a a a

Saistošie noteikumi

No 2021.gada 1.janvāra saistošie noteikumi tiesimk publicēti oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā likumi.lv. Visi “Ādažu Vēstis” pielikumi (publicsimbolētie saistošie noteikumi līdz 2021. gada februārim) meklējami ŠEIT

Konsolidētā versija  SN nr.  Spēkā stāšanās datums Pamatdokuments Grozījumi
Ādažu novada pašvaldības nolikums
Nr.1/2021 Stājas spēkā 01.07.2021. Ādažu novada pašvaldības nolikums Grozījumi nr.69/2022, stājas spēkā 29.08.2022.
Grozījumi nr.66/2022, stājas spēkā 29.07.2022.
Grozījumi nr.32/2022, stājas spēkā 26.04.2022.
Grozījumi nr.7/2022, 26.01.2022. stājas spēkā 28.01.2022.)
Grozījumi nr.10/2021 31.08.2021.
Grozījumi nr.7/2021. 24.08.2021.
(NAV SPĒKĀ NO 01.07.2021.) SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 27.04.2021. )    

(NAV SPĒKĀ NO 01.07.2021.) SN nr.22/2017, 20.06.2017. Ādažu novada pašvaldības nolikums (

Paskaidrojuma raksts

(NAV SPĒKĀ NO 01.07.2021.)

Grozījumi nr.36/2020, 22.12.2020.
Grozījumi nr.33/2020, 27.10.2020.
Grozījumi nr.27/2020, 22.09.2020.
Grozījumi nr.16/2020, 28.04.2020.
Grozījumi nr.12/2020, 24.03.2020.
Grozījumi nr.8/2020, 25.02.2020.
Grozījumi nr.8/2020, 25.02.2020.
Grozījumi nr.3/2020, 28.01.2020.
Grozījumi nr.9/2019, 23.04.2019.
Grozījumi nr.38/2018, 27.11.2018.
Grozījumi nr.24/2018, 24.07.2018.
Grozījumi nr.19/2018, 26.06.2018.
Grozījums nr.14/2018, 24.04.2018.
Grozījums nr.2/2018, 23.01.208.
Grozījums nr.53/2017, 22.12.2017.
Grozījumi nr.37/2017, 26.09.2017.

Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.)
pielikums1
pielikums2
pielikums3

pielikums4

SN par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, 22.10.2013.Nr.30

 

26.03.2022.  Zaudē spēku saistošo noteikumu 22.10.2013.nr.30 Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu 11.14. apakšpunkts un 23. punkts.

Grozījumi nr.36/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.23/2019, 22.10.2019.
Grozījumi nr.2/2019, 26.02.2019.
Grozījumi nr.34/2018, 23.10.2018.
Grozījumi nr.2/2017, 24.01.2017.Grozījumi nr.8, 27.01.2015.Grozījums nr.57, 26.11.2013.
Nr.15/2022 Stājas spēkā 26.03.2022. Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi, 23.02.2022.

Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā

Nr.2/2020 Stājas spēkā 18.02.2020. Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā
Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.) SN par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību, Nr.24/2016 Grozījumi nr.32/2019, 26.11.2019.
 Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

 SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas veikti līdz 27.09.2016.)

 

SN par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, nr.21, 25.03.2015.

(stājas spēkā 16.05.2015.)

Grozījumi nr.26/2016, 27.09.16.

Grozījumi nr.1, 26.01.2016.

Grozījumi nr.28, 26.05.2015.

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi un aktuālie grozījumi par pašvaldības budžetu tiek publicēti ŠEIT.
Par Ādažu novada simboliku
Stājas spēkā 09.07.2022. Par Ādažu novada simboliku
Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Stājas spēkā 16.06.2022. Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
 SN konsolidēti (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.04.2020) Zaudē spēku 16.06.2022. SN par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 25.09.2012. Nr.31 Grozījumi nr.14/2020, 28.04.2020.
Grozījumi nr.31, 22.10.2013.

Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās

SN konsolidēti (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.04.2020)

SN Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās, nr.10/2019, 28.05.2019.

(stājas spēkā 16.07.2019.)

Grozījumi nr.15/2020, 28.04.2020.

Par Ādažu novada  pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

Nr.33/2021 Stājas spēkā 01.01.2022. Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksu (09.11.2021.) 
Nr.3/2019 Zaudē spēku 01.01.2022. Par Ādažu novada  pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu (26.02.2019)
Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
SN konsolidēti
(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.02.2018.)
SN par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, 25.09.2012. Nr.30 Grozījumi nr.5/2018, 27.02.2018.
Grozījumi nr.10/2017, 25.04.2017.
Grozījumi Nr.35/2016, 27.12.2016.
Grozījumi nr.41, 26.11.2013.
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu
SN Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušie, nr.18/2018, 29.05.2018.
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves
Stājas spēkā 07.07.2022.

Par Ādažu novada domes 2013. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 23 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Zaudē spēku 07.07.2022.  SN par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves 27.08.2013.Nr.23
Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā
Nr.15/2021 Stājas spēkā 01.01.2022. Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā, (20.10.2021.) Grozījumi nr.71/2022, stājas spēkā 13.09.2022.
Grozījumi nr.34/2021, stājas spēkā 27.11.2021.
SN konsolidēti (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.09.2018./ zaudēs spēku 2022.gada 1.janvārī) Nr.25 Zaudē spēku 01.01.2022. Par nekustamā īpašuma nodokli 03.09.2013.Nr.25 Zaudēs spēku ar 2022.gada 1.janvāri:
Grozījumi nr.26/2018, 25.09.2018.
Grozījumi nr.22, 28.04.2015.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Stājas spēkā 01.01.2022. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā Stājas spēkā 01.01.2022.:
Grozījumi nr.45/2021, 30.12.2021.
SN konsolidēti
(ar grozījumiem līdz 25.02.2020.)
Zaudē spēku 01.01.2022. SN Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību, Nr.41/2019 17.12.2019. Grozījumi nr.11/2021, 23.03.2021.
Grozījumi nr.6/2020, 25.02.2020.
Par pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei
35/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.
SN konsolidēti
(ar grozījumiem, kas veikti līdz 25.07.2017.)
SN Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei, nr.1, 27.01.2015. Grozījumi nr.23/2017, 25.07.2017.
Grozījumi Nr.3/2017, 24.01.2017.
Grozījumi nr.14, 26.04.2016.

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm

Nr.12/2021

Stājas spēkā 01.01.2022.

SN Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm, (29.09.2021.)

 

Nr.12/2018

Zaudē spēku 01.01.2022.

SN Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm, (24.04.2018.)
Tāme

Interešu un pieaugošo neformālās izglītības programmu licencēšanas/finansēšanas kārtība Ādažu novadā
  Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā, Nr.22/2020., 28.07.2020.  
  Stājas spēkā 01.03.2022. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Ādažu novadā  
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Stājas spēkā 01.01.2022. SN Par pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.11.2017.)
(zaudēs spēku no 2022.gada 1.janvāra)

Zaudēs spēku 01.01.2022. SN par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu,27.12.2011., Nr.37 

Zaudēs spēku 01.01.2022.:

Grozījumi nr.43/2017, 28.11.2017.
Grozījumi Nr.15, 24.02.2015.
Grozījumi 26.11.2013.nr.45
Grozījumi 18.12.2012. Nr.39

 

 

Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm

SN konsolidēti (ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.11.2020.) Zaudēs spēku 01.01.2022.

SN Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm, 30.06.2020. Nr.18/2020

(spēkā no 17.09.2020.)

Grozījumi nr.34/2020, 24.11.2020.
Nr.43/2021 Stājas spēkā 28.12.2021. Par Ādažu novada domes 2020. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 18/2020 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Nr.18/2022 Stājas spēkā 19.03.2022. Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā, 23.02.2022.

Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā

Nr.25/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.
Zaudē spēku 01.01.2022. SN Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā, nr.17/2018, 29.05.2018.
Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ādažu novadā
SN Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ādažu novadā, nr.10/2020, 24.03.2020.,
 Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Stājas spēkā 01.01.2022. Grozījumi Nr.33/2022

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.02.2018. /Zaudē spēku 01.01.2022.)

Zaudē spēku 01.01.2022.

SN par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā, 25.03.2014. Nr.7

(stājas spēkā 01.06.2014.)

Zaudē spēku 01.01.2022.:
Grozījumi nr.4/2018 27.02.2018.Grozījumi 27.01.2015. Nr.5Grozījumi 24.02.2015. Nr.12
Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību

Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās

Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem
Nr.21/2021 Stāsies spēkā 01.01.2022.

Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā(27.10.2021.)

Zaudēs spēku 01.01.2022. Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem, 28.02.2017.Nr.4/2017
 Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecākiem palikušiem bērniem
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 23. 02.2021.)
(zaudēs spēku ar 2022.gada 1.janvāri)
Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
(stāsies spēkā ar 2022.gada 1. janvāri)SN par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, 13.02.2015. Nr.11/2015
(zaudēs spēku ar 2022.gada 1.janvāri)
(zaudēs spēku ar 2022.gada 1.janvāri)
Grozījumi nr.9/2021 23.02.2021.,/stājušies spēkā 13.04.2021.
Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērniem ar invaliditāti
Nr.18/2021 Stājas spēkā 27.11.2021.
Par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā
19/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 27.11.2018./Zaudē spēku 01.01.2022.) Zaudē spēku 01.01.2022. SN par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā, 25.10.2016., nr.29/2016 Zaudē spēku 01.01.2022.:
Grozījumi nr.35, 27.11.2018
Par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai
Nr. 20/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.

Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai (27.10.2021.)

SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.01.2021./Zaudē spēku 01.01.2022.) Zaudē spēku 01.01.2022. SN par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, 23.02.2010., Nr.3 Zaudē spēku 01.01.2022.:
Grozījumi nr.3/2021, 26.01.2021.
Grozījumi nr. 30/2018, 23.10.2018.
Grozījumi nr.28/2016, 25.10.2016.
Pielikums 1
Pielikums 2
Grozījumi nr.3, 26.01.2016.
Grozījumi nr.3, 27.01.2015.
Grozījumi 26.11.2013.nr.42
Grozījums 23.04.2013., Nr.11
Grozījumi 27.03.2012., Nr.9 
 Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Nr.24/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.

 SN konsolidēti

(konsolidētā versija, kas stājas spēkā ar 2018.g.1.janvāri –  ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.10.2017./Zaudē spēku 01.01.2022.)

Zaudē spēku 01.01.2022. SN par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas Zaudē spēku 01.01.2022.:
Grozījumi nr.40/2017, 24.10.2017.Grozījumi nr.8, 22.03.2016.
Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā
Stājas spēkā 01.07.2022. Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā

Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību

Nr. 17/2021 Stāsies spēkā 01.01.2022. Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību (27.10.2021.)

 SN konsolidēti

(Ar grozījumiem, kas veikti līdz 26.01.2021./ zaudēs spēku 01.01.2022.)

Zaudēs spēku 01.01.2022.

SN par kārtību, kādā  Ādažu novada pašvaldība  sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus, 24.05.2011., Nr.18

tagad –  SN par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā

Zaudēs spēku 01.01.2022.:
Grozījumi Nr.7/2021, 26.01.2021.
Grozījumi 31/2020, 27.10.2020
Grozījumi 22.11.2016 Nr.33/2016Grozījumi 27.01.2015. Nr.6Grozījumi 28.01.2014. Nr.2
Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Ādažu novadā

Nr.28/2021 Stājas spēkā 01.01.2022.
Par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai
Stājas spēkā 01.01.2022.

SN konsolidēti

(Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.10.2020./Zaudē spēku 01.01.2022.)

Zaudē spēku 01.01.2022.  SN par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai, 23.02.2010., Nr.4 Zaudē spēku 01.01.2022.:
Grozījumi 30/2020, 27.10.2020.
Grozījumi nr.17/2019, 27.08.2019.
Grozījumi nr.4, 27.01.2015.
 Grozījumi 26.11.2013.nr.43
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā
Nr.14/2022 Stājas spēkā 18.03.2022. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 23.02.2022.

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 17.12.2013.)

Zaudē spēku 18.03.2022.  SN par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 22.10.2013. Nr.33  Grozījumi 17.12.2013.nr.65
Grozījumi nr.39, 26.11.2013. 
Par vienreizēju pabalstu politiski represētām personām

 SN konsolidēti

(konsolidētā versija, kas stājas spēkā ar 2018.g.1.janvāri –  ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 24.10.2017.)
(zaudēs spēku ar 2022.gada 1.janvāri)

Par pabalstu politiski represētajām personām
(stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī)


SN par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām, 26.02.2013., Nr.6

(zaudēs spēku ar 2022.gada 1.janvāri)

(zaudēs spēku ar 2022.gada 1.janvāri)
Grozījums 24.10.2017. nr.39/2017
Grozījums 26.11.2013. nr.47
Par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā
SN par siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā, 28.09.2010., Nr.25
Par pašvaldības nodevām
Nr.16/2022 Stājas spēkā 08.03.2022. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, 23.02.2022.
Zaudē spēku 05.04.2022. SN par pašvaldību nodevām, 26.11.2013. Nr.38
nr.28/2022 Stājas spēkā 05.04.2022. Par pašvaldības nodevām oficiālajiem dokumentiem un izklaidējoša rakstura pasākumiem
Par ielu tirdzniecību Ādažu novadā
Stājas spēkā 15.06.2022. Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu novadā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 23.02.16.)

Zaudē spēku 15.06.2022. SN par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā, 28.09.2010., Nr.27

 

Grozījumi nr.6, 23.02.2016.

Grozījumi ,26.11.2013.nr.54

 

Stājas spēkā 16.06.2022. Ielu tirdzniecības organizēšanas un saskaņošanas kārtība

SN konsolidēti

(ar grozījumiem līdz 22.08.2017.)

Zaudē spēku 16.06.2022. SN par ielu tirdzniecību Ādažu novadā, 23.04.2013., Nr.10

Grozījumi nr.29/2017, 22.08.2017.

Grozījumi, 25.03.2015. Nr.18 

 Par kārtību bērnu rotaļu laukumos un sporta laukumos

Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos, 29.09.2021.Nr. 13/2021

Grozījumi nr.37/2022
Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vieta
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 22.10.2019.) Zaudē spēku 01.03.2022. SN par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā, 28.09.2010., Nr.28 Grozījumi nr.24/2019, 22.10.2019.
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs
Stājas spēkā 01.03.2022. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Ādažu novadā
Par augstas detalizācijas topografiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 26.05.15)

zaudē spēku 25.02.2022.

 

SN par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā, 27.08.2010., Nr.22

 Grozījumi Nr.27, 26.05.2015.

Grozījums 26.08.2014.nr.19.
 Grozījums26.11.2013.nr.51

stājas spēkā 25.02.2022. SN par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā Grozījumi Nr. 30, 12.04.2022.
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
SN par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā Nr. 40/2021
Par atkritumu apsaimniekošanu
Stājas spēkā 01.09.2022. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā, nr.58/2022, 22.06.2022.
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 28.07.2020.) Zaudē spēku 01.09.2022. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā, nr.15/2018, 29.05.2018.
pielikums
Grozījumi nr.23/2020, 28.07.2020.
Grozījumi nr.31/2018, 23.10.2018.
Grozījumi nr.25/2018, 24.07.2018.
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Nr.4/2022 Stājas spēkā 02.02.2022. SN Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās Grozījumi nr.41/2022, 10.05.2022. (stājas spēkā 24.05.2022.)

SN konsolidēti

(ar grozījumiem līdz 26.01.2021.)

Zaudē spēku 02.02.2022. SN nr.24, 25.07.2017. “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (stājas spēkā 01.01.2018.) Grozījumi nr.4/2021, 26.01.2021.
Grozījumi Nr.42/2019, 17.12.2020.
Grozījumi nr.39/2018, 27.11.2018.
Grozījumi nr.48/2017, 28.11.2017.
Grozījumi nr.35/2017, 26.09.2017.
Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ādažu vidusskolā
Nr.20/2022 Stājas spēkā 10.03.2022. Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, 08.03.2022.
Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Stājas spēkā 01.01.2022.

SN Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, 11/2021, 11.09.2021.

 

Grozījumi nr.65/2022, stājas spēkā 01.09.2022.

Zaudē spēku 01.01.2022.

SN Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, 23.04.2019., nr.7/2019

Par interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Ādažu novadā
 
 Zaudē spēku 02.08.2022.
Nr.63/2022
Stājas spēkā 02.08.2022.
Interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā
Par subsīdijām sportā Ādažu novadā
Nr.36/2021 Stājas spēkā 10.12.2021. Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā (24.11.2021.)
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā
Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā Nr.40/2019, 17.12.2019.
(stājas spēkā 16.01.2020)
Par Ādažu novada teritorijas plānojumu
Ādažu pagasta padomes 2006.gada 21.marta saistošo noteikumu nr.5 “Par Ādažu pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” , Ādažu novada domes 2006.gada 27.jūnija saistošo noteikumu nr.13 “Par redakcionāliem labojumiem Ādažu pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā un apbūves noteikumos” un Ādažu novada domes 2009.gada 25.augusta saistošo noteikumu nr.22 “Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006. – 2012.(2009.gada grozījumi) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi “ atcelšana
Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Ar Ādažu novada domes 2021.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr. 6, 31.§) ir apstiprināti Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. Nr.12/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2018 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””, ar ko atzītas par spēkā neesošām no pieņemšanas brīža saistošo noteikumu grafiskajā daļā noteiktās ielu sarkanās līnijas Briljantu ceļa, Baldoņu ceļa, Mežvairogu ceļa, Katlapu ceļa, Iļķenes ceļa, Boķu ielas, Strazdu ielas un Piekrastes ielas teritorijā, kā arī nekustamajam īpašumam “Rubīni” piegulošajā teritorijā.
1_Briljantu ceļš
2_Mežvairogu ceļš
3_Iļķenes ceļš
4_Katlapu ceļš
5_Rubīni
6_Boķu iela
7_Strazdu iela
8_Piekrastes iela
Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.lv.
Saistošie noteikumi Nr.1, 28.01.2014. par Ādažu novada Stapriņu ciema lokālplānojuma nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
SN nr.10/2018, 24.04.2018. Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem
Par reklāmas un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Ādažu novada teritorijā
Stājas spēkā 28.05.2022. Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Ādažu novadā

 

SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.)

Zaudē spēku 28.05.2022.

SN par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā, nr.22 23.09.2014.

(STĀJAS SPĒKĀ 16.11.2014.)

Grozījumi nr.38/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.20/2018, 24.07.2018.
Grozījumi nr.33/2017, 26.09.2017
Grozījumi  25.11.2014.

Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā

Stājas spēkā 28.05.2022. Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Ādažu novadā

SN konsolidēti

(ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 25.06.2019.)

Zaudē spēku 28.05.2022. SN nr.4/2019, 26.02.2019. Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā Grozījumi nr.12/2019, 25.06.2019.
Par Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumiem
Par Ādažu novada domes  2003.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā
SN konsolidēti
(ar grozījumiem, kas veikti līdz 13.10.2020.)
SN nr.30/2017, 22.08.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi nr.29/2020, 13.10.2020.
Grozījumi nr.7/2020, 25.02.2020.
Grozījumi nr.31/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.13, 25.06.2019.
Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā
SN Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā, Nr.19/2021 22.07.2021. Pielikums
Par sabiedrisko kārtību Ādažu novadā
Nr.36/2022  Stājas spēkā 04.05.2022. Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā, 25.04.2022.

SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 30.06.2020.)

 

 Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi, 29.05.2012., Nr.20 Grozījumi nr.21/2020 30.06.2020.
Grozījumi nr.35/2019, 26.11.2019.
Grozījumi nr.6/2019, 23.04.2019.
Grozījumi nr.23/2018, 24.07.2018.
Grozījumi nr.12/2017, 23.05.2017.
Grozījumi nr.11, 22.03.2016
Grozījums 17.12.2013.nr.63
Grozījums 26.11.2013.nr.60

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Ādažu novadā

Stājas spēkā 01.07.2022. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 26.11.2019.) Zaudē spēku 01.07.2022. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā, nr.37/2018, 27.11.2018. Grozījumi nr.30/2019, 26.11.2019.
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā
Stājas spēkā 30.06.2022. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ādažu novadā
SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 22.09.2020.) Zaudē spēku 30.06.2022. Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā, nr.52/2017, 22.12.2017. (stājas spēkā 01.01.2018.) Grozījumi nr.28/2020, 22.09.2020.
Par Ādažu novadā esošās kapsētas uzturēšanas un darbības noteikumiem
SN konsolidēti(ar grozījumiem līdz 25.02.2020.) SN Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību, 2019.gada 26.novembrī, Nr.28/2019 (spēkā no 01.02.2020.) Grozījumi nr.5/2020, 25.02.2020.
Par pašvaldības kapitālsabiedrībām
SN Par pašvaldības kapitālsabiedrībām, 28.11.2017. Nr.47/2017
Par lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
Stājas spēkā 31.08.2022. Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lībieši 4” (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, nr.7, 27.01.2015.
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, “Augusti”, “Upmaļi”, “Lejas Katlapas” un “Emsiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Nr.18/2017, 20.06.2017
Stājas spēkā 03.06.2022. Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
 Par atļauju alkoholisko dzērienu ražošanai
Nr.6/2022 Spēkā no 05.02.2022. Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām
Nr.16/2016 Zaudē spēku no 05.02.2022. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Nr.16/2016
Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” nolikums
Nr.17/2022 Stājas spēkā 11.03.2022. Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” nolikums, 23.02.2022.

Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi

Nr. 31/2022 Stājas spēkā 15.04.2022. Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādis Grozījumi nr.48/2022
(stājas spēkā 13.07.2022.)
Par Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. SN/2018/3 “Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Nr.61/2022 Stājas spēkā 03.08.2022. Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē
Nr.19/2022 Stājas spēkā 04.05.2022. Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā
Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu
Nr.59/2022 Stājas spēkā 23.07.2022. Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu
 Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

(Spēkā esoši) Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

(Zaudējuši spēku) Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
(Zaudējuši spēku) Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, nr.43, 22.12.2015.

 

PAŠVALDĪBA

 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

 

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

 

KOKU CIRŠANA

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

 

PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMAS MAKSU

 

IZGLĪTĪBA

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 

SPORTS

 

SOCIĀLAIS ATBALSTS – PABALSTI, APRŪPES PAKALPOJUMI U.C.

 

TIRDZNIECĪBA UN RAŽOŠANA

 

REKLĀMA

 

BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS PLĀNOŠANA

 

SILTUMAPGĀDE, ŪDENSSAIMNIECĪBA, KANALIZĀCIJA

 

IELAS, CEĻI, APSTĀDĪJUMI

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

 

SUŅU UN KAĶU TURĒŠANAS NOTEIKUMI

 

UPES, EZERI/ MAKŠĶERĒŠANA

 

TAKSOMETRU LICENCES

 

SAISTOŠO NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS VIETA

 

CITI SAISTOŠIE NOTEIKUMI