a a a

Arhīva ekspertu komisija


Veic Ādažu novada domes un tās Administrācijas uzkrāto, uzskaitīto, saglabāto un izmantoto informatīvi vērtīgo dokumentu (pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo, to skaitā personālsastāva dokumentu) glabāšanas termiņu noteikšanu, atlasīšanu to turpmākai glabāšanai vai iznīcināšanai, kā arī dokumentu vērtības ekspertīzes rezultātu noformēšanu.
KOMISIJAS NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas locekle Jevgēnija Sviridenkova
Komisijas locekle Rita Makejeva