a a a

Mežu un ūdenstilpju  apsaimniekošanas komisija

Realizē pašvaldības pienākumus un nodrošina noteikto funkciju un tiesību izpildi, kas noteikti ārējos normatīvos aktos, līdzsvarotai, dabai draudzīgai uz iedzīvotājiem vērstai novada dabas resursu apsaimniekošanai un attīstībai mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs.
KOMISIJAS NOLIKUMS
Grozījumi Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikumā
Grozījumi Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikumā
Komisijas priekšsēdētājs Raitis Kubuliņš
Komisijas loceklis Gundars Bojārs
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas locekle Iveta Grīviņa
Komisijas locekle Inga Koļegova
Komisijas loceklis Jānis Ruks
Komisijas loceklis Valdis Perro