a a a

Pasākumi līdz 2017.gada decembrim

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība Ādažu bibliotēkā

 1. gada septembrī visā Latvijā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra iniciatīvu pirmo reizi tika uzsākta 5. – 6. klašu audzēkņu Skaļās lasīšanas sacensība. Pasākums aizgūts no Holandes, kur tas notiek jau  vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu. Ādažu bibliotēka sadarbībā ar Ādažu vidusskolu  iesaistījās sacensībā, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām. Tā norisināsies 3 kārtās – vietējā bibliotēkas un skolas līmenī, pēc tam reģiona pusfinālā Salaspils bibliotēkā un noslēgums nacionālajā finālā LNB.

Ar Ādažu vidusskolas skolotājas Vairas Baltgailes interesi iesaistīties un radošu atbalstu, notika sacensības 1. solis – sacensība vietējā mērogā, kas aizsākās skolā  5. – 6. klasēs un 15. novembrī noslēdzās Ādažu bibliotēkā, vērtējot uzstāšanos un lasījumus.

No rīta bibliotēkā bija sanākuši 28 dalībnieki, kuri ar savu sniegumu aizsāka startu Skaļās lasīšanas sacensībā ar citiem. Bija jūtams uztraukums, jo visi bija patiesi iejutušies savā izvēlētās grāmatas fragmenta lasījumā. Sacensība ritēja raiti, uzdevums  visiem bija izprasts. Vajadzēja gaidīt tikai žūrijas kopīgu vērtējumu, kurā piedalījās bibliotēkas vadītāja Mirdza Dzirniece, Ādažu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā Liāna Pumpure, latviešu valodas skolotājas Dace Dambe un Ina Zeltiņa, kā arī bibliotēkas darbiniece Sandra Orlovska un neatkarīga vērtētāja Lidija Griezne. Žūrijas atzinību un labākos vērtējumus savā sniegumā izpelnījās Gustavs Hugo Joksts, Elizabete Bokta, Reinis Līdaks, Katrīna Trukšāne, Niklāvs Stradiņš un Gustavs Pēcis, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem – ar atraktivitāti, labu izteiksmi un skaidru runu.

 1. solis kā Reģionālais fināls paredzēts laikā no 2018. gada janvāra līdz marta vidum, kas norisināsies galvenajā Pierīgas reģiona bibliotēkā Salaspilī. Kandidātiem, kuri turpinās sacensties finālā, nepieciešams izvēlēties jaunu fragmentu no tās pašas vai citas grāmatas.
 2. solis būs Nacionālais fināls, kurā labākais mūsu reģiona skaļās lasīšanas čempions un viņa atbalstītāji 2018. gada maijā dosies uz Rīgu, lai piedalītos nacionālajā Skaļās lasīšanas finālā, kura uzvarētājs iegūs skolai ceļojošo kausu un uz gadu tiks iecelts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.

Uzvara lasīšanas sacensībā būs notikums, ko atcerēties visu mūžu, veiksmi visiem dalībniekiem turpmāk!

 

Rīta stunda Ādažu bibliotēkā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā

Gada vistumšākajā laikā jau divdesmito reizi apvienojās gan Ziemeļvalstu, gan Baltijas valstu bibliotēkas un skolas, vienlaicīgi  iededzot sveces un kopīgi lasot izvēlētos fragmentus no grāmatām. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir kopīgi administrēts  projekts Ziemeļvalstīs Biedrības Norden asociācijā un  Latvijā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru.  Šogad nedēļa norisinājās no 13. līdz 19.novembrim un tās galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana.  Fragmenta lasīšanu dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās varētu uzskatīt par neoficiālu pasaules rekordu.

Ar šī gada tematu “Salas Ziemeļvalstīs” Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ielūdza uz ceļojumu pa salām Ziemeļvalstu literatūrā. Ziemeļvalstīs salām ir īpaša nozīme – gar Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas krastiem ir izvietojušās tūkstošiem salu. Jūras ieskautās salas ar savu īpašo dabu aizvien ir bijušas valdzinošs iedvesmas avots daudzu Ziemeļvalstu rakstnieku daiļradē. Šī gada temats atspoguļojas arī lasīšanai izvēlētajās grāmatās, tās katra savā veidā aicina klausītājus uz kādu literāru salu. Šogad Somija svin savu simtgadi un tieši somu literatūrai ir īpaša vieta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos.

