a a a

Nomai pieejamās zemes saraksts bez apbūves tiesībām

“Bajāru krastmala” 80440130348 0.43 ha papildus informācija karte
“Kalnsētas krastmala” 80440130368 0.37 ha papildus informācija karte
“Meiju krastmala” 80440080133 0.32 ha papildus informācija karte
“Vālītes krastmala” 80440010038 0.75 ha papildus informācija karte
“Vējpriedes” 80440080203 2.3 ha papildus informācija karte
“Vējupes krastmala” 80440070384 1.11 ha papildus informācija karte
“Zaldavu krastmala” 80440060095 0.32 ha papildus informācija karte
“Palmas krastmala” 80440100140 0.65 ha papildus informācija karte