a a a

Administratīvā komisija

Pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu.
KOMISIJAS NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Veinbergs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Halfors Krasts
Komisijas locekle Ieva Roze
Komisijas loceklis Oskars Feldmanis
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas sekretāre Edīte Kēlere
Komisijas loceklis Andrejs Sozinovs

 

Sēdes notiek:
Pirmdienās plkst.16:00, Gaujas ielā 16, 2.stāvā, 43. kab. Jautājumu gadījumā zvanīt Komisijas sekretārei Edītei Laugai mob.22074497.