a a a

Attīstības stratēģija

Apstiprināta 2021.gadā aktualizētā Stratēģija!

Ar Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumu Nr.16 ir apstiprināta 2021.gadā aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam (turpmāk – aktualizētā Stratēģija) gala redakcija. 29.09.2021. Ādažu novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 115, precizējot sagatavoto Vides pārskatu atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja un Aizsardzības ministrijas iesniegtajiem komentāriem.

laika grafiks

Ar aktualizētās Stratēģijas gala redakcijas materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties:

  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tapis.gov.lv;
  • Ādažu pašvaldības tīmekļvietnē adazi.lv;
  • klātienē domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

 

Tāpat aicinām iepazīties ar Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam gala redakciju.

Saistītie jaunumi 2021.30.07.Apstiprināti jaunā Ādažu novada plānošanas dokumenti
2021.30.07.Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013.-2037.), 2021.gada aktualizācija” pieņemšanu
2021.04.06. No 7. aprīļa līdz 21. maijam norisināsies Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešanu
2021.03.25. Apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija!
2020.10.13. Uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācja. Turpinās aptauja par novada attīstību
2013.06.26. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģiona atzinuma saņemšanai
2013.06.26. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkums
2013.04.09. Aicinājums iesaistīties Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanā!
2013.04.05. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu
2013.02.04. Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei
2013.02.04. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu
Lēmumi 2021.09.29. lēmums Nr. 115 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 16 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu””
2021.07.27. lēmums Nr.16 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu”
2021.03.23. lēmums Nr.53 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”
2021.03.23. lēmuma Nr.53 pielikums – Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un attīstības programmas Vides pārskats
2021.02.23. lēmums Nr.33 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju””
2021.01.26. lēmums Nr.24 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”” 
2020.11.24. lēmums Nr.250 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju””
2020.10.13. lēmums Nr.212 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”
2020.09.22. lēmums Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”
2016.03.22. lēmums Nr.48 “Par precizējumiem Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam”
2013.07.23. lēmums Nr.162 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu”
2013.06.18. lēmums Nr.135 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai”
2013.03.23. lēmums Nr.68 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”
2013.01.29. lēmums Nr.14 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”
Paziņojumi 2021.10.05. Informatīvs paziņojums par Ādažu novada plānošanas dokumentu apstiprināšanu
2021.07.30. Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013.-2037.), 2021.gada aktualizācija” pieņemšanu
2021.04.06. Paziņojums par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
2021.04.06. Paziņojums par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
2020.10.15. Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam aktualizācijas procesā
2013.06.26. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģiona atzinuma saņemšanai
2013.06.26. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu
2013.04.05. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu
2013.02.04. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu
2013.02.04. Paziņojums par līdzdalības procesu Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādē
Dokumenti 2021.09.29.Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un Attīstības programmas Vides pārskats, gala redakcija
2021.07.27. Aktualizētā Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037), gala redakcija
2021.07.27. Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un Attīstības programmas Vides pārskats, 2.redakcija
Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam 
2021.05.28. Attīstības programmas 2021-2027 1.redakcijas komentāri
Aktualizētās stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes 2021.04.28. protokols
2021.03.23. Aktualizētā Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037), 1.redakcija
2021.03.23. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un attīstības programmas Vides pārskats
2016. Monitoringa ziņojums
2013.07.23. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037)
2013.06.18. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu – Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.) 1.redakciju