a a a

Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Koordinē pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicina civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldības koordinēšanas jautājumu risināšanu.
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks (Ādažu novada dome)

 

Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Daiga Mieriņa (Carnikavas novada dome)
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Juris Rusiņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Juris Šmits (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Ervīns Grāvītis (Saulkrastu novada dome)
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš (Garkalnes novada dome)
Komisijas loceklis Gunars Dzenis (Carnikavas novada dome)
Komisijas loceklis Oskars Feldmanis (Ādažu novada dome)
Komisijas loceklis Jeļena Toce (Garkalnes novada dome)
Komisijas loceklis Oskars Vīgants (Rīgas reģionālās virsmežniecība)
Komisijas loceklis Maksims Rubulis (akciju sabiedrības “GASO”)
Komisijas loceklis Andris Pjatuņins (NBS)
Komisijas loceklis Juris Dārziņš (NBS)
Komisijas loceklis Mareks Samohvalovs (PVD)
Komisijas loceklis Uldis Znotiņš (VP)
Komisijas loceklis Gunta Šmitiņa (Valsts vides dienests)
Komisijas loceklis Juris Čudo (Zemessardze)
Komisijas loceklis Igors Marčenko (Zemessardze)