a a a

Informācija par kārtību, kādā bērni patstāvīgi šķērso valsts robežu

  1. Bērnam, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, šķērsojot valsts iekšējo robežu (iekšējās robežas šķērsošana nozīmē šķērsot kādu no Šengenas līguma dalībvalsturobežām), ir nepieciešams tikai ceļošanai derīgs dokuments (pase vai personas apliecība, kuras derīguma termiņš nav mazāks par sešiem mēnešiem). Pilnvara vai vecāku piekrišana šajos gadījumos nav nepieciešama.
  2. Robežu patstāvīgi var šķērsot bērns, kurš sasniedzis Latvijas Republikā noteikto skolas izglītības vecumu.
  3. Pirms plānotā brauciena, ir lietderīgi pārliecināties, vai valstī, uz kurieni bērns dodas, nav plānotas lielas, starptautiskas militāras mācības vai samiti, vai citi lieli pasākumi, saistībā ar valsts drošību. Šādos gadījumos var tikt uz laiku atjaunotas robežpārbaudes un vecāku piekrišana būs nepieciešama.
  4. Jāatceras, ka ne visas Eiropas Savienības valstis ir arī Šengenas līguma dalībvalstis.

Šengenas zonas valstis ir – Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Islande, Lihtenšteina, Lietuva, Latvija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Ungārija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Vācija, Zviedrija.

  1. Gadījumos, kad bērns patstāvīgi dodas uz valsti, kas nav Šengenas līguma dalībvalsts, bērnam ir nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments (pase vai personas apliecība) un vismaz viena vecāka notariāli apliecināta piekrišana.

Ādažu novada bāriņtiesa informē, ka bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kad nepieciešama palīdzība par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret nepilngadīgiem bērniem, ārpus bāriņtiesas darba laika, zvanīt Ādažu pašvaldības policijas dežūrdaļai pa tālruni 67997005 vai 27762020.