a a a

Apbalvošanas komisija

Izskata ierosinājumus par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
KOMISIJAS NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Laila Raiskuma
Komisijas locekle Ieva Roze
Komisijas locekle Kerola Dāvidsone
Komisijas locekle Karīna Miķelsone
Komisijas locekle Linda Tiļuga
Komisijas loceklis Pēteris Sluka
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis Edmunds Plūmīte