a a a

NĪN paziņojumi

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem, brīdinājumi un izpildrīkojumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu

Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 26.10.2022. noteikumiem Nr.33 “Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksas dzēšanas kārtība”, tiek dzēsta pārmaksa par kopējo summu 493.08 euro un parāds par kopējo summu 19.08 euro.


NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Ādažu novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Izpildrīkojumi par nokavēta nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu 2022. gadam (publicēts 17.10.2022.)

Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Publicēšanas datums Brīdinājuma termiņš
13.10.2022. Izpildrīkojums ĀNP/2-13-4/22/125 Mārtiņš Baško 17.10.2022 16.11.2022
17.10.2022. Izpildrīkojums ĀNP/2-13-4/22/130 Hairbeks Abajevs 17.10.2022 16.11.2022
17.10.2022. Izpildrīkojums ĀNP/2-13-4/22/131 Bakhtiyor
Ustamukhamedov
17.10.2022 16.11.2022

Brīdinājumi par nokavēta nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu 2022. gadam (publicēts 25.08.2022., 27.10.2022.)

Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Publicēšanas datums Brīdinājuma termiņš
26.10.2022. Brīdinājums 296 Vladimir Borisenkov 27.10.2022 16.11.2022
26.10.2022. Brīdinājums 295 Daniel Vikanov 27.10.2022 16.11.2022
26.10.2022. Brīdinājums 293 Tamara Zaika 27.10.2022 16.11.2022
26.10.2022 Brīdinājums 292 Svetlana Logunova 27.10.2022 16.11.2022
24.08.2022. Brīdinājums 274 Mārtiņš Baško 25.08.2022 13.09.2022
24.08.2022. Brīdinājums 275 Hairbeks Abajevs 25.08.2022 13.09.2022
24.08.2022. Brīdinājums 276 Bakhtiyor
Uatamukhamedov
25.08.2022 13.09.2022

NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Ādažu novadā, Carnikavas pagastā, Stacijas ielā 5, tālrunis saziņai 67993418, e-pasts: ilga.balode@carnikava.lv.


NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6. daļu darām zināmu, ka Ādažu novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2022. gadam (publicēts 01.04.2022.)

Persona Datums Dokumenta numurs Veids Autors Apraksts
RUTABAGA AB 01.04.2022 22-19402 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
RUTABAGA AB 01.04.2022 22-19400 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Hope Emma 28.02.2022 22-18849 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Babauskis Andris 10.02.2022 22-18054 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Borisenkov Vladimir 10.02.2022 22-18058 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Briedis Jānis 10.02.2022 22-18061 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Briļs Antons 10.02.2022 22-18055 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Hope Emma 10.02.2022 22-18067 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Hope Emma 28.02.2022 22-18849 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Jākobsone Herta 10.02.2022 22-18056 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Kagans Oļegs 10.02.2022 22-18070 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Kovalev Vadim 10.02.2022 22-18057 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Krūmiņš Pēteris 10.02.2022 22-18060 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Kukain Elza 10.02.2022 22-18066 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Linde Arvīds 10.02.2022 22-18051 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Medisone Margarita 10.02.2022 22-18064 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Mihailovs Oļegs 10.02.2022 22-18052 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Mihailovs Oļegs 10.02.2022 22-18053 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Popovs Jurijs 10.02.2022 22-18059 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Posazhennikov Igor 10.02.2022 22-18063 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Romanova Lija 10.02.2022 22-18048 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Sakoviča Marija 10.02.2022 22-18046 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Svinuhovs Ivans 10.02.2022 22-18049 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Tihonovs Viktors 10.02.2022 22-18062 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Trimaļņika Ustīnija 10.02.2022 22-18050 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Vaitekuns Rudolfs 10.02.2022 22-18047 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022
Vikanov Daniel 10.02.2022 22-18069 Maksāšanas paziņojums Ādažu novada dome 2022