a a a

Dzimtsarakstu nodaļa

Kontaktinformācija:
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
dzimtsaraksti@adazi.lv
67996007, 25750644.
E-adrese

Apmeklētāju pieņemšanas vietas un laiki:
Ādažos: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, 3.stāvs (ieeja no Ādažu novada pašvaldības puses), 324. kabinets
Carnikavā: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads.

DARBA LAIKS
Pirmdiena 10.00 – 12.00, 12.40 – 18.00
Ceturtdiena 08.00 – 12.00, 12.35 – 17.00
Citās dienās: iepriekš vienojoties.

Iedzīvotāju uzskaites (dzīvesvietas deklarēšanas) jautājumos jāsazinās ar  dzimtsarakstu nodaļu pa tālruņiem 67996007, 25750644 (Ādažu pagastā) un 26662567 (Carnikavas pagastā), kā arī e-pastu dome@adazi.lv

Darbinieku kontaktinformācija

Vadītāja Nataļja Krasnova 67996007
25750644
dzimtsaraksti@adazi.lv
natalja.krasnova@adazi.lv
Gaujas iela 33A, Ādaži, 324.kab.
Vadītājas vietniece Dzintra Vīksne 26662567 Stacijas iela 5, Carnikava

PAKALPOJUMI
Dzimšanas fakta, paternitātes vai adopcijas reģistrēšana
Laulību reģistrēšana
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
Miršanas fakta reģistrēšana
Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana
Vārda, uzvārda maiņa
Dzīvesvietas deklarēšana