Paredzams sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugums

14.11.2017.

Ādažu novada dome 21.novembrī izskatīs jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu saistībā ar Dabas resursu nodokļu likmes paaugstināšanu. Paredzēts, ka no 2018.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Ādažu novadā būs 6,83 EUR par 1 m3 bez PVN (pašreizējā maksa 6.40 EUR + 0.43 EUR pieaugums). Tādējādi 0,24 m3 konteiners turpmāk maksās 1,64 eiro bez PVN, 0,66 m3 konteiners – 4,51 eiro bez PVN un 1,1 m3 konteiners – 7,51 eiro bez PVN. Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs komponentes: 1) maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 2) dabas resursu nodoklis un 3) atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā. Šī gada sākumā spēkā stājās likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, ar kuru tika palielināta dabas resursu nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu no 25 EUR/t uz 35 EUR/t. Valsts ir noteikusi dabas resursu nodokļa pieaugumu vairāku gadu garumā, un 2020.gadā tas sasniegs 50 eiro/t, tāpēc arī turpmāk maksa par atkritumu apsaimniekošanu katru gadu kļūs lielāka.

Ādažu novadā ir viena no zemākajām maksām par atkritumu apsaimniekošanu – Mārupes novadā tā ir 6,58 EUR, Carnikavas novadā 8,63 EUR, Jūrmalas pilsētā 8,66 EUR, Garkalnes novadā 9,44 EUR, Saulkrastu pilsētā 11,24 EUR, Krimuldas novadā 12,73 EUR, Jaunjelgavas novadā 13,13 EUR, Valkas pilsētā 13,51 EUR, Cesvaines pilsētā 17,47 EUR, Apes pilsētā 18,04 EUR, Alūksnes pilsētā 18,66 EUR.

Lai samazinātu izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus šķirot stikla, plastmasas un kartona iepakojumu publiskajos konteineros (to atrašanās vietas kartē: http://ej.uz/EBV-Adazi-skirosana). Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide” pavasarī piedāvās savākt arī šķirotos bioloģiskos atkritumus. Novadā tiks pilnveidoti jau esošie 36 stikla šķirošanas punkti, papildinot tos ar konteineriem vieglajam iepakojumam (papīra, kartona, plastmasas un metāla) un bioloģiskajiem atkritumiem, savukārt 1 šāds punkts tiks izveidots no jauna.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru, e-pasts adazi@vide.ecobaltia.lv vai zvanot pa tālruni 67799999.