a a a

Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija

Izvērtē iesniegumus Ādažu novada domes līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un tām brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī pieņem attiecīgus lēmumus.
KOMISIJAS NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas locekle Sarmīte Mūze
Komisijas loceklis Jānis Tiļčiks
Komisijas loceklis Jānis Beķers

 

01.09.2020. Paziņojums
“Ādažu novada pašvaldība 19.08.2020. piešķīra  SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu  430,00 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 37, Ādaži,  energoaudita izstrādes izdevumu apmaksai atbilstoši domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 10.1. apakšpunktam.

06.07.2020. Paziņojums
Ādažu novada pašvaldība 01.07.2020. piešķīra biedrībai “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” līdzfinansējumu 1425,00 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 31, Ādaži, projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai atbilstoši domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 10.2. apakšpunktam.

“Ādažu novada pašvaldība 09.07.2020. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1425,00 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 37, Ādaži, projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai atbilstoši domes 25.09.2012. saistošo noteikumu Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 10.2. apakšpunktam.”