a a a

Kur vērsties, ja nepieciešams veikt notariālas darbības

! Ar 2020.gada 6.aprīli Ādažu  novada bāriņtiesa vairs neveic notariālo aktu apliecinājumus Ādažu novada iedzīvotājiem saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā un 2019.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 230 “Noteikumi par zvērināta notāra amata vietām”. 

Notariālas darbības Ādažu novadā veic Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Iveta Ozoliņa,

Kontaktinformācija: Gaujas iela 4, Ādaži, Ādažu novads, tālr. 29117605

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 12.00 – 17.00;

Trešdienās 12.00 – 17.00;

Otrdienās 10.00 – 15.00;

Ceturtdienās 10.00 – 15.00;

Piektdienās 10.00 – 15.00;