a a a

Nomai pieejamās zemes saraksts bez apbūves tiesībām

N.p.k. CIEMS ADRESE VAI NOSAUKUMS ZEMES VIENĪBAS KADASTRA  APZĪMĒJUMS PIEEJAMĀ PLATĪBA, M² ZEMES NOMA/ APBŪVES TIESĪBAS NOMAS TERMIŅŠ NOMAS MĒRĶIS
1 Kadaga Vinetas, 67C 80440050090 375 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
2 Kadaga Vinetas, 67D 80440050090 375 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
3 Garkalne Lazdu iela 7-4 80440120184 700 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
4 Garkalne Lazdu iela 7-9 80440120184 640 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
5 Garkalne Lazdu iela 7-14 80440120184 640 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
6 Garkalne Lazdu iela 7-16 80440120184 520 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai