a a a

Kapavietu komisija

Kontrolē Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” (turpmāk – noteikumi) izpildi un veicina kapsētas apmeklētāju rīcību atbilstoši noteikumu prasībām.
KOMISIJAS NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Juris Antonovs
Komisijas loceklis Ivo Bērziņš
Komisijas locekle Aija Blaževiča
Komisijas locekle
Iveta Grīviņa