Agrā 17. novembra rudens rītā, Latvijas 99. dzimšanas dienas pirmssvētku noskaņās, Ādažu bibliotēku kopā ar audzinātāju Sanitu Krauzi apciemoja Ādažu vidusskolas  3.b  klases skolēni. Iesākumā mazajiem bija interesanti uzzināt par Ziemeļvalstīm, to salu atrašanās vietu, kā arī  par salām Latvijā. Krēslainā rīta stundā paši mazākie lasītāji sveču gaismā kopīgi aizsāka lasīt izvēlēto fragmentu no Mauri Kunnasa grāmatas “Bagātību sala”, kuras pamatā ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskais pirātu stāsts.

Mazie klausītāji, iejutušies kuģu puikas Džima Houkinsa, kapteiņa Smoleta un ārsta Laivsija piedzīvojumos uz Ģindeņu salas, varēja dzīvot līdzi  notikumiem uz salas, lai pēc kartes meklētu pirātu kapteiņa Flinta noslēptās bagātības… Taču viņi nezin, ka kuģa pavārs Garais Džons Silvers  un  arī  pārējie komandas biedri patiesībā  ir bijušie pirāti un, ka  viņu mērķis arī ir atrast un iegūt bagātības sev!

Rīta lasījumam izskanot, kopīgi ar mazajiem klausītājiem  bija pārrunas par tikko dzirdēto stāstu – par pirātiem, mazo Džimu un dārgumu meklēšanas piedzīvojumiem. Katram bija iespēja iedomāties kā būtu dzīvot uz salas, zīmējot iespaidus par dzirdēto.

Ādažu bibliotēkā 7. novembrī notika tematiska pēcpusdiena,

tikšanās ar vēsturisku darbu autoru, rakstnieku Jāni Ūdri

Rakstnieks Jānis Ūdris, 7 vēsturisku un biogrāfisku romānu autors,  tikšanos ar pasākuma dalībniekiem aizsāka, iepazīstinot klātesošos ar saviem biogrāfiskajiem darbiem –  grāmatu par latviešu izcilo politiķi un mūsu diplomātijas iedibinātāju Zigfrīdu Annu Meierovicu ”Meierovics. Trīs Annas”, kā arī biogrāfisko romānu latviešu literatūrā  par Kārli Ulmani „Ulmanis. Lielā Kārļa testaments”. Lai uzturētu atklātu sarunu ar jauno paaudzi, ir tapusi grāmata „Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē” jeb „Latvijas dzīvā vēsture tīņiem”, kurā rakstnieks ar saviem mazbērniem pieredz svarīgākos Latvijas vēstures notikumus, un citiem darbiem. Jānis Ūdris ilgus gadus bijis arī laikraksta “Latvijas Vēstnesis” redaktors.

Jāņa Ūdra vēsturiskajās pārdomās par Latvijas izveidošanos, diplomātiju un politiku, kā arī ieskatu šodienā, ieklausījās  dažāda gadagājuma novada iedzīvotāji – gan Ādažu vidusskolas vecāko klašu skolēni, gan arī  citi interesenti.

Bibliotēka aicina ikvienu pievērst uzmanību rakstnieka literārajiem darbiem, kas veltīti Latvijas vēstures izzināšanai, atklājot pagātnes notikumus un politiskās aizkulises.

 

Nāc un izvēlies grāmatu sev! Mainīsimies!

27.maijā Gaujas svētku laikā Ādažu bibliotēkā darbosies
Grāmatu maiņas punkts, kurā bez maksas notiks grāmatu maiņa.
Grāmatas ir sarūpētas no dāvinājumu krājuma un ikvienam interesentam būs iespēja  nākt un mainīt kādu no savām izlasītajām  grāmatām.
Apmaiņai tiks piedāvāta  daiļliteratūra, nozaru literatūra,
literatūra bērniem un jauniešiem.
Aicinām ikvienu, kurš vēlās papildināt savu grāmatu plauktu ar sev interesējošu literatūru!

Grāmatu maiņas punkts būs atvērts no plkst. 10.00 līdz 14.00

 

29. aprīlī plkst. 12.00 Ādažu novada bibliotēkā notiks Olgas Kuzņecovas gleznu izstādes “Dabas krāšņumā” noslēgums.

