a a a

Pašvaldība

 • Ādažu novadā jau otro mēnesi tiek veikta adrešu sakārtošana. Adrešu maiņa notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.698 “Adresācijas noteikumi”, kas paredz, ka ceļi ciemos jāpārsauc par ielām, un visam ēkām adrese tiek piešķirta ar piesaisti šai ielai. Adrešu sakārtošanas rezultātā adreses tiks mainītas vismaz 700 mājām.

 • 18.septembrī plkst.14.00 Ādažu novada domes Ceriņu zālē notiks Finanšu komitejas sēde. Ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem iespējams iepazīties ŠEIT.

 • Ādažu novada dome aicina darbā Kancelejas klientu apkalpošanas speciālistu (darbs Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā – VPVKAC) uz projekta īstenošanas laiku

  Prasības pretendentiem:

  • profesionālā vidējā izglītība, vēlama lietvedībā (trešais kvalifikācijas līmenis);
  • vismaz 1 gadu ilga praktiskā darba pieredze lietvedības jomā;
  • ar darba pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
  • labas iemaņas darbā ar MS Office datorprogrammām (dokumentu vadības sistēmas NAMEJS pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību);
  • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas un labas krievu valodas zināšanas;
  • augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt dinamiskos apstākļos;

  Galvenie pienākumi:

  • saņemto dokumentu reģistrēšana un nodošana atbildīgajiem darbiniekiem;
  • dokumentu sagatavošana, noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana adresātam;
  • dokumentu vadības sistēmas un citu datu reģistru izmantošana amata pienākumu pildīšanai;
  • zvanu plūsmas koordinēšana un iedzīvotāju tikšanās ar speciālistiem organizēšana;
  • nodrošināt klientam – pakalpojuma pieprasītājam iespēju ar VPVKAC starpniecību atbilstoši pakalpojumu aprakstiem saņemt konsultācijas par valsts pārvaldes iestāžu (LAD, NVA, PMLP, UR, VID, VSAA, VZD) pakalpojumiem;
  • konsultēt klientus par e-pakalpojumiem.
 • Esi aktīvs dzīvesveida cienītājs vai vēlies gūt jaunu pieredzi orientēšanā ar velosipēdu? Piedalies 1.septembra velo orientēšanās pasākumā ‘’Tulko, min(i), orientējies’’.  Dalībniekiem starta vietā tiks izsniegta Ādažu karte ar kontrolpunktiem, kuros būs izglītojoša informācija dažādās valodās. Dalībniekiem būs jāatrod slēpņi un jāiztulko vārdi, kas veidos atslēgas vārdu par veselīgu dzīvesveidu.

 • 28.augustā plkst.14.00 Ādažu novada domes Ceriņu zālē notiks Ādažu novada domes sēde. Ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem iespējams iepazīties ŠEIT.

 • Ādažu novada dome informē, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), būtiski papildinot nosacījumus pašvaldības telpu iznomāšanai, t.sk., precizējot iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • 2018.gada 8.jūnijā Ādažu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (Id.Nr.4.2.2.0/17/I/068) īstenošanu, kas paredz, ka līdz 2019.gada decembrim tiks paaugstināta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte, veicot investīcijas energoefektivitātes pasākumos atbilstoši Ādažu novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas un Ādažu attīstības programmas noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

 • Noslēdzoties iepriekšējam mācību gadam, 2018.gada 1.jūnijā Ādažu novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (Id.Nr. 8.1.2.0/17/I/028) īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu ēku 800 skolēniem, veicot ieguldījumus šādās darbībās:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide;
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Izglītības iestādes sporta infrastruktūras būvniecība.
 • Šovasar, līdzīgi kā iepriekšējos gados, daudzi Ādažu iedzīvotāji un atbalstītāji īstenoja dažādus projektus pašvaldības organizētā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros. Kopā 1.junijā tika uzsākti 15 projekti: 9 no tiem paredz teritorijas labiekārtošanu un 6 – projektus izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

 • Ādažu novada Garkalnes sporta laukuma teritorijā ir tapis jauns rotaļu laukums.  Ierīkots smilšu segums un rotaļu iekārtas komplekss, kas paredzēts lietotājiem no 5 līdz 14 gadu vecumam.

  Līdz šim bērnu rotaļu laukumiņš Garkalnē bija pie daudzdzīvokļu mājas Lazdu ielā 5. Pirms uzstādīt  jaunu rotaļu iekārtu Garkalnē tika aptaujāti vietējo bērnu vecāki ar mērķi noskaidrot, kurām vecuma grupām ir aktuālāks rotaļu laukums un kurā vietā uzstādāms – papildinot esošo laukumu pie daudzdzīvokļu mājas vai attīstīt teritoriju Garkalnes sporta laukuma tuvumā.