a a a

Attīstības stratēģija

Aicinām iesaistīties aktualizētās Stratēģijas publiskajā apspriešanā!

Ar Ādažu novada domes 23.03.2021. lēmumu Nr.53 ir noslēgusies aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam (turpmāk – aktualizētā Stratēģija) 1.redakcijas izstrāde. Publiskās apspriešanas laikā no 7.aprīļa līdz 21.maijam ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumam un iestādei ir iespēja sniegt komentārus un priekšlikumus izstrādātā dokumenta labošanai vai papildināšanai.

Publiskās apspriešanas sanāksme – 28. aprīlī, Zoom platformā

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Zoom platformā, š.g. 28. aprīlī, plkst. 15.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Zoom aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 14.45.

Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/Adazusanaksme, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).

Rakstiskus priekšlikumus Stratēģijas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 21. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski inga.perkone@adazi.lv (līdz 21. maija plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga PĒRKONE (t. 67996086, inga.perkone@adazi.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

 

Ar aktualizētās Stratēģijas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties:

  • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tapis.gov.lv
  • Ādažu un Carnikavas pašvaldību tīmekļvietnēs adazi.lv un www.carnikava.lv, kā arī
  • klātienē domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

 

Tāpat aicinām iepazīties un piedalīties publiskajā apspriešanā par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakciju un Vides pārskata projektu, kas norisinās no 7. aprīļa līdz 21. maijam.

 

 

Saistītie jaunumi 2021.04.06. No 7. aprīļa līdz 21. maijam norisināsies Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešanu
2021.03.25. Apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija!
2020.10.13. Uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācja. Turpinās aptauja par novada attīstību
2013.06.26. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģiona atzinuma saņemšanai
2013.06.26. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkums
2013.04.09. Aicinājums iesaistīties Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanā!
2013.04.05. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu
2013.02.04. Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei
2013.02.04. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu
Lēmumi 2021.03.23. lēmums Nr.53 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”
2021.03.23. lēmuma Nr.53 pielikums – Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un attīstības programmas Vides pārskats
2021.02.23. lēmums Nr.33 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju””
2021.01.26. lēmums Nr.24 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”” 
2020.11.24. lēmums Nr.250 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju””
2020.10.13. lēmums Nr.212 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”
2020.09.22. lēmums Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”
2016.03.22. lēmums Nr.48 “Par precizējumiem Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam”
2013.07.23. lēmums Nr.162 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu”
2013.06.18. lēmums Nr.135 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai”
2013.03.23. lēmums Nr.68 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”
2013.01.29. lēmums Nr.14 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”
Paziņojumi 2021.04.06. Paziņojums par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
2021.04.06. Paziņojums par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
2020.10.15. Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam aktualizācijas procesā
2013.06.26. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģiona atzinuma saņemšanai
2013.06.26. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu
2013.04.05. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu
2013.02.04. Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu
2013.02.04. Paziņojums par līdzdalības procesu Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādē
Dokumenti 2021.03.23. Aktualizētā Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037), 1.redakcija
2021.03.23. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un attīstības programmas Vides pārskats
2016. Monitoringa ziņojums
2013.07.23. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013-2037)
2013.06.18. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu – Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.) 1.redakciju