiena no plkst. 18:30 – 21:00

Trešdiena no plkst. 19:00 –  21:00

Ceturtdiena no plkst. 18:30 – 21:00

Piektdiena no plkst. 18:00 – 21:00

Nomas līguma projekts līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 14.09.2022.
Pieteikuma veidlapa pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2021 lēmumu Nr. 178  “ Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā.”
[1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

06.09.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta cīņu zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²) 206
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa

Nomas objekts

 

 

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Cīņas zāle 13.22 16.00
Citi iznomāšanas nosacījumi Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai
Iznomāšanas termiņš 17.09.2022-18.06.2023.
Nomas laiks

Sestdiena no plkst. 16:00 – 21:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 21:00;

Nomas līguma projekts Līguma paraugs
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, tel.27138082
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 13.septembris[2]
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.


26.08.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”  izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,50 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2023.gada 30.septembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 08.00 līdz 18.00;

Otrdienās, no pl. 08.00 līdz 11:00;

Trešdienās, no pl. 08.00 līdz 11:00; 16.00 līdz 18:00;

Ceturtdienās, no pl. 08:00 līdz 11:00; 16.00 līdz 18:00;

Piektdienās, no pl. 08.00 līdz 17.00;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Guntis Jākobsons, tālr. 26121586
Pieteikšanās termiņš 01.09.2022. [3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.59 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

25.08.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Sporta zāle
Kadastra numurs 80520040603
Adrese Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²) 41m2
Lietošanas mērķi Interešu izglītības īstenošana – izglītība, sports
Nomas maksa EUR 3.01a un/vai 9.03b  bez PVN stundā 2
Citi iznomāšanas nosacījumi

a ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem mērķiem iestādes audzēkņiem;

b citiem pakalpojumiem.

Iznomāšanas termiņš 01.09.2022.-31.08.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.18:00

Otrdiena no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00

Trešdiena no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00

Ceturtdiena no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00

Piektdiena no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Sanita Kronberga, tālr.22314323
Pieteikšanās termiņš 31.12.2022.3
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 vai Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
2 Saskaņā ar domes 23.02.2022. lēmumu Nr.58 „ Par telpu nomas maksu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”
3 Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

25.08.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Aktu zāle
Kadastra numurs 80520040603
Adrese Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²) 89m2
Lietošanas mērķi Interešu izglītības īstenošana – izglītība, sports
Nomas maksa EUR 6.49a un/vai 19.47b  bez PVN stundā 2
Citi iznomāšanas nosacījumi

a ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem mērķiem iestādes audzēkņiem;

b citiem pakalpojumiem.

Iznomāšanas termiņš 01.09.2022.-31.08.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.20:00

Otrdiena no plkst. 15:00 līdz plkst.20:00

Trešdiena no plkst. 15:00 līdz plkst. 20:00

Ceturtdiena no plkst. 15:00 līdz plkst. 20:00

Piektdiena no plkst. 15:00 līdz plkst. 20:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Sanita Kronberga, tālr.22314323
Pieteikšanās termiņš 31.12.2022.3
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
2 Saskaņā ar domes 23.02.2022. lēmumu Nr.58 „ Par telpu nomas maksu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”
3 Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

23.08.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta aerobikas zāle
Kadastra numurs 80440080191
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²) 137
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports.
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Cena

(EUR), ar PVN

Aerobikas zāle (60 min )

 

13.22 16.00
nomājot uz 3 mēnešiem – atlaide 10%
nomājot uz 4 mēnešiem un vairāk – atlaide 15%
nomājot komercdarbības veikšanai piemēro koeficientu 1,3
Citi iznomāšanas nosacījumi Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai
Iznomāšanas termiņš 05.09.2022. – 22.06.2023.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst. 18:30 – 21:30;

Otrdiena no plkst. 19:00 – 21:30;

Trešdiena no plkst. 18:30 – 21:30

Ceturtdiena no plkst. 18:30 – 21:30;

Piektdiena no plkst. 19:00 – 21:30;

Sestdiena no plkst. 10:00 – 20:30;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 20:30;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, tel.27138082
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 30.augusts[2]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

Telpu nomas paziņojumi līdz 2022.gada 1.jūnijam

 


 

18.05.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas SPORTA ZĀLE
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²)

923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

Vispārējām sporta nodarbībām (60 min) 14.88
Biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos sporta veidos, izņemot futbolu un florbolu (60 min) 8.27
Sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) (60 min) 10.74
Komercdarbībai (60 min) 19.01
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 01.06.2022. – 12.08.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.9:00 – 20:00

Otrdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Trešdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Ceturtdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Piektdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 26.05.2022.
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam. [1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2020.lēmumu Nr. 178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā.,” [1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

 

12.05.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80440080192
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  0,77 ha (laukums 71mx109m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.