Gaidīti visi interesenti!

Šogad visā Latvijā no 17. – 23. aprīlim norit Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”, uzsverot bibliotēkas nozīmi sabiedrības kultūras un izglītības jomā. Šajā nedēļā bibliotēkas aicina tās apmeklēt, lai izjustu bibliotēku īpašo auru, skatītu un ievērotu, kas ir bibliotēka šodien: tiek dotas lielas iespējas nākt un lasīt jaunāko daiļliteratūru un presi, lietot datorpakalpojumus un internetu , kā arī uzkavēties bibliotēkā pavadot lietderīgi brīvo laiku.
Ādažu bibliotēkā šogad viss aprīļa mēnesis ir rosīgs – notiek daudz radošu un interesantu aktivitāšu novada iedzīvotājiem visām vecuma grupām. Bibliotēku nedēļu ieskandinot visu aprīļa mēnesi ir skatāma Olgas Kuzņecovas gleznu izstāde “Dabas krāšņumā” un 13. aprīlī bija tikšanās ar Latvijas dabas muzeja ornitologu Dmitriju Boiko.

“Bibliotēku nedēļas – 2017”  pasākumi bibliotēkā:

 • 18.aprīlī – Atvērto durvju diena ikvienam interesentam
 • 19.aprīlī – Jaunāko grāmatu izstāde
 • 21.aprīlī – PII rīts “Ceļojums pa bibliotēku”
 • 22.aprīlī – spēļu diena visai ģimenei

Bibliotēkā piedāvājam:

 • Konsultācijas un informāciju:
 • par Bibliotēkā pieejamām datu bāzēm – News.lv, Letonika.lv, filmas.lv, NAIS
 • par elektroniskā grāmatu kopkataloga lietošanu, iespējām attālināti pasūtīt un rezervēt grāmatas: http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx  
 • „Aizmāršīgo lasītāju dienas bibliotēkā”  –  iespēja aizmāršīgajiem lasītājiem atdot bibliotēkas materiālus, kuriem iekavēts nodošanas termiņš
 • Iespēju Ādažu novada bibliotēkas lietotājiem sekot līdzi bibliotēkas ziņām bibliotēku portālā: https://www.biblioteka.lv
 • Iespēju skatīt jaunākās ziņas par bibliotēku sociālajos tīklos: https://twitter.com/Adazubiblioteka     https://www.facebook.com/Adazubiblioteka
 • Lai uzzinātu apmeklētāju vērtējumu par bibliotēkas apmeklējumu, Bibliotēku nedēļas laikā tiks uzsākta ikgadējā lasītāju aptauja Ādažu novada mājas lapā
 • Lielu paldies sakām visiem lasītājiem, kuri papildinājuši bibliotēkas krājumu ar grāmatu dāvinājumiem!

 

Gaidot Ziemassvētkus, Ādažu bibliotēkā viesojās trīs sivēntiņi un  vilks

kolaza

Gads pagājis, klāt svētku laiks un tūlīt, tūlīt būs Ziemassvētki un  Jaunais – 2017. gads!

Pirmssvētku noskaņojumā Ādažu bibliotēka 17. decembrī aicināja pašus mazākos lasītājus kopā ar vecākiem uz jauku tikšanos ar draiskiem un nebēdnīgiem ciemiņiem no visiem lasītās grāmatiņas “Trīs sivēntiņi un vilks”.

Uz tikšanos bibliotēkā bija sanākuši daudz skatītāju – gan lieli, gan pavisam mazi. Jaukās ziemassvētku noskaņās viens no bibliotēkas rūķiem, Amanda, uz flautas nospēlēja melodiju “Ak, eglīte”. Skaitot Ziemassvētku dzejas  rindas, kā arī veltot dziļas domas un atziņas par Ziemassvētku būtību, pasākumu turpināja pārējie bibliotēkas rūķi.

Pēc brīža jautrās noskaņās visus pārsteidza  atraktīvie ciemiņi – trīs sivēntiņi un arī vilks, izspēlējot jauku bērnu ludziņu. Pēc tās  visi tika aicināti un iesaistīti kopīgās draiskās, muzikālās  rotaļās, kam sekoja Ziemassvētku cienasts bērniem ar piparkūkām un citiem našķiem. Bija patīkami redzēt patiesu prieku šajā tikšanās reizē!

