a a a

Telpu nomas paziņojumi

18.05.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas SPORTA ZĀLE
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²)

923,3 m2 sporta zāle

4 ģērbtuves un duša/tualete, katra 27 m2

Lietošanas mērķi Veselības veicināšana. Sports – treniņu nodarbību organizēšana, sporta aktivitātes, izņemot florbols un futbols.
Nomas maksa  
  Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

  Vispārējām sporta nodarbībām (60 min) 14.88
  Biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos sporta veidos, izņemot futbolu un florbolu (60 min) 8.27
  Sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību organizators nav Ādažu novada dome) (60 min) 10.74
  Komercdarbībai (60 min) 19.01
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 01.06.2022. – 12.08.2022.
Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.9:00 – 20:00

Otrdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Trešdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Ceturtdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Piektdiena no plkst. 9:00 – 20:00

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 26.05.2022.
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam. [1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. [1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2020.lēmumu Nr. 178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā.,” [1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

 

12.05.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu sporta centra sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80440080192
Adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telpas platība (m²)  0,77 ha (laukums 71mx109m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.

 

Nomas maksa

 

 

Telpas un nosacījumi Ilgums (min.) Cena (EUR),  bez PVN Cena (EUR),  ar PVN
Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 66.12 80.00
½ Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 33.06 40.00
Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums Diena        (8 stundas) 264.46 320.00

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznomāšanas termiņš

 

Biedrībai un nodibinājumam, kura juridiskā adrese reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā:

1.1.      piemēro atlaidi 50 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot);

1.2.      piemēro atlaidi 30 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības pieaugušajiem, sākot no 19 gadu vecuma.

 

Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un nomas maksai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā  pievienotās vērtības nodokļa  likmi.

 

 

23.05.2021. – 31.10.2021.  

 

Nomas laiks

 Pirmdiena no plkst. 11:00 – 22:00;

Otrdiena no plkst. 11:00 – 22:00;

Trešdiena no plkst. 11:00 – 22:00;

Ceturtdiena no plkst. 11:00 – 22:00;

Piektdiena no plkst. 11:00 –22:00;

Sestdiena no plkst. 10:00 – 22:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 22:00;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Arnis Rozītis, 27138082
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 19.maijam (ieskaitot)
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads;

Stacijas iela 5, Carnikava, Ādažu novads.

 

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.53 “Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  nomas maksām”. [1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

12.05.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Carnikavas sporta kompleksa sporta stadions – futbola laukums
Kadastra numurs 80520041120
Adrese Smilšu iela 1 (ieeja no Jūras ielas puses), Carnikava, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²)  0,71 ha (laukums 71m x 104m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.

 

Nomas maksa

 

 

Telpas un nosacījumi Ilgums (min.) Cena (EUR),  bez PVN Cena (EUR),  ar PVN
Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 74.68 90.00
½ Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 37.19 45.00
Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums Diena        (8 stundas) 287.52 360.00

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznomāšanas termiņš

 

Biedrībai un nodibinājumam, kura juridiskā adrese reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā:

1.1.      piemēro atlaidi 50 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot);

1.2.      piemēro atlaidi 30 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības pieaugušajiem, sākot no 19 gadu vecuma.

 

Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un nomas maksai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā  pievienotās vērtības nodokļa  likmi.

 

 

23.05.2022. – 31.10.2022.  

 

Nomas laiks

 

Pirmdiena no plkst. 12:30 – 17:00;

Otrdiena no plkst. 09:00 – 21:00;

Trešdiena no plkst. 12:30 – 17:00 un no plkst. 20:00- 21:00;

Ceturtdiena no plkst. 09:00 – 19:00;

Piektdiena no plkst. 12:30 –17:00 un no plkst. 20:00-21:00;

Sestdiena no plkst. 15:00 – 21:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 21:00;

 

 

 

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Edvīns Krūms, 28662982
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 19.maijam (ieskaitot)
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads;

Stacijas iela 5, Carnikava, Ādažu novads.

 

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.53 “Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  nomas maksām”. [1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

12.05.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Rožu ielas futbola laukums
Kadastra numurs 80520051241
Adrese Rožu iela 28, Carnikava, Ādažu novads, LV-2163
Telpas platība (m²)  0,025 ha (laukums 45m x 64m)
Lietošanas mērķi Veselības veicināšana, mācību – treniņu nodarbību organizēšana.

