Ētikas komisija

Nostiprina profesionālās ētikas normas un pamatprincipus atbilstoši Ādažu novada pašvaldības mērķiem un uzdevumiem un veicina darbinieku rīcību atbilstoši Ētikas kodeksa prasībām.
KOMISIJAS NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Edvīns Šēpers
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Kristīne Savicka