a a a

Vēlēšanu komisija

Darbojas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumu.

Komisijas priekšsēdētāja Agita Berkmane
Komisijas locekle Antra Meola
Komisijas locekle Ilze Bērziņa
Komisijas locekle Anda Tuliša
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Antra Stradiņa
Komisijas locekle Laila Suboča