a a a

Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Saskaņā ar Satversmes tiesas 2019. gada 6. martā pieņemto spriedumu lietā Nr. 2018-11-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”, amatpersonu un darbinieku atalgojums nav publiskojams.
06.03.2019. Satversmes tiesas spriedums

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā
Amatpersonu mēnešalgas apmēru sadalījums pa algu grupām.
Informācija par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu 2020.gadā