a a a

Noteikumu projekti

Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu pašvaldības nolikums” ir paredzēts, ka pašvaldība publicē saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus tās oficiālajā mājaslapā divu darba dienu laikā pēc komitejas sēdes, kurā noteikumi tika atbalstīti. Privātpersona nosūta rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā, Ādažos, Ādažu novadā, trīs darba dienu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.
Ja Pašvaldībā ir saņemti  privātpesonu priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu, Juridiskā un iepirkuma daļa saistošo noteikumu projektu, kopā ar paskaidrojuma rakstu, iesniedz apstiprināšanai Domei.

Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts

 

 

Publikācijas datums
Priekšlikumu iesniegšanas datums

E-pasts priekšlikumu iesniegšanai

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17    „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā” 08.10.2018. 11.10.2018. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” 08.10.2018. 11.10.2018. dome@adazi.lv
Grozījums Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai” 08.10.2018. 11.10.2018. dome@adazi.lv

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā

Paskaidrojuma raksts

10.10.2018. 15.10.2018. dome@adazi.lv
Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 10.10.2018. 15.10.2018. dome@adazi.lv