a a a

Tiesību aktu projekti

Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka pašvaldība publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus tās oficiālajā mājaslapā 2 darba dienu laikā pēc komitejas sēdes, kurā noteikumi tika atbalstīti. Privātpersona nosūta rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā, Ādažos, Ādažu novadā, 3 darba dienu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.
Ja pašvaldībā ir saņemti  privātpersonu priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, Juridiskā un iepirkumu daļa saistošo noteikumu projektu kopā ar paskaidrojuma rakstu iesniedz apstiprināšanai domei.

Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts

 

Publikācijas datums
Priekšlikumu iesniegšanas datums

E-pasts priekšlikumu iesniegšanai

 

 

Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 44/2015 “Par kārtību bērnu rotaļu laukumos” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.24/2016 “Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 “Par Ādažu novada simboliku” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv
Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību 20.11.2019. 25.11.2019. dome@adazi.lv