Komisijas

Administratīvā komisija
Iepirkumu komisija
Administratīvo aktu strīdus komisija
Vēlēšanu komisija
Arhīva ekspertu komisija
Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija
Ētikas komisija
Medību koordinācijas komisija
Lauksaimniecības zemes darījumu komisija
Mežu un ūdenstilpju  apsaimniekošanas komisija
Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija
Saulkrastu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija
Projektu uzraudzības komisija
Kapavietu komisija
 

Administratīvā komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Verners
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Veinbergs
Komisijas locekle Ieva Roze
Komisijas loceklis Halfors Krasts
Komisijas loceklis Gints Dzirkalis
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas sekretāre Edīte Lauga
Sēdes notiek:
katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā, plkst.16:00, Kultūras centrā, Ādažu Vēstures un mākslas galerijā. Jautājumu gadījumā zvanīt Komisijas sekretārei Edītei Laugai mob.22074497.

Iepirkumu komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Valērijs Bulāns
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Zane Liepiņa
Komisijas loceklis Uģis Dambis
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas loceklis Halfors Krasts

Administratīvo aktu strīdu komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Pēteris Balzāns
Komisijas loceklis Guntis Porietis
Komisijas loceklis  Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis  Pēteris Pultraks
Komisijas loceklis  Domes jurists

 

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja Agita Berkmane
Komisijas locekle Antra Meola
Komisijas locekle Ilze Bērziņa
Komisijas locekle Anda Tuliša
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Antra Stradiņa
Komisijas locekle Liene Kapitonova
Lēmums par vēlēšanu komisiju
Arhīva ekspertu komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas locekle Jevgēnija Sviridenkova
Komisijas locekle Rita Makejeva
Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Ieva Roze
Komisijas locekle Kristīne Patmalniece
Komisijas loceklis Ādažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Komisijas locekle Inga Meija
Komisijas locekle Evija Rūdolfa – Spēka
Komisijas locekle Ināra Briede
Komisijas locekle Anita Milanceja

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis Volli Kukk
Komisijas loceklis Andris Spricis
Komisijas loceklis  Artis Brūvers
 Ētikas komisija
NOLIKUMS
Komisijas locekle Kerola Dāvidsone
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Edvīns Šēpers
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Kristīne Savicka
Medību koordinācijas komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Neilands
 Komisijas loceklis Mārtiņš Upmanis
 Komisijas loceklis Oskars Vīgants
 Komisijas loceklis Kārlis Dadeiks
Lauksaimniecības zemes darījumu komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
  Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
  Komisijas loceklis Vollijs Kuks
  Komisijas loceklis Artis Brūvers
  Komisijas loceklis Nataļja Krasnova

Mežu un ūdenstilpju  apsaimniekošanas komisija
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Raitis Kubuliņš
Komisijas loceklis Gundars Bojārs
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas locekle Iveta Grīviņa
Komisijas loceklis Gundars Leonovičs

 

Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas locekle Sarmīte Mūze
Komisijas loceklis Jānis Tiļčiks
Komisijas loceklis Jānis Beķers

Protokols 22.01.2018.

Protokols 19.02.2018.

Protokols 26.02.2018.

Protokols 21.08.2018.

 

Projektu uzraudzības komisija
NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Guntis Porietis
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas loceklis Sarmīte Mūze
Komisijas loceklis Inita Henilane
Komisijas loceklis Everita Kāpa

Kapavietu komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Juris Antonovs
Komisijas loceklis Ivo Bērziņš
Komisijas locekle Aija Blaževiča
Komisijas locekle
Gunta Neimane
Komisijas locekle
Iveta Grīviņa