a a a

Pašvaldība

 • Ādažu novada domes pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus Nr.17/2018 “Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldībā tiek noteikti, piešķirti un izmaksāti pabalsti audžuģimenēm. Audžuģimenei piešķir pabalstus: bērna uzturam; bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstus piešķir, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

 • 26. maijā no plkst. 9.00 Ādažos vērienīgi atzīmēsim gadskārtējos Gaujas svētkus. Dienas programmā paredzēts svētku gājiens, pavasara tirgus, atrakciju parks, Guntara Rača un grupas “Saldās sejas” koncerts, dronu arēna, Gardēžu kvartāls, sporta pasākumi, NBS tehnikas izstāde u.c. Vakara programmā no plkst.


 • Gaujas svētku laikā paredzētas izmaiņas transporta kustībā. Būs slēgta transporta līdzekļu kustība:

  Gaujas ielā, no Kadagas tilta līdz Pirmajai ielai – 26.maijā, no pl.6.00 līdz 18.00;

  Gaujas ielā, no Kadagas tilta līdz Attekas ielai – 26.maijā, no pl.18.00 līdz 27.maijam, pl.6.00;

  Attekas ielā, no Draudzības ielas līdz Gaujas ielai – 26.maijā, no pl.6.00 līdz 18.00;

  Pirmajā ielā, no Ziedu ielas līdz Gaujas ielai – 26.maijā, no pl.11.00 līdz 12.00.

 • Saistībā ar Gaujas svētku norises organizēšanu novadā auto stāvlaukums pie Kultūras centra un daudzdzīvokļu mājām Gaujas ielā 25 būs slēgts no 20. maija plkst. 10.00 līdz 4. jūnijam. Auto īpašnieki aicināti novietot auto laukumā (zālājā) starp daudzdzīvokļu mājām un veikalu “Lats”, kā arī Gaujas ielā 25B (pretī esošajam stāvlaukumam, zālājā.)

  Esošajā laukumā pie Kultūras centra šajā laikā tiks izveidots atrakciju parks.

 • Turpinot 2016. gadā uzsākto Ādažu novada domes iniciatīvu, izsludināts konkurss “Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss 2018”.

  Konkursa mērķis – veicināt jaunu uzņēmēju, t.sk., jauno māmiņu iesaisti uzņēmējdarbībā Ādažu novadā, sekmējot jaunu darbavietu un produktu vai pakalpojumu radīšanu.

  Projektu konkursā var iesniegt fiziska persona, kura uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

 • Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā paralēli vairākās vietās novadā notiek svētku svinēšana un cilvēku godināšana. Būsim kopā šajos svētkos!

   

   


 • 2. maijā – 8.00 – 17.00 (pusdienu pārtraukums no 13.00 līdz 13.45)
  3. maijā – 8.00 – 14.15, apmeklētāju pieņemšanas laiks domē 10.00 – 14.15