a a a

Budžets

Pamatbudžeta izpilde

Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022.gads

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

infografika par pašvaldības budžetu 2022

Budžets līdz 2022.gadam (arhīvs)