Pārbūvēts Ataru ceļa posms

16.09.2020.

Ataru ceļa pārbūves darbi  posmā no Laveru ceļa līdz Eimuru ceļam, kā arī Briljantu ceļā tuvojas noslēgumam. Būvuzņēmējs AS “A.C.B.” ir veicis ceļa seguma pārbūvi 1,6 km garumā,  izbūvējot  apgaismojumu un uzstādot 49 apgaismes elementus, izbūvēti arī  drenāžas tīkli un nobrauktuves. Izbūvēts jauns ūdensvads 1,7 km garumā ar ugunsdzēsības hidrantiem,  kanalizācijas tīkli 1,9 km garumā un   divas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Īstenojot Ataru ceļa pārbūvi, ir uzlabota satiksmes infrastruktūra un nodrošināta centralizētās ūdennsaimniecības pakalpojumu pieejamība, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Eimuru industriālajā teritorijā.

Plānots turpināt Ataru ceļa pārbūves darbus posmā no Eimuru ceļa līdz pagriezienam pie Tallinas šosejas (autoceļš  A1)..

Būvuzraudzību šajā objektā veic SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.