a a a

Projektu uzraudzības komisija

Pārrauga pašvaldības projektu izpildes un plānošanas gaitu, tai skaitā, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ietvaros realizējamus projektus.
KOMISIJAS NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Guntis Porietis
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas loceklis Sarmīte Mūze
Komisijas locekle Karīna Miķelsone
Komisijas locekle Everita Kāpa