a a a

Medību koordinācijas komisija

Nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.
KOMISIJAS NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Neilands
 Komisijas loceklis Mārtiņš Upmanis
 Komisijas loceklis Oskars Vīgants
 Komisijas loceklis Kārlis Dadeiks