 

Nomas maksa

 

 

Telpas un nosacījumi Ilgums (min.) Cena (EUR),  bez PVN Cena (EUR),  ar PVN
Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums 60 74.6857.85 70.00
½ Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums 60 37.1928.93 35.00

 

Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums

Diena        (8 stundas) 231.40 280.00

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iznomāšanas termiņš

 

Biedrībai un nodibinājumam, kura juridiskā adrese reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā:

1.1.      piemēro atlaidi 50 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības bērniem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot);

1.2.      piemēro atlaidi 30 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu nodarbības pieaugušajiem, sākot no 19 gadu vecuma.

 

Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un nomas maksai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā  pievienotās vērtības nodokļa  likmi.

 

 

01.06.2022. – 31.09.2022.  

 

Nomas laiks

 Pirmdiena no plkst. 09:00 – 19:00;

Otrdiena no plkst. 09:00 – 15:30;

Trešdiena no plkst. 09:00 – 18:30;

Ceturtdiena no plkst. 09:00 – 15:30;

Piektdiena no plkst. 09:00 –19:00;

Sestdiena no plkst. 15:00 – 21:00;

Svētdiena no plkst. 10:00 – 21:00; 

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Edvīns Krūms, 28662982
Pieteikšanās termiņš 2022.gada 19.maijam (ieskaitot)
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads;

Stacijas iela 5, Carnikava, Ādažu novads.

 

Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Ādažu novada domes 2022.gada 23.februāra lēmums Nr.53 “Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  nomas maksām”. [1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

 

01.04.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskolas sākumskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Ādažu vidusskolas sākumskolas MĀCĪBU TELPA
Kadastra numurs 80440070385010
Adrese Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Telpas platība (m²) 67 m2
Lietošanas mērķi Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Sports. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana. Komercija
Nomas maksa
Nomas objekts

Cena

(EUR), bez PVN

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim

 (60 min)

3.31
citiem pakalpojumiem (60 min) 4.96
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš 06.06.2022. – 12.08.2022.
Nomas laiks Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00
Nomas līguma projekts Līguma projekts
Kontaktpersona objekta apskatei Aigars Kopko, tālr. 29174205
Pieteikšanās termiņš 31.05.2022.
Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[1] Ādažu novada pašvaldības domes 25.08.2020. lēmumu Nr.178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”.
[1] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.

 

 

03.01.2022. PAZIŅOJUMS par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības Saimniecības un infrastruktūras daļa izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts Lielā zāle
Kadastra numurs 8044 007 0333 001
Adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Telpas platība (m²) 201.5
Lietošanas mērķi  Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Vides aizsardzība. Sabiedrības sociālās labklājības celšana.
Nomas maksa 5,26 EUR [2]  bez PVN stundā
Citi iznomāšanas nosacījumi Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai
Iznomāšanas termiņš Līdz 2022.gada 30.septembrim
Nomas laiks

Pirmdienās, no pl. 18.00 līdz 20.00;

Piektdienās, no pl. 17.00 līdz 19.00;

Nomas līguma projekts Pielikumā
Kontaktpersona objekta apskatei Ivo Bērziņš, tālr. 67996265
Pieteikšanās termiņš 07.01.2022. [3]
Pieteikuma veidlapa Pielikumā
Pieteikuma iesniegšanas vieta Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
Pieteikuma iesniegšanas veids Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā
Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība. Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ. Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu. Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu, un nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
[1] MK 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmums Nr.199 “Par nomas maksu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no pieteikšanās izsludināšanas.

 

Par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada dome šajā sadaļā publicē paziņojumus par iespēju pretendentiem pieteikties pašvaldības telpu nomai (atbilstoši MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”).
Objektu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst domes noteiktiem kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.
Objektu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas dome ir vienpusēji izbeigusi ar to citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata pretendenta rīcības dēļ tika izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums.
Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.
Pieteikums automātiski tiks anulēts, ja pretendents 5 darba dienu laikā pēc domes uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līguma projektu. Šajā gadījumā nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam, neizsludinot atkārtotu pieteikšanos.

 

Telpu nomas paziņojumu arhīvs līdz 2022.gada 1.janvārim