a a a

Nomai pieejamās zemes saraksts bez apbūves tiesībām

Aktualizēts 02.05.2019.
N.p.k. CIEMS ADRESE VAI NOSAUKUMS ZEMES VIENĪBAS KADASTRA  APZĪMĒJUMS PIEEJĀMA PLĀTĪBA, M2 ZEMES NOMA/ APBŪVES TIESĪBAS NOMAS TERMIŅŠ NOMAS MĒRĶIS
1 Kadaga Vinetas, 29 80440050090 500 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
2 Kadaga Vinetas, 67D 80440050090 375 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
3 Kadaga Vinetas, 67C 80440050090 375 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
4 Kadaga Vinetas, 69A 80440050090 300 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
5 Kadaga Vinetas, 71 80440050090 300 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
6 Kadaga Vinetas, 71B 80440050090 300 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
7 Kadaga Vinetas, 72 80440050090 300 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
9 Garkalne Lazdu iela 7-4 80440120184 700 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
10 Garkalne Lazdu iela 7-9 80440120184 640 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
11 Garkalne Lazdu iela 7-14 80440120184 640 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
12 Garkalne Lazdu iela 7-16 80440120184 520 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai