a a a

Attīstības programma

Domes sēdē ir izskatīts Uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas (2016-2022) izpildi 2019.gadā

Uzraudzības ziņojums
Uzraudzības rādītāji
Īstenotie projekti
Investīciju plāns
Rīcības plāns

 

Veikta Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija

Ar Ādažu novada domes 2019.gada 22.oktobra lēmumu Nr.206 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” ir aktualizēts Attīstības programmas 2016.-2022. gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns.

Rīcības plāns uz 22.10.2019.
Investīciju plāns uz 22.10.2019.

 

 

“Ādažu novada domes 2019.gada 26.marta domes sēdē ir izskatīts Uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas (2016-2022) izpildi 2017.gadā.
Uzraudzības ziņojums par izpildi 2018.gadā
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

 

Ar Ādažu novada domes 2018.gada 23. janvāra lēmumu Nr.12 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” ir aktualizēts Attīstības programmas 2016.-2022. gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns.

Rīcības plāns uz 23.01.2018.
Investīciju plāns uz 23.01.2018.

 

“Ādažu novada domes 2018.gada 27.marta domes sēdē ir izskatīts Uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas (2016-2022) izpildi 2017.gadā.
Uzraudzības ziņojums par izpildi 2017.gadā
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

 

Ar Ādažu novada domes 2017.gada 17. janvāra lēmumu Nr.2 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” ir aktualizēts Attīstības programmas 2016.-2022. gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns.
Rīcības plāns uz 17.01.2017.
Investīciju plāns uz 17.01.2017.

 

Ādažu novada dome 2016. gadā izveidoja bukletu-krāsojamo  grāmatu par Attīstības programmu (2016-2020), lai vienkāršā un oriģinālā veidā iepazīstinātu sabiedrību ar novada attīstības mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem  turpmākajiem septiņiem gadiem. Buklets-krāsojamā grāmata ir sagatavots latviešu un angļu valodā, un tā mākslinieciskais noformējums tapis no Ādažu novada izglītības iestāžu bērnu zīmējumiem 2015.gada zīmējuma konkursa “Mans sapņu novads- Ādaži” ietvaros.
Cik dažādi un neparasti ir bērnu zīmējumi un vienlaikus, cik tie precīzi atspoguļo mūsu novada attīstības prioritātes un  virzienus!

Buklets-krāsojamā grāmata ir pieejama izdrukai ŠEIT.
Buklets-krāsojamā grāmata angļu valodā ir pieejama izdrukai ŠEIT.

 

Ar Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumu Nr.9 „Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata apstiprināšanu” ir apstiprināta Attīstības programma 2016-2022.gadam.

Attīstības programmas (2016-2022) I sējums
I sējuma 4.pielikums
I sējuma 5.pielikums
Attīstības programmas (2016-2022) II sējums
Attīstības programmas (2016-2022) III sējums_1
Attīstības programmas (2016-2022) III sējums_2
Attīstības programmas (2016-2022) III sējums_3
Attīstības programmas (2016-2022) Vides pārskats
Rīcības plāns
Investīciju plāns