 

Nomas maksa

 

 

Telpas un nosacījumi Ilgums (min.) Cena (EUR),  bez PVN Cena (EUR),  ar PVN
Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 66.12 80.00
½ Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 33.06 40.00
Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums Diena        (8 stundas) 264.46 320.00

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznomāšanas termiņš

 

Biedrībai un nodibinājumam, kura juridiskā adrese reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā:

1.1.      piemēro atlaidi 50 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot);

1.2.      piemēro atlaidi 30 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības pieaugušajiem, sākot no 19 gadu vecuma.

 

Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un nomas maksai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā  pievienotās vērtības nodokļa  likmi.

 

 

23.05.2021. – 31.10.2021.  

 

Nomas laiks

 Pirmdiena no plkst. 11:00 – 22:00;

Otrdiena no plkst. 11:00 – 22:00;

Trešdiena no plkst. 11:00 – 22:00;

Ceturtdiena no plkst. 11:00 – 22:00;

Piektdiena no plkst. 11:00 –22:00;

Sestdiena no plkst. 10:00 – 22:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 22:00;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 19.maijam (ieskaitot)
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads;

Stacijas iela 5, Carnikava, Ādažu novads.

 

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.53 “Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  nomas maksām”. [1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

12.05.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Carnikavas sporta kompleksa sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80520041120
Adrese Smilšu iela 1 (ieeja no Jūras ielas puses), Carnikava, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²)  0,71 ha (laukums 71m x 104m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.

 

Nomas maksa

 

 

Telpas un nosacījumi Ilgums (min.) Cena (EUR),  bez PVN Cena (EUR),  ar PVN
Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 74.68 90.00
½ Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 37.19 45.00
Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums Diena        (8 stundas) 287.52 360.00

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznomāšanas termiņš

 

Biedrībai un nodibinājumam, kura juridiskā adrese reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā:

1.1.      piemēro atlaidi 50 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot);

1.2.      piemēro atlaidi 30 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības pieaugušajiem, sākot no 19 gadu vecuma.

 

Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un nomas maksai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā  pievienotās vērtības nodokļa  likmi.

 

 

23.05.2022. – 31.10.2022.  

 

Nomas laiks

 

Pirmdiena no plkst. 12:30 – 17:00;

Otrdiena no plkst. 09:00 – 21:00;

Trešdiena no plkst. 12:30 – 17:00 un no plkst. 20:00- 21:00;

Ceturtdiena no plkst. 09:00 – 19:00;

Piektdiena no plkst. 12:30 –17:00 un no plkst. 20:00-21:00;

Sestdiena no plkst. 15:00 – 21:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 21:00;

 

 

 

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Edvīns Krūms, 28662982
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 19.maijam (ieskaitot)
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads;

Stacijas iela 5, Carnikava, Ādažu novads.

 

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.53 “Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  nomas maksām”. [1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

12.05.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Rožu ielas futbola laukums
Kadastra numurs 80520051241
Adrese Rožu iela 28, Carnikava, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²)  0,025 ha (laukums 45m x 64m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.

 

Nomas maksa

 

 

Telpas un nosacījumi Ilgums (min.) Cena (EUR),  bez PVN Cena (EUR),  ar PVN
Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums 60 74.6857.85 70.00
½ Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums 60 37.1928.93 35.00

 

Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums

Diena        (8 stundas) 231.40 280.00

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznomāšanas termiņš

 

Biedrībai un nodibinājumam, kura juridiskā adrese reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā:

1.1.      piemēro atlaidi 50 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot);

1.2.      piemēro atlaidi 30 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības pieaugušajiem, sākot no 19 gadu vecuma.

 

Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un nomas maksai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā  pievienotās vērtības nodokļa  likmi.

 

 

01.06.2022. – 31.09.2022.  

 

Nomas laiks

 Pirmdiena no plkst. 09:00 – 19:00;

Otrdiena no plkst. 09:00 – 15:30;

Trešdiena no plkst. 09:00 – 18:30;

Ceturtdiena no plkst. 09:00 – 15:30;

Piektdiena no plkst. 09:00 –19:00;

Sestdiena no plkst. 15:00 – 21:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 21:00; 

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Edvīns Krūms, 28662982
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 19.maijam (ieskaitot)
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads;

Stacijas iela 5, Carnikava, Ādažu novads.

 

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.53 “Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  nomas maksām”. [1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

01.04.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas MĀCĪBU TELPA
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 67 m2
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana. Komercija
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.31
citiem pakalpojumiem (60 min) 4.96
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 06.06.2022. – 12.08.2022.
Nomas laiks Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 31.05.2022.
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2020. lēmumu Nr.178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.
[1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

 

03.01.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2022.gada 30.septembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 18.00 līdz 20.00;

Piektdienās, no pl. 17.00 līdz 19.00;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 07.01.2022. [3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

Par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada dome šajā sadaļā publicē paziņojumus par iespēju pretendentiem pieteikties pašvaldības telpu nomai (atbilstoši MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”).
Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.
Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.
Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.
Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

 

Telpu nomas paziņojumu arhīvs līdz 2022.gada 1.janvārim