Komitejas

 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN SOCIĀLĀ KOMITEJA

Komitejas sēžu protokoli
Komitejas sastāvs:
Kerola Dāvidsone – komitejas priekšsēdētāja
Sniedze Brakovska– komitejas priekšsēdētāja vietniece
Arta Deniņa
Antra Krasta
Genovefa Kozlovska
Raivis Pauls
Liāna Pumpure
Arnis Rozītis
Raitis Kubuliņš

 

ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Komitejas sēžu protokoli
Komitejas sastāvs:
Gatis Miglāns – komitejas priekšsēdētājs
Jānis Ruks – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Valērijs Bulāns
Sniedze Brakovska
Imants Krastiņš
Raitis Kubuliņš
Jānis Leja
Karīna Miķelsone
Arnis Rozītis

 

FINANŠU KOMITEJA

Komitejas sēžu protokoli
Komitejas sastāvs: Visi deputāti