a a a

Nomai pieejamās zemes saraksts bez apbūves tiesībām

Aktualizēts 27.01.2021

*Pēc 31.12.2021. mazdārziņu nomas līgumi netiks pagarināti.

CIEMS ADRESE VAI NOSAUKUMS ZEMES VIENĪBAS KADASTRA  APZĪMĒJUMS PIEEJĀMA PLATĪBA, M2 ZEMES NOMA NOMAS TERMIŅŠ NOMAS MĒRĶIS
Garkalne Lazdu iela 7-4B 80440120184 350 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
Garkalne Lazdu iela 7-9 80440120184 640 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
Garkalne Lazdu iela 7-14 80440120184 640 zemes noma 31.12.2021 mazdārziņu ierīkošanai
Kadaga Vinetas-65A 80440120184 300 zemes noma 31.12.2021
Kadaga Vinetas-46 80440120184 300 zemes noma 31.12.2021
Kadaga Vinetas-37 80440120184 300 zemes noma 31.12.2021