a a a

Iznomātās zemes un telpu saraksts

Iznomāto telpu saraksts

N.p.k. NOSAUKUMS ADRESE  TELPAS NR. NOMAS TERMIŅŠ LĪGUMA PARTNERIS NOMAS MĒRĶIS
1. Ādažu vidusskola  Gaujas iela 30 Nr.51 31.12.2025. Zigrīdas Veinbergas ārsta prakse zobārstniecībā Ārsta prakse zobārstniecībā
2. Ādažu vidusskola Gaujas iela 30 ēdināšanas telpas 31.12.2021. SIA “Baltic Restaurants Latvia” ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
3. Ādažu sākumskola Attekas iela 16 ēdināšanas telpas 31.08.2021. SIA “Baltic Restaurants Latvia” ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
4. Ādažu Kultūras centrs Gaujas iela 33A zemesgabala (ar kadastra Nr.8044 008 0440, 1657/154000) domājamās daļas un ēkas (ar kadastra Nr. 8044 508 0001) telpas Nr. 8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.16, Nr.17, Nr.19 un Nr.20 21.10.2030. SIA “Maxisushi ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
5. Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” Pirmā iela 26 ēdināšanas telpas 30.06.2021. SIA “IVONNA” ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
6. Ādažu Kultūras centrs Gaujas iela 33A biļešu kase 31.12.2022. SIA “Biļešu paradīze” nodrošināt iespēju iegādāties kultūras pasākumu biļetes
7. Ādažu Sporta centrs Gaujas iela 30 telpu daļa kafijas un uzkodu automāta nodrošināšana 31.05.2021. SIA Kafe Serviss kafijas un uzkodu automāta nodrošināšana
8. Ādažu Mākslas un mūzikas skola Gaujas iela 33A telpu daļa kafijas un uzkodu automāta nodrošināšana 31.05.2021. SIA Kafe Serviss kafijas un uzkodu automāta nodrošināšana

 

Iznomātās zemes saraksts

N.p.k. CIEMS ADRESE VAI NOSAUKUMS ZEMES VIENĪBAS KADASTRA  APZĪMĒJUMS IZNOMĀTĀ PLATĪBA, M² ZEMES NOMA/ APBŪVES TIESĪBAS NOMAS TERMIŅŠ LĪGUMA PARTNERIS NOMAS MĒRĶIS
1. Ādaži Gaujas iela 25B 80440070427 15
600
zemes noma/apbūves tiesības 31.12.2024/
31.12.2025
“Ādažu Namsaimnieks” SIA/
“Andžeja Grauda bungu skola” SIA
atkritumu konteineru novietne/
Bungu skolas izveide
2 Ādaži Gaujas iela 7 80440070364 40 zemes noma 31.12.2024  „Latvijas namsaimnieks” SIA atkritumu konteineru novietne
3 Ādaži Gaujas iela 10A 80440070362 70 zemes noma 31.10.2021 “MEISTARNĪCA” SIA pārvietojamas āra kafejnīcas izvietošanai
4 Ādaži Pasta iela 80440070500 20 zemes noma 31.12.2024  “Ādažu Namsaimnieks” SIA atkritumu konteineru novietne
5 Ādaži Pirmā iela 25A 80440070338 29 zemes noma 31.12.2024  “Ādažu Namsaimnieks” SIA atkritumu konteineru novietne
6 Ādaži Pirmā iela 28A 80440070381 24 zemes noma 31.12.2024  „Latvijas namsaimnieks” SIA atkritumu konteineru novietne
7 Ādaži Vējupes krastmala 80440070384 250+330 zemes noma 31.12.2025  “Promobius” SIA kafejnīcas novietošana
8 Ādaži  Vējupes iela 2 (Vējpriedes) 80440080203 300+500/300 zemes noma/zemes noma/apbūves tiesības 31.09.2021/
31.09.2022
SIA “Bemberu maiznīca”/”Divi S” SIA veikborda trošu trase/kafejnīcas novietošana/
sporta rekreācijas un aktīvas atpūtas klubs
9 Ādaži Gaujas ielas skvēri 80440070429 4 zemes noma 01.10.2022 “Emerald Baltic” SIA reklāmas izvietošanai
10 Ādaži Pirmā iela 29A 80440070341 225 zemes noma 31.12.2024 Biedrība “Saimnieks 27” pieguļošas daudzīvokļu mājas iedzīvotāju automobiļu novietošanai
11 Ādaži   Gaujas iela” 80440080436  3 zemes noma 31.10.2030 “Maxisushi” SIA  reklāmas izvietošanai
12 Garkalne Lazdu iela 3 80440120459 50 zemes noma 31.12.2024  “Ādažu Namsaimnieks” SIA atkritumu konteineru novietne
13 Garkalne Lazdas 13 80440120149 600 zemes noma 31.12.2021 Fiziska persona mazdārziņu ierīkošanai
14 Garkalne Lazdas Nr. 9 80440120145 600 zemes noma 31.12.2021 Fiziska persona mazdārziņu ierīkošanai
15 Garkalne Lazdu iela 7 80440120184 7490 zemes noma 31.12.2021 Fiziska persona mazdārziņu ierīkošanai
16 Garkalne Lazdas 8 80440120144 474 zemes noma 31.12.2021 Fiziska persona mazdārziņu ierīkošanai
17 Kadaga Kadagas centrs 80440050105 44+44 zemes noma 31.12.2024  “Ādažu Namsaimnieks” SIA atkritumu konteineru novietne
18 Kadaga Kadagas centrs 80440050105 72 zemes noma 31.12.2025 Privātpersona Pagaidu angāra novietošanai
19 Kadaga Kadagas tornis 80440050474 600 zemes noma 31.12.2025 „TELE 2” SIA  telekomunikāciju torņa uzturēšanai
20 Kadaga Vinetas 80440050090 31000 zemes noma 31.12.2021 Fiziskas personas persona mazdārziņu ierīkošanai
21 Ādaži “Jaunbērziņu skvērs” 80440100299 400 zemes noma 31.12.2021 Fiziska  persona mazdārziņu ierīkošanai
22 Baltezers Baltezera kapi 100000550240 385 zemes noma 31.12.2023 “ILŪZIJAS” SIA kapu pieminekļu pasūtījumu pieņemšanas punkts
23 Alderi Alderu krastmala 80440140253 1200 zemes noma 01.04.2022  “Divi S” SIA burāšanas un SU airēšanas kluba izveidei un kafejnīcas izvietošanai
24 Ādaži Gaujas iela 7 80440070364 60 zemes noma 21.07.2026 SIA “Ādažu ražotāji” tirdzniecības vietas ierīkošanai
25 Kadaga Elīzes iela 10 80440050079 182,3 zemes un ēkas daļas noma 01.05.2031 SIA “Balteneko” siltumenerģijas ražošana Kadagas ciema daudzdzīvokļu mājām
26 Kadaga Elīzes iela 10 80440050079 9 zemes  daļas noma 31.05.2031 SIA “Balteneko” granulu konteinertipa pārvietojamās noliktavas novietošanai (siltumenerģijas ražošanai)
27

Ādaži

Gaujas iela 16

80440070333

36

zemes noma

02.06.2030

A/S “LPB”

Šķiroto atkritumu novietnes ierīkošana