Ļoti liels paldies par atsaucību atraktīvajām Kadagas PII “Mežavēji” aktrisēm un ceram uz sadarbību arī turpmāk!

Dzejas dienas kopā ar dzejnieku Arti Ostupu Ādažu bibliotēkā

Dzejas dienas Ādažu bibliotēkā

Septembris jau vairāk nekā 50 gadus aicina svinēt Dzejas dienas, kuras šogad caurstrāvoja rotaļīgais moto “Dzeja pavedina”. Ādažu novada bibliotēka, noslēdzot Dzejas dienu mēnesi,  29. septembrī uzaicināja dzejnieku Arti Ostupu, Ādažu vidusskolas absolventu. Jaunais dzejnieks mums ir pazīstams kā 3 grāmatu autors, atdzejotājs, literatūrkritiķis. Dzejas krājumi izvirzīti Literatūras gada balvām – Spilgtākā debija un Labākais dzejoļu krājums, kā arī saņēmis Ojāra Vācieša prēmijas speciālbalvu. A.Ostups ir laikmetīgās literatūras un filozofijas interneta žurnāla Punctummagazine.lv galvenais redaktors, kā arī projektu kurators Rakstniecības un mūzikas muzejā.

Tikšanās laikā Artis Ostups pastāstīja par savu dzīves gājumu, ka publicēties sācis pirms gadiem vienpadsmit, būdams vēl vidusskolnieks. 2010. gadā iznāca viņa pirmais krājums Biedrs Sniegs, kam ar trīs gadu pauzēm sekoja vēl divas grāmatas: Fotogrāfija un šķēres (2013) un tagad arī Žesti (2016). Ar interesi visi klausījāmies dzejas lasījumos, īpaši jaunākajā dzejprozas izdevumā “Žesti”, kurā autors lasītājiem piedāvā oriģinālu redzējumu uz dažādām lietām, urbāno vidi un sajūtām, kas raisa pārdomas dzejas pazinējiem un arī citiem atvērtiem, līdzdalībai gataviem prātiem.

Sarunājoties un klausoties dzeju, laiks aizritēja ļoti ātri.

Paldies dzejniekam par jauko Dzejas dienu noslēgumu!

 

Ādažu bibliotēka

 

 

Bibliotēka piedalās Gaujas ielas svētkos!

 1. maijs visiem ādažniekiem un viesiem no citiem novadiem bija spraiga diena. Arī Ādažu bibliotēka pirmo reizi sevi prezentēja un piedalījās svētku norisē. Tika iedibināta jauna tradīcija – “Brīvdabas grāmatu plaukts”, kur jebkurš varēja pienākt un izvēlēties kādu no lasītāju sadāvinātajām grāmatām.
  Priecē, ka varam dot grāmatai “otro elpu” un iespēju atkārtoti nokļūt pie lasītmīļiem!

Pasākumi Ādažu bibliotēkā Bibliotēku nedēļas ietvaros

Aprīlis bibliotēkās ir rosīgs mēnesis  –  no 18. – 24. aprīlim visā Latvijā  notiek Latvijas Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu “ATTIECĪBAS, SADARBĪBA, KOPIENA”, uzsverot bibliotēkas nozīmi  sabiedrības kultūras un izglītības  jomā. 23.aprīlī  tiks atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena un šajā dienā visā pasaulē ir izveidojusies tradīcija dāvināt grāmatas. Šīs svētku dienas moto – Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!

Pasākumi no 18. – 23. aprīlim:

•    18. aprīlī – Atvērto durvju diena visas dienas garumā  ikvienam interesentam.
•    19. aprīlī – radošā darbnīca “Manai grāmatai grāmatzīme”.
•    20. aprīlī  – “Viņiem ir bijis spēks satvert ideju vēl tad, kad tā tikai lidinās gaisā. Satvert, neatlaist, īstenot”. Tikšanās ar aktieri Zigurdu Neimani un grāmatas “Tandēms” autori Ainu Liepiņu.
•    21. aprīlī – pēcpusdiena Bibliotēkā  kopā ar  www.filmas.lv  un  “Latvijas filmu izlasi” (mākslas filmas, dokumentālās filmas, animācijas filmas).
•    22. aprīlī – spēļu diena visai ģimenei.
•    23.aprīlī – Pasaules grāmatu un autortiesību diena: tematiska izstāde lasītavā.
Izstādē būs aplūkojami materiāli par aktuāliem autortiesību jautājumiem  un autortiesību problemātiku Latvijā un pasaulē.

