Komitejas

 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja

Kerola Dāvidsone – komitejas priekšsēdētāja
Arta Deniņa – komitejas priekšsēdētāja vietniece
Raivis Pauls
Genovefa Kozlovska
Sniedze Brakovska
Kristīne Lakševica
Arnis Rozītis

Raitis Kubuliņš

Attīstības komiteja
Valērijs Bulāns – komitejas priekšsēdētājs
Sniedze Brakovska – komitejas priekšsēdētāja vietniece
Imants Krastiņš
Jānis Leja
Karīna Miķelsone
Daiga Mieriņa
Gatis Miglāns
Māris Sprindžuks

Tautsaimniecības komiteja
Imants Krastiņš – komitejas priekšsēdētājs
Jānis Leja – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Arnis Rozītis
Valērijs Bulāns
Māris Sprindžuks
Daiga Mieriņa
Karīna Miķelsone
Raitis Kubuliņš
Gatis Miglāns

Finanšu komiteja:
Visi deputāti