a a a

Dome un deputāti

Karīna Miķelsone, pašvaldības domes priekšsēdētāja

E-pasts: karina.mikelsone@adazi.lv,
tālrunis: 67398053

Pieņemšanas vieta un laiks: Ādažu novada pašvaldība
Gaujas ielā 33A, Ādažos, 1.stāva galerijā

Pēc pieraksta:
Ādažos pirmdienās plkst. 10.00-12.00, 12.45-16.00,
Carnikavā ceturtdienās plkst. 10.00-12.00, 12.45-16.00

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Izglītība: Augstākā, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāte, Ekonomika, projektu vadība un administrācijas vadība. Profesionālā kvalifikācija administrācijas vadībā un projektu vadībā.
Darba pieredze: Ādažu novada dome: Attīstības un investīciju daļas vadītāja, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas būvniecības projektu vadītāja.
Papildu informācija:  Profesionāla un kvalificēta attīstības procesu vadītāja ar pieredzi stratēģiskajā plānošanā un vadībā, biznesa attīstības plānošanā –  ieviešanā, projektu vadībā un investīciju piesaistē.  Profesionāla darba pieredze telpiskajā plānošanā, cilvēkresursu vadībā, būvniecībā un ES struktūrfondu projektu vadībā. Savas analītiskās spējas izmantoju tehniski ekonomisko procesu analīzē, komandas administratīvo un profesionālo sadarbību veidoju orientētu uz termiņā izpildītu efektīvāko darba rezultātu

Genovefa Kozlovska, pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece pašvaldību funkciju jautājumos

E-pasts: genovefa.kozlovska@adazi.lv,
tālrunis: 26441566
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: NVAS Siguldas filiāles konsultatīvajā padomē Carnikavas novada pašvaldības pārstāve, Biedrības “Latvijas sēņu ražotāju un pārstrādātāju asociācija” valdes locekle
Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (agronomija), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (dārzkopība)

Valērijs BulānsValērijs Bulāns, pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

E-pasts: valerijs.bulans@adazi.lv,
tālrunis: 29212860
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Izglītība: Augstākā, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Lauksaimniecības mehanizācijas specialitāte, inženieris
Darba pieredze: AS “Ādaži” inženieris mehāniķis, SIA “Emerald Baltic” valdes loceklis, biedrība “Ādažu uzņēmēji” valdes loceklis, biedrība “Sprigulis” valdes loceklis

Kerola DāvidsoneKerola Dāvidsone

E-pasts: kerola.davidsone@adazi.lv,
tālrunis: 29405547
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Biedrības Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja
Izglītības iestāde: Maskavas Valsts Universitāte, žurnālistika

Liāna PumpureLiāna Pumpure

E-pasts: liana.pumpure@adazi.lv
tālrunis: 29484509
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Izglītība: V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, Pamatskolas pedagoģijas un metodiku specialitāte, pamatskolas skolotāja, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, izglītības zinātņu maģistra grāds, Liepājas Pedagoģijā akadēmija

Jānis RuksJānis Ruks

E-pasts: janis.ruks@adazi.lv
tālrunis: 29181675
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: VMD Rīgas reģionālā virsmežniecības mežzinis
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, inženieris.

 

Arnis Rozītis

E-pasts: arnis.rozitis@adazi.lv
tālrunis: 67389486
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome – Sporta nodaļas vadītājs
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (profesionālais bakalaura grāds Sabiedrības vadībā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācijā)

Sniedze Brakovska

E-pasts: sniedze.brakovska@adazi.lv
tālrunis: 29473257
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība (ievēlēta no “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība)
Pamatdarbības vieta, amats: Privātā pirmsskola “Patnis” Ādažu filiāle – Pedagoģe, Biedrība “Garciemieši” – Valdes priekšsēdētāja, Carnikavas pamatskolas vecāku padome – Priekšsēdētāja vietniece
Izglītība: Latvijas Universitāte (1.līmeņa augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija), Biznesa augstskola Turība (maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA) un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija), Latvijas Universitāte (sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē), Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (vispārējā vidējā izglītība)

Imants Krastiņš

E-pasts: imants.krastins@adazi.lv,
tālrunis: 29966388
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Konservatīvie
Pamatdarbības vieta, amats: Carnikavas novada attīstības biedrības valdes loceklis
Izglītības iestāde: Ekonomikas un Kultūras Augstskola (Vadības zinības), Latvijas Pašvaldību mācību centrs (profesionālā izglītība “Pašvaldības darba vadība un administrēšana”), Rīgas Komercskola (vispārējā)

Arta Deniņa

E-pasts: arta.denina@adazi.lv,
tālrunis: 29420453
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Jaunā konservatīvā partija
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu slimnīcas ārsts – rezidents
Izglītība: Latvijas Universitāte – ārsts, Rīgas Tehniskā Universitāte – doktora grāds ekonomikā

Raivis Pauls

E-pasts: raivis.pauls@gmail.com
tālrunis: 26344247
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: Carnikavas pamatskolas direktors, Valsts izglītības satura centra projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola 2030)” – tālākizglītības eksperts
Izglītības iestāde: Rēzeknes augstskola, Pedagoģija, psiholoģija un mācību priekšmeta didaktika (vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem), Rīgas Tehniskā universitātes Būvniecības fakultāte, profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās

Antra KrastaAntra Krasta

E-pasts: antra.krasta@carnikava.lv
tālrunis: 29389606
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: Pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”, vadītāja
Izglītības iestāde: Latvijas Universitāte, maģistra grāds izglītības vadībā, Daugavpils Universitāte, pedagoģija

Gatis Miglāns

E-pasts: gatis.miglans@carnikava.lv,
tālrunis: 29444273
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: Rīgas Brīvostas pārvaldes vecākais inspektors
Izglītības iestāde: Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds jurista kvalifikācijā

Deputāts Jānis LejaJānis Leja

E-pasts: janis.leja@adazi.lv,
tālrunis: 25870120
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: “Saskaņa”
Pamatdarbības vieta, amats: Honzels SIA, sagādnieks
Izglītības iestāde: 9. maiņu vidusskola

Raitis KubuliņšRaitis Kubuliņš

E-pasts: raitis.kubulins@adazi.lv
tālrunis: 29427774
Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Saraksts: Latvijas Zaļā partija
Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, mežistrādes inženieris