Piedāvājam:

•    Jaunieguvumu izstādes  apskatu, skatīt  Grāmatu jaunumi .
•    Konsultācijas un informāciju:
1. “Kas jauns bibliotēkas datubāzēs? “:  par Bibliotēkā pieejamām datu bāzēm  – News.lv, Letonika.lv, filmas.lv, NAIS
2. “Izzinošs ceļojums pa bibliotēkas grāmatu e-katalogu“: par elektroniskā grāmatu kopkataloga lietošanu, iespējām attālināti pasūtīt un rezervēt  grāmatas:http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx
•    „Aizmāršīgo lasītāju dienas bibliotēkā”  – aicinām nodot grāmatas un iespieddarbus, kas dažādu iemeslu dēļ „aizkavējušies” pie lasītājiem un tāpēc nav pieejami citiem!
•     Lielu paldies sakām visiem lasītājiem, kuri papildināja bibliotēkas krājumu  ar grāmatu dāvinājumiem!

IESKATIES!

•    Ādažu novada bibliotēkas lietotājiem ir iespēja sekot līdzi bibliotēkas ziņām portālā
www.biblioteka.lv
•    Jaunākās ziņas par  bibliotēku  varam  skatīt arī sociālajā tīklā Twitter!
Mūsu adrese:  https://twitter.com/Adazubiblioteka

Grāmatas “Grēksūdze kokā” atvēršanas svētki Ādažu bibliotēkā 7.oktobrī

Būsiet laipni gaidīti mūsu novadnieka Ulda Bidera grāmatas “Grēksūdze kokā” atvēršanas svētkos Ādažu novada bibliotēkā trešdien, 7.oktobrī plkst.17.00.

“Bibliotēku nedēļa 2015” Ādažu bibliotēkā

Aprīlis bibliotēkās ir rosīgs mēnesis – no 20. līdz 26.aprīlim notiek Latvijas Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. 23.aprīlī tiek atzīmēta Starptautiskā Grāmatu diena.

Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, novērtējot grāmatas un to lasīšanu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Arī Latvijā ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī – Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā – dāvināt rozes un grāmatas. Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām tiek pieminēta leģenda par Svēto Juri, kas cīnījās ar tumsonību un māņticību, izglāba no pūķa princesi. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze.

Aktivitātes Ādažu bibliotēkā:
•    Jaunieguvumu izstāde un apskats, skatīt Grāmatu jaunumi

 • Izstāde „Literārais mantojums. Raiņa un Aspazijas gads”
  •    Konsultācijas un informācija:
     Par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm – News.lv, Letonika.lv, filmas.lv, NAIS;
    Par elektroniskā grāmatu kopkataloga lietošanas iespējām –http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx 
  •    Multfilmu pēcpusdiena kopā ar www.filmas.lv
  •    „Aizmāršīgo lasītāju dienas bibliotēkā”  – aicinām nodot grāmatas un iespieddarbus, kas dažādu iemeslu dēļ pie lasītājiem „aizkavējušies” un tāpēc nav pieejami citiem!
  •    Grāmatu maiņas punkts – ,,Lasītājs Lasītājam”
  •    Lielu paldies sakām visiem lasītājiem, kuri papildināja bibliotēkas fondu ar grāmatu dāvinājumiem!

IESKATIES!
•    Ādažu novada bibliotēkas lietotājiem ir iespēja sekot līdzi bibliotēkas ziņām portālāhttps://www.biblioteka.lv
•    Jaunākās ziņas no bibliotēkas var skatīt sociālajā tīklā Twitter! Mūsu adrese:  https://twitter.com/Adazubiblioteka

E- prasmju nedēļas pasākumi Ādažu bibliotēkā no 23. līdz 27.martam

No 23. līdz 27.martam Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM)rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā.
E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas. Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu
e-prasmju attīstības veicināšanai, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidojot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora un NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām.

Šajā nedēļā Ādažu bibliotēka aicina ikvienu interesentu apgūt un pilnveidot IKT zināšanas par informācijas meklēšanu, programmu izmantošanu, bibliotēku elektroniskiem katalogiem, abonēto datubāzu izmantošanu, u.c. Nedēļas laikā norisināsies konkurss un citas aktivitātes, kā arī notiks tiešraide par darba iespējām un karjeras diena skolu jauniešiem.

23. – 27. marts – „Mūsu E-prasmes – izmanto aktīvi e-katalogu BIS ALISE!”
1. Konsultācijas un informācija iedzīvotājiem par interneta iespējām un  e-pakalpojumiem;
2. Konkurss  informācijas meklēšanā „BIS ALISE” e- kataloga mobilajā versijā.


 1. marts –  Iespējas un aktualitātes darba tirgū

  Tiešraide par jauniešu iespējām uzrunāt potenciālos darba devējus 2015.gada 24.martā (no      plkst. 15:00 – 16:00)Semināra dalībnieki uzzinās, kādas prasmes ir nepieciešamas mūsdienu darba tirgū un kādas būs aktuālas nākotnē. Kuras profesijas ir pieprasītas? Tiks uzklausīti arī dalībnieku viedokļi. Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar interneta vietni “YouRock”, kurā jaunieši daudzveidīgi var sevi prezentēt potenciālajiem darba devējiem, savukārt darba devēji sameklēt potenciālos darba ņēmējus.

   25 .marts –   Swedbank skolu programma 10.un 11. klašu skolēniem “Drošība e-vidē”
Swedbank  pārstāvju programmā izglītojoša rakstura mācību stunda  ar mērķi veidot jauniešu izpratni par naudas lietām – dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, praktisku piemēru un situāciju analīze, mācību stunda par drošību e-vidē.
  23. – 27.marts –   “Laiks būt mobilam”
E-prasmju nedēļas laikā Get Online Week 2015 ietvaros darbosies digitālais skaitītājs-aptauja, kas ļaus uzskaitīt visus E-prasmju nedēļas dalībniekus un attēlot kopējo skaitu tiešsaistes režīmā. Skaitītājs sāks oficiāli darboties 23.03.2015. plkst. 00.00 un tiks slēgts 29.03.2015. plkst. 23:59. Latvija līdz šim ir bijusi viena no aktīvākajām Eiropa E-prasmju nedēļas dalībvalstīm. Lai arī 2015. gadā Latvija būtu visaktīvākā, aicinām katru, kas piedalās e-prasmju nedēļas aktivitātēs, saskaitīties!
Vairāk par programmu var uzzināt www.e-prasmes.lv  

Aizvadīts Nacionālās bibliotēkas karnevāla gājiens bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”

Ar krāšņiem tērpiem, atjautīgiem uzdevumiem, jautrām spēlēm un skaistu koncertu  šī gada 8. septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās karnevāla gājiens bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”, ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un nodibinājums „Rīga 2014”.
Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, kuru pulkā bija arī Paula Birzniece no mūsu, Ādažu novada bibliotēkas – Ādažu vidusskolas 8.b klases skolniece.

BILDES

Šajā pasākumā bērni demonstrēja pašu veidotus krāšņus karnevāla tērpus par mīļākās grāmatas tēmu, vēroja cirka priekšnesumus, piedalījās Gaismas pils iepazīšanas spēlē, radošajās darbnīcās un citās izzinošās aktivitātēs. Savukārt karnevāla noslēgumā ar īpašu koncertu bērnus priecēja Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestris.
Dodoties mājup, dalībniekiem līdz tika dotas dāvaniņas ar našķiem un grāmata „Kā atmodināt Saulcerīti”, kurā ir apkopoti 72 oriģinālākie bērnu domraksti. Izdevums kā dāvana veltīts karnevāla dalībniekiem un  tas būs pieejams  LNB Bērnu literatūras centra lasītavā, kā arī Ādažu novada bibliotēkā.

Zibakcija ,,Lasīsim!” Ādažu novada bibliotēkā

Bibliotēkas nedēļas ietvaros no 22.- 26. aprīlim, sadarbībā ar Ādažu vidusskolas mazāko klašu skolēniem, Ādažu novada bibliotēka organizēja Zibakciju ,,Lasīsim!”. Mērķis – popularizēt lasīšanu neierastā vidē. Šoreiz mazie lasītāji kopīgi pulcējās un lasīja savas mīļākās grāmatas, pievēršot garāmgājēju un braucēju uzmanību. Paldies par līdzdalību!

BILDES.

Bibliotēku nedēļa Ādažu novada bibliotēkā

“Bibliotēka – vērtīgākā no visām lietām,

kas cilvēkam var piederēt.” /M. Dītriha/

Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. 23.aprīlī  tiek atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena un šajā dienā visā pasaulē ir izveidojusies tradīcija dāvināt grāmatas.

Aprīlis bibliotēkās ir rosīgs mēnesis  –  no 21. – 27. aprīlim visā Latvijā  notiek Latvijas Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu “Informēts un vesels!”.

Šogad bibliotēku nedēļa veltīta veselībai: informācija par medicīnisko un veselības aprūpi, veselīgs dzīvesveids, dažādas terapijas un to pielietojums, tai skaitā biblioterapija, dažādu veselības organizāciju informācijas aprite, nodrošinot piekļuvi e-veselībai (internets).

Pasākumi  Bibliotēku nedēļā  no  22.-26.aprīlim

•    Jaunāko grāmatu izstāde

•    Tematiska izstāde  ”Informēts un vesels!”

•    24. aprīlī plkst. 14.00-14.15 „Zibakcija”  bibliotēkas lasītājiem – ”Lasīsim kopā!”

•    25. aprīlī – tikšanās ar bibliotekāri, dzejnieci L. Blūmu un jaunākās  grāmatas prezentācija

•    AICINĀM!

„Aizmāršīgo lasītāju dienas” bibliotēkā – aicinām savus lasītājus atnest  laikā nenodotās grāmatas

•    ATGĀDINĀM!

Izmanto Ādažu bibliotēkas elektronisko katalogu, meklējot sev interesējošo grāmatu!
Adrese:  http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

•    IESKATIES!

Papildus informāciju par jaunumiem Ādažu novada bibliotēkā var skatīt portālā  http://biblioteka.lv

Pasākumu cikls “E-prasmju nedēļa 2014” Ādažu bibliotēkā

Kā ik katru gadu, arī 2014.gadā Ādažu bibliotēka piedalās E-prasmju nedēļā, kas norisināsies 24.03.- 30.03.2014. Šogad Ādažu bibliotēka sniegs konsultācijas visiem novada iedzīvotājiem un tā viesiem par interneta piedāvātajām plašajām iespējām, nodrošinās pieeju datoriem un internetam, kā arī sekos līdzi E-prasmju nedēļas ietvaros notiekošajam- tiešraidēm un citām aktivitātēm.

24.marts – „Prasmes no paaudzes paaudzei”

 •  Konsultācijas iedzīvotājiem par interneta iespējām, Skype, u.c.
 •  24.martā sekosim līdzi E-prasmju nedēļas 2014 atklāšanai plkst.10.30 Interneta tiešraidē no ES mājas. Būs iespēja tiešsaistē vērot augsta līmeņa politisku diskusiju par e-prasmēm nodarbinātībai, kā arī dzirdēt stāstu par kultūras e-vides pakalpojumiem un aktivitātēm “Kultūra e-vidē”. Tiešraidi būs iespējams vērot mājas lapā www.eprasmes.lv. Iespējams izmantot Lattelecom bezmaksas WiFi.

25.marts –„ Zini savas iespējas!”

 • E-prasmes – informācijai, nodarbinātībai, saziņai, komunikācijai, komercijai.
 • Konsultācijas iedzīvotājiem par banku e-pakalpojumiem.

26.marts – IKT karjeras dienas.

 • E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras dienas. Mērķis – dot iespēju 9. līdz 12. klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozari. Būs iespējams sekot un iepazīties ar mācību iestāžu mājas lapām.
 1. un 28.marts – „Meklē, novērtē, izmanto un radi”
 • Sadarbībā ar UNESCO Latvija E-prasmju nedēļā aicinām iepazīties ar jaunatklāto interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi” un uzzināt vairāk par savu dzimto pilsētu vai novadu.  Informācija būs pieejama www.unesco.lv .

Vairāk par pasākumiem E-prasmju nedēļas laikā, kas norisināsies Ādažu bibliotēkā, varat interesēties pie bibliotekārēm.