a a a

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem, iepriekš sazinoties pa tālr. 67996007.

Vadītāja Nataļja Krasnova 67996007
25750644

dzimtsaraksti@adazi.lv

natalja.krasnova@adazi.lv

324.kab.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta: 3. stāvs, 324. kabinets

Darba laiks:

Pirmdiena plkst.8.00 – 16.00

Otrdiena plkst.8.00 – 13.00

Trešdiena plkst.8.00 – 12.00

Ceturtdiena 8.00 – 13.00

Piektdiena 10.00 -14.00 (piezvanot iepriekš)

Pakalpojumi

Dzimšanas fakta, paternitātes vai adopcijas reģistrēšana
Laulību reģistrēšana
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
Miršanas fakta reģistrēšana
Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana
Vārda, uzvārda maiņa