Komitejas

Attīstības komitejas sanāksmes darba kārtība

Finanšu komitejas sanāksmes darba kārtība

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā  komiteja:
Kerola Dāvidsone – komitejas priekšsēdētāja
Pēteris Pultraks
Pēteris Balzāns
Liāna Pumpure
Raitis Kubuliņš
Kristīne Savicka
Edgars Verners

Attīstības komiteja
Valērijs Bulāns – komitejas priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks
Edgars Verners
Edvīns Šēpers
Adrija Keiša
Jānis Beķers
Jānis Neilands

Finanšu komiteja:
Visi deputāti
Māris Sprindžuks – komitejas priekšsēdētājs