Pārskats par būvniecības ieceres “Viesu apmetnes, saimniecības ēka, siltumnīca, teritorijas labiekārtojums “Vējsalas”, Ādaži, Ādažu nov.”, publiskās apspriešanas rezultātiem

23.09.2021.

Pēc publiskās apspriešanas, publicējam pārskatu par publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei “Viesu apmetnes, saimniecības ēka, siltumnīca, teritorijas labiekārtojums “Vējsalas”, Ādaži, Ādažu nov.”

Parskats-par-buvniecibas-ieceres-publiskas-apspriesanas-rezultatiem-Vējsalas