a a a

Iznomāto telpu saraksts

Informācija par Ādažu novada domes iznomātajām un nomai pieejamām telpām

Telpas Siguļu PII “Piejūra”
Telpas Carnikavas PII “Riekstiņš”
Telpas un baseins Ādažu PII “Strautiņš””
Telpas un baseins Kadagas PII “Mežavēji”
Telpas Ādažu vidusskolā
Telpas Ādažu sākumskolā
Telpas Ādažu Sporta centrā
Telpas Gaujas ielā 16
Telpas Ādažu Kultūras centrā