a a a

Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija

Veicina bērnu tiesību ievērošanu, organizējot preventīvo darbu nepilngadīgo bērnu uzvedības korekcijā, lai novērstu iespējamos likumpārkāpumus.
KOMISIJAS NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Ieva Roze
Komisijas locekle Kristīne Patmalniece
Komisijas loceklis Ādažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Komisijas locekle Inga Meija
Komisijas locekle Evija Rūdolfa – Spēka
Komisijas locekle Ināra Briede
Komisijas locekle Anita Milanceja