a a a

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem, iepriekš sazinoties pa tālr. 67996007.

Vadītāja Aija Blaževiča 67996007

dzimtsaraksti@adazi.lv

aija.blazevica@adazi.lv

324.kab.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta: 3. stāvs, 324. kabinets

Darba laiks:

Pirmdiena plkst.8.00 – 16.00

Otrdiena plkst.8.00 – 13.00

Trešdiena plkst.8.00 – 12.00

Ceturtdiena 8.00 – 13.00

Piektdiena 10.00 -14.00 (piezvanot iepriekš)

Dzimšanas fakta, paternitātes vai adopcijas reģistrēšana

Laulību reģistrēšana

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Miršanas fakta reģistrēšana

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana

Vārda, uzvārda maiņa