a a a

Bāriņtiesa

Ādažu novada bāriņtiesa

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3.stāvs, 305.kabinets
tālr. 67997246; e-pasts barintiesa@adazi.lv

Darba laiks
pirmdien                                               8.00 – 18.00 (ar pusdienas pārtraukumu 12.00 – 12.40)
otrdien, trešdien un ceturtdien        8.00 – 17.00 (ar pusdienas pārtraukumu 12.00 – 12.35)
piektdien                                               8.00 – 14.00 (ar pusdienas pārtraukumu 12.00 – 12.35)
pirmssvētku darba dienā                    līdz 15.00 (piektdien – līdz 13.00)

Apmeklētāju pieņemšana notiek:

pirmdien                                                10.00–18.00
ceturtdien                                               8.00–17.00

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ineta Stasjule 67997246
28633407

barintiesa@adazi.lv

ineta.stasjule@adazi.lv

305.kab.
Gaujas iela 33A, Ādaži
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Carnikavas pagastā Nataļja Jefremova 67993787
25433029
natalja.jefremova@adazi.lv 5.kab.
Stacijas iela 5, Carnikava
Bāriņtiesas locekle Ādažu pagastā Vita Vītola 67398037 vita.vitola@adazi.lv 305.kab.
Gaujas iela 33A, Ādaži
Bāriņtiesas locekle Carnikavas pagastā Kitija Bruģe-Krieva 67993787 kitija.bruge-krieva@adazi.lv 5.kab.
Stacijas iela 5, Carnikava
Bāriņtiesas sekretāre Linda Ozola 67398039  linda.ozola@adazi.lv 305.kab.
Gaujas iela 33A, Ādaži

E-adrese

 

PĀRSKATI:
Ādažu novada bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbību 2021.gadā

NOLIKUMS
Ādažu novada bāriņtiesas nolikums

ĒTIKAS KODEKSS
Ādažu novada bāriņtiesas ētikas kodekss

Apmeklētāju pieņemšana un iepazīšanās ar lietas materiāliem

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

Bāriņtiesas tiesības

Bāriņtiesas kompetence

Kur vērsties, ja nepieciešams veikt apliecinājumus (notariālas darbības)

Personas informēšana par datu apstrādi bāriņtiesā