a a a

Lauksaimniecības zemes darījumu komisija

Uzrauga ar novada administratīvajā teritorijā esošās lauksaimniecības zemes veikto darījumu tiesiskumu.
KOMISIJAS NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
  Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
  Komisijas loceklis Vollijs Kuks
  Komisijas loceklis Artis Brūvers
  Komisijas loceklis Nataļja Krasnova