a a a

Dome un deputāti

DEPUTĀTI

Māris Sprindžuks

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome, priekšsēdētājs

Izglītība: maģistra grāds sabiedrības vadībā, Kanzasas universitāte  (University of Kansas) ASV
Augstākā izglītība – Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Lauksaimniecības Agronomijas fakultāte

Darba pieredze: Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Pierīgas pašvaldību apvienības valdes priekšsēdētājs, Ministru prezidenta biroja vadītājs, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra padomnieks, Eiropas integrācijas biroja direktora vietnieks, Latvijas Republikas 6. Saeimas deputāts.

Papildu informācija: Vairāk nekā 20 gadu publiskā sektora darba pieredze valsts un pašvaldību institūcijās. Attīstības valstu valdību, parlamentu un pašvaldību konsultants Ukrainā, Moldovā, Lībijā un Uzbekijā.

Dzimšanas gads: 1971

E-pasts: maris.sprindzuks@adazi.lv, tālrunis: 67398053

Pieņemšanas vieta un laiks: Ādažu novada domē (Gaujas ielā 33A, Ādažos) 306. kab., pirmdienās plkst. 10.00-13.00, 13.45-18.00.

 

Pēteris Balzāns

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome, priekšsēdētāja vietnieks

Izglītība: augstākā, Tautas universitātes Juridiskā fakultāte, Ļeņingradas MI Civilās aizsardzības fakultāte.

Darba pieredze: Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs, agrofirmas “Ādaži” medicīniskā dienesta galvenā ārsta vietnieks, SIA “Kristbergs” ambulances vadītājs, Republikāniskā P.Stradiņa slimnīca.

Papildu informācija: pieredze domes darba organizācijā, veicot pretkorupcijas pasākumus, pieredze sociālo un veselības jautājumu komitejas vadīšanā, administratīvo aktu strīdu komiisjā.

Specialitāte: Akušers, narkologs

Dzimšanas gads: 1947

E-pasts: peteris.balzans@adazi.lv, tālrunis: 29176671

Pieņemšanas vieta un laiks: Ādažu novada domē (Gaujas ielā 33A, Ādažos) 237.kab, pirmdienās plkst. 14.00-18.00, ceturtdienās no 9.00-13.00.

Svetlana Kuzmina-Žuravļova

Saraksta nosaukums: Saskaņa

Pamatdarbības vieta, amats: NBS VS, svešalodu pasniedzēja

Izglītības iestāde: Latvijas Universitāte

Specialitāte: Humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra grāds filoloģijā

Dzimšanas gads: 

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: gaisma2@yahoo.co.uk , tālrunis: +37126621253

 

 Pēteris Pultraks

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: PSIA Ādažu slimnīca vadītājs

Izglītības iestāde: Rīgas Medicīnas institūts

Specialitāte: Ārsts, ķirurgs

Dzimšanas gads: 1961

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: ppultrak@tvnet.lv, tālrunis: 67997535

 

Liāna Pumpure

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītīgas jomā, skolotāja

Izglītības iestāde: V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, Latvijas Universitāte, Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Specialitāte: Pamatskolas skolotājs, Maģistra grāds

Dzimšanas gads: 1962

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: liana.pumpure@adazi.lv, tālrunis: 67709330

 

Valērijs Bulāns

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Emerald Baltic” valdes loceklis, biedrība “Ādažu uzņēmēji” valdes loceklis, biedrība “Sprigulis” valdes loceklis

Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Specialitāte: Inženieris-mehāniķis

Dzimšanas gads: 1960

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: valerijs.bulans@adazi.lv, tālrunis: 29212860

 

Jānis Neilands

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Ādažu ūdens” tehniskais direktors

Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte

Specialitāte: Inženieris, specializācija – ūdens tehnoloģijas

Dzimšanas gads: 1961

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: janis.neilands@adazi.lv, tālrunis: 29508078

 

Kerola Dāvidsone

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: Biedrības Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja

Izglītības iestāde: Maskavas Valsts Universitāte

Specialitāte: Žurnālistika

Dzimšanas gads: 1964

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: kerola.davidsone@adazi.lv, tālrunis: 29405547

 

Edvīns Šēpers

Saraksta nosaukums: Latvijas Zemnieku savienība

Pamatdarbības vieta, amats:  HAVI Logistics SIA transporta departamenta vadītājs

Izglītības iestāde: Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Specialitāte: Jurisprudence

Dzimšanas gads: 1956

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts:  edvins.sepers@rocketmail.com, tālrunis: 29213966

 

Adrija Keiša

Saraksta nosaukums: Latvijas Zemnieku savienība

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Purni” valdes locekle

Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Specialitāte: Veterinārija

Dzimšanas gads: 1962

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: adrija.keisa@adazi.lv , tālrunis: 26161636

Edgars Verners

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs, SIA Tormanis un Partneri – Valdes priekšsēdētājs

Izglītības iestāde: Latvijas Valsts Fiziskās kultūras un sporta institūts

Specialitāte: Sporta pedagoģija

Dzimšanas gads: 1949

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: everners@gmail.com, tālrunis: 29203425

Kristīne Savicka

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore

Izglītības iestāde: RPIVA

Specialitāte: Skolvadība

Dzimšanas gads: 1985

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: kristine.savicka@inbox.lvtālrunis: 26892523

Jānis Beķers

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība

Pamatdarbības vieta, amats: SIMPEK, SIA, valdes loceklis

Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte

Specialitāte: Profesionālais būvinženiera grāds

Dzimšanas gads: 1987

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: janisbekers@gmail.com, tālrunis:29834869

Gundars Bojārs

Saraksta nosaukums: Latvijas Zaļā partija

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Vestafume TLG” izpilddirektors, SIA “Moonberry Frost” valdes loceklis, Biedrības “Ataru iedzīvotāju biedrība” valdes loceklis

Izglītības iestāde: Latvijas Universitāte

Specialitāte: Starptautiskās ekonomikas un tiesību speciālists ar svešvalodu zināšanām

Dzimšanas gads: 1967

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: gundars.bojars@adazi.lv, tālrunis: 26555524

Raitis Kubuliņš

Saraksta nosaukums: Latvijas Zaļā partija

Pamatdarbības vieta, amats

Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte Starptautisko attiecību institūts

Specialitāte: Maģistra grāds, Mežistrādes inženieris, Ārējo struktūrvienību vadītājs

Dzimšanas gads: 1972

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: kubulins2@gmail.com, tālrunis: 29427774