Komitejas

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja
Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komitejas sēdes darba kārtība 03.08.2021

 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja
Kerola Dāvidsone – komitejas priekšsēdētāja
Raivis Pauls
Genovefa Kozlovska
Sniedze Brakovska
Arta Deniņa
Kristīne Savicka
Arnis Rozītis

Attīstības komiteja
Valērijs Bulāns – komitejas priekšsēdētājs
Sniedze Brakovska – komitejas priekšsēdētāja vietniece
Imants Krastiņš
Jānis Leja
Karīna Miķelsone
Daiga Mieriņa
Gatis Miglāns
Māris Sprindžuks
Gundars Bojārs

Tautsaimniecības komiteja
Imants Krastiņš – komitejas priekšsēdētājs
Jānis Leja – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Arnis Rozītis
Valērijs Bulāns
Māris Sprindžuks
Daiga Mieriņa
Karīna Miķelsone
Gundars Bojārs
Gatis Miglāns

Finanšu komiteja:
Visi deputāti