a a a

Nekustamā īpašuma nodoklis

Ādažu novada pašvaldības konts

AS Swedbank
LV25HABA0551003329868

Carnikavas pagasta konti
nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem

AS SEB banka
LV59UNLA0050003955158

AS Swedbank
LV87HABA0551027004318

Saņēmējs: Ādažu novada pašvaldība

Aicinām izmantot E-adresi

Lai pašvaldība efektīvāk varētu nosūtīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, tiem, kuri nodokļa aprēķinu joprojām saņem pa pastu, lūdzam rast iespēju reģistrēt savu e-pastu portālā epakalpojumi.lv!

Svarīgi atcerēties – ja iedzīvotājam ir reģistrēts gan e-pasts nodokļa paziņojumu saņemšanai, gan izveidota E-adrese, tad paziņojums par nekustamā īpašuma
nodokli tiks nosūtīts uz E-adresi, nevis e